Risk- och krishanteringsprogrammet - kurslitteratur

Spara upp till 80% på att köpa dina kursböcker från andra studenter på Risk- och krishanteringsprogrammet. Lika snabbt, enkelt och riskfritt som att beställa ny studentlitteratur. Dessutom är det bättre för miljön.
Vetenskapsteori för nybörjare; Torsten Thurén; 2007
5+ säljare
av Torsten Thurén (2007)
85 kr
Sociologi; Anthony Giddens, Philip Sutton; 2014
-69%
5+ säljare
Sociologi Upplaga 5
av Anthony Giddens, Philip Sutton (2014)
229 kr
Nypris: 717 kr
Kritiskt tänkande : utan tvivel är man inte riktigt klok; Lars Torsten Eriksson, Jens Hultman; 2014
5+ säljare
av Lars Torsten Eriksson, Jens Hultman (2014)
119 kr
Statistisk verktygslåda 0 - att förstå och förändra världen med siffror; Mimmi Barmark, Göran Djurfeldt; 2015
-60%
5+ säljare
av Mimmi Barmark, Göran Djurfeldt (2015)
139 kr
Nypris: 347 kr
Kvalitet från behov till användning; Bo Bergman, Bengt Klefsjö; 2012
5+ säljare
av Bo Bergman, Bengt Klefsjö (2012)
219 kr
The Toyota Way - Lean för världsklass; Jeffrey K. Liker; 2009
5+ säljare
av Jeffrey K. Liker (2009)
305 kr
Vardagslivets socialpsykologi; Thomas Johansson, Philip Lalander; 2013
5+ säljare
av Thomas Johansson, Philip Lalander (2013)
95 kr
Grunderna i vår tids psykologi; Philip Hwang, Ingvar Lundberg, Ann-Charlotte Smedler; 2012
-52%
5+ säljare
av Philip Hwang, Ingvar Lundberg, Ann-Charlotte Smedler (2012)
305 kr
Nypris: 630 kr
Statistisk verktygslåda 1 : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder; Göran Djurfeldt, Rolf Larsson, Ola Stjärnhagen; 2018
-30%
5+ säljare
av Göran Djurfeldt, Rolf Larsson, Ola Stjärnhagen (2018)
329 kr
Nypris: 469 kr