Ämnesdidaktik : en undervisningskonst; Agneta Bronäs, Niclas Runebou; 2010
5+ säljare

Ämnesdidaktik : en undervisningskonst Upplaga 1

av Agneta Bronäs, Niclas Runebou
Detta är en grundbok som svarar mot det behov av ämnesdidaktiska kunskaper som tydligt uttrycks i propositionen till ny lärarutbildning. Undervisning innebär en förändring av ett ämnesinnehåll. I ämnet finns en didaktisk möjlighet eller undervisningspotential som kan förverkligas i undervisning. En central del av lärarens skicklighet ligger i förmågan att förverkliga denna möjlighet och identifiera undervisningspotentialen. Författarna presenterar en modell för ämnesdidaktik som stödjer lärare och blivande lärare i deras undervisningsgärning. Modellen är nyskapande och visar hur viktigt samspelet mellan det konkreta och det abstrakta är för att lärande ska ske. Undervisning definieras som en kooperativ konst; bland annat betonas vikten av samspel mellan lärare och elev. Modellens delar exemplifieras med verkliga undervisningssituationer. Teori och praktik blir till en helhet. Modellen blir det analysverktyg som hittills har saknats. Boken syftar till att lärarstuderande ska uppnå en tydlig professionalisering. Denna titel har tidigare givits ut av Norstedts men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment.
Detta är en grundbok som svarar mot det behov av ämnesdidaktiska kunskaper som tydligt uttrycks i propositionen till ny lärarutbildning. Undervisning innebär en förändring av ett ämnesinnehåll. I ämnet finns en didaktisk möjlighet eller undervisningspotential som kan förverkligas i undervisning. En central del av lärarens skicklighet ligger i förmågan att förverkliga denna möjlighet och identifiera undervisningspotentialen. Författarna presenterar en modell för ämnesdidaktik som stödjer lärare och blivande lärare i deras undervisningsgärning. Modellen är nyskapande och visar hur viktigt samspelet mellan det konkreta och det abstrakta är för att lärande ska ske. Undervisning definieras som en kooperativ konst; bland annat betonas vikten av samspel mellan lärare och elev. Modellens delar exemplifieras med verkliga undervisningssituationer. Teori och praktik blir till en helhet. Modellen blir det analysverktyg som hittills har saknats. Boken syftar till att lärarstuderande ska uppnå en tydlig professionalisering. Denna titel har tidigare givits ut av Norstedts men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2010
ISBN: 9789113022819
Förlag: Norstedts
Format: Inbunden
Språk: Svenska
Sidor: 156 st
Detta är en grundbok som svarar mot det behov av ämnesdidaktiska kunskaper som tydligt uttrycks i propositionen till ny lärarutbildning. Undervisning innebär en förändring av ett ämnesinnehåll. I ämnet finns en didaktisk möjlighet eller undervisningspotential som kan förverkligas i undervisning. En central del av lärarens skicklighet ligger i förmågan att förverkliga denna möjlighet och identifiera undervisningspotentialen. Författarna presenterar en modell för ämnesdidaktik som stödjer lärare och blivande lärare i deras undervisningsgärning. Modellen är nyskapande och visar hur viktigt samspelet mellan det konkreta och det abstrakta är för att lärande ska ske. Undervisning definieras som en kooperativ konst; bland annat betonas vikten av samspel mellan lärare och elev. Modellens delar exemplifieras med verkliga undervisningssituationer. Teori och praktik blir till en helhet. Modellen blir det analysverktyg som hittills har saknats. Boken syftar till att lärarstuderande ska uppnå en tydlig professionalisering. Denna titel har tidigare givits ut av Norstedts men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment.
Detta är en grundbok som svarar mot det behov av ämnesdidaktiska kunskaper som tydligt uttrycks i propositionen till ny lärarutbildning. Undervisning innebär en förändring av ett ämnesinnehåll. I ämnet finns en didaktisk möjlighet eller undervisningspotential som kan förverkligas i undervisning. En central del av lärarens skicklighet ligger i förmågan att förverkliga denna möjlighet och identifiera undervisningspotentialen. Författarna presenterar en modell för ämnesdidaktik som stödjer lärare och blivande lärare i deras undervisningsgärning. Modellen är nyskapande och visar hur viktigt samspelet mellan det konkreta och det abstrakta är för att lärande ska ske. Undervisning definieras som en kooperativ konst; bland annat betonas vikten av samspel mellan lärare och elev. Modellens delar exemplifieras med verkliga undervisningssituationer. Teori och praktik blir till en helhet. Modellen blir det analysverktyg som hittills har saknats. Boken syftar till att lärarstuderande ska uppnå en tydlig professionalisering. Denna titel har tidigare givits ut av Norstedts men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment.
Begagnad bok
155 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
155 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar