Nya sociallagarna : Med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2023; Lars Lundgren, Per-Anders Sunesson; 2023
spara 21%
5+ säljare

Nya sociallagarna : Med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2023 Upplaga 36

av Lars Lundgren, Per-Anders Sunesson
Nya sociallagarna ger en komplett redovisning av de fyra lagar som socialtjänsten vilar på: Socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagarna presenteras med utförliga kommentarer. Vidare beskrivs i valda delar central lagstiftning av betydelse för socialtjänsten, t.ex. föräldrabalken, offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och hälso­ och sjukvårdslagen.

I den nya upplagan redovisas viktiga författningsändringar, bl.a. följande.

Det har införts ändringar i SoL och LVU som syftar till att stärka principen om barnets bästa och säkerställa trygghet, säkerhet och stabilitet för barn som vårdas enligt LVU och SoL. Bl.a. får socialnämnden inte besluta att vård med stöd av 2 § LVU ska upphöra förrän de omständigheter som föranleder vården har förändrats på ett varaktigt och genomgripande sätt.

Vidare har det införts nya bestämmelser i SoL med krav på att den som har hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt, om det inte bedöms vara uppenbart obehövligt.

En ny lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation har tillkommit. Lagen ersätter patientdatalagens bestämmelser om sammanhållen journalföring och omfattar även de delar av socialtjänstens verksamheter som avser omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning.

Det har även införts ett flertal ändringar i LSS. Bl.a. har det grundläggande behovet annan hjälp tagits bort. Sådana hjälpbehov regleras nu genom nya bestämmelser i lagen och berättigar till personlig assistans. Stöd som den enskilde behöver på grund av en psykisk funktionsnedsättning för att förebygga att han eller hon fysiskt skadar sig själv, någon annan eller egendom är numera ett grundläggande behov enligt LSS.
Nya sociallagarna ger en komplett redovisning av de fyra lagar som socialtjänsten vilar på: Socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagarna presenteras med utförliga kommentarer. Vidare beskrivs i valda delar central lagstiftning av betydelse för socialtjänsten, t.ex. föräldrabalken, offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och hälso­ och sjukvårdslagen.

I den nya upplagan redovisas viktiga författningsändringar, bl.a. följande.

Det har införts ändringar i SoL och LVU som syftar till att stärka principen om barnets bästa och säkerställa trygghet, säkerhet och stabilitet för barn som vårdas enligt LVU och SoL. Bl.a. får socialnämnden inte besluta att vård med stöd av 2 § LVU ska upphöra förrän de omständigheter som föranleder vården har förändrats på ett varaktigt och genomgripande sätt.

Vidare har det införts nya bestämmelser i SoL med krav på att den som har hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt, om det inte bedöms vara uppenbart obehövligt.

En ny lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation har tillkommit. Lagen ersätter patientdatalagens bestämmelser om sammanhållen journalföring och omfattar även de delar av socialtjänstens verksamheter som avser omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning.

Det har även införts ett flertal ändringar i LSS. Bl.a. har det grundläggande behovet annan hjälp tagits bort. Sådana hjälpbehov regleras nu genom nya bestämmelser i lagen och berättigar till personlig assistans. Stöd som den enskilde behöver på grund av en psykisk funktionsnedsättning för att förebygga att han eller hon fysiskt skadar sig själv, någon annan eller egendom är numera ett grundläggande behov enligt LSS.
Upplaga: 36e upplagan
Utgiven: 2023
ISBN: 9789139026259
Förlag: Norstedts Juridik
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 710 st
Nya sociallagarna ger en komplett redovisning av de fyra lagar som socialtjänsten vilar på: Socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagarna presenteras med utförliga kommentarer. Vidare beskrivs i valda delar central lagstiftning av betydelse för socialtjänsten, t.ex. föräldrabalken, offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och hälso­ och sjukvårdslagen.

I den nya upplagan redovisas viktiga författningsändringar, bl.a. följande.

Det har införts ändringar i SoL och LVU som syftar till att stärka principen om barnets bästa och säkerställa trygghet, säkerhet och stabilitet för barn som vårdas enligt LVU och SoL. Bl.a. får socialnämnden inte besluta att vård med stöd av 2 § LVU ska upphöra förrän de omständigheter som föranleder vården har förändrats på ett varaktigt och genomgripande sätt.

Vidare har det införts nya bestämmelser i SoL med krav på att den som har hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt, om det inte bedöms vara uppenbart obehövligt.

En ny lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation har tillkommit. Lagen ersätter patientdatalagens bestämmelser om sammanhållen journalföring och omfattar även de delar av socialtjänstens verksamheter som avser omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning.

Det har även införts ett flertal ändringar i LSS. Bl.a. har det grundläggande behovet annan hjälp tagits bort. Sådana hjälpbehov regleras nu genom nya bestämmelser i lagen och berättigar till personlig assistans. Stöd som den enskilde behöver på grund av en psykisk funktionsnedsättning för att förebygga att han eller hon fysiskt skadar sig själv, någon annan eller egendom är numera ett grundläggande behov enligt LSS.
Nya sociallagarna ger en komplett redovisning av de fyra lagar som socialtjänsten vilar på: Socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagarna presenteras med utförliga kommentarer. Vidare beskrivs i valda delar central lagstiftning av betydelse för socialtjänsten, t.ex. föräldrabalken, offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och hälso­ och sjukvårdslagen.

I den nya upplagan redovisas viktiga författningsändringar, bl.a. följande.

Det har införts ändringar i SoL och LVU som syftar till att stärka principen om barnets bästa och säkerställa trygghet, säkerhet och stabilitet för barn som vårdas enligt LVU och SoL. Bl.a. får socialnämnden inte besluta att vård med stöd av 2 § LVU ska upphöra förrän de omständigheter som föranleder vården har förändrats på ett varaktigt och genomgripande sätt.

Vidare har det införts nya bestämmelser i SoL med krav på att den som har hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt, om det inte bedöms vara uppenbart obehövligt.

En ny lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation har tillkommit. Lagen ersätter patientdatalagens bestämmelser om sammanhållen journalföring och omfattar även de delar av socialtjänstens verksamheter som avser omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning.

Det har även införts ett flertal ändringar i LSS. Bl.a. har det grundläggande behovet annan hjälp tagits bort. Sådana hjälpbehov regleras nu genom nya bestämmelser i lagen och berättigar till personlig assistans. Stöd som den enskilde behöver på grund av en psykisk funktionsnedsättning för att förebygga att han eller hon fysiskt skadar sig själv, någon annan eller egendom är numera ett grundläggande behov enligt LSS.
Begagnad bok
559 kr699 krSpara 140 kr (21%) mot nypris
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
559 kr699 krSpara 140 kr (21%) mot nypris
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar