Att förebygga mobbning i skolan; Roger Ellmin; 2014
5+ säljare

Att förebygga mobbning i skolan Upplaga 1

av Roger Ellmin
Att förebygga mobbning i skolan ger genom teori, forskning och konkreta modeller stöd åt skolans personal i deras viktiga arbete med att hantera hot, mobbning och våld. Ur olika perspektiv ger boken en helhetssyn på hur man kan skapa den goda skolan och bekämpa negativa beteenden.

Läs mer
Inledningsvis ges en genomgång av aktuell och relevant forskning. Olika tiders syn på våld av olika slag i skolan presenteras och sambandet mellan lagar och praktik diskuteras. Boken tar sedan upp de olika aktörerna när det gäller utformningen av skolans miljö och elevers utveckling och lärande – lärare, skolledare, skolpolitiker, elever, föräldrar. Därefter belyser författaren skolans uppdrag och värdegrund, med speciellt fokus på den fysiska och psykosociala miljön. Slutligen diskuteras nutid och framtid och vad skolan kan göra för att höja sin kvalitet. Här betonas vikten av förebyggande arbete, konstruktiv konflikthantering samt de vuxnas betydelse som förebilder.

Om författarna
Fil.dr, leg. psykolog Roger Ellmin har mer än 30 års erfarenhet som praktiker, föreläsare och forskare av arbetet mot kränkningar, trakasserier, mobbning och våld i alla former.
Att förebygga mobbning i skolan ger genom teori, forskning och konkreta modeller stöd åt skolans personal i deras viktiga arbete med att hantera hot, mobbning och våld. Ur olika perspektiv ger boken en helhetssyn på hur man kan skapa den goda skolan och bekämpa negativa beteenden.

Läs mer
Inledningsvis ges en genomgång av aktuell och relevant forskning. Olika tiders syn på våld av olika slag i skolan presenteras och sambandet mellan lagar och praktik diskuteras. Boken tar sedan upp de olika aktörerna när det gäller utformningen av skolans miljö och elevers utveckling och lärande – lärare, skolledare, skolpolitiker, elever, föräldrar. Därefter belyser författaren skolans uppdrag och värdegrund, med speciellt fokus på den fysiska och psykosociala miljön. Slutligen diskuteras nutid och framtid och vad skolan kan göra för att höja sin kvalitet. Här betonas vikten av förebyggande arbete, konstruktiv konflikthantering samt de vuxnas betydelse som förebilder.

Om författarna
Fil.dr, leg. psykolog Roger Ellmin har mer än 30 års erfarenhet som praktiker, föreläsare och forskare av arbetet mot kränkningar, trakasserier, mobbning och våld i alla former.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2014
ISBN: 9789147105830
Förlag: Liber
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 251 st
Att förebygga mobbning i skolan ger genom teori, forskning och konkreta modeller stöd åt skolans personal i deras viktiga arbete med att hantera hot, mobbning och våld. Ur olika perspektiv ger boken en helhetssyn på hur man kan skapa den goda skolan och bekämpa negativa beteenden.

Läs mer
Inledningsvis ges en genomgång av aktuell och relevant forskning. Olika tiders syn på våld av olika slag i skolan presenteras och sambandet mellan lagar och praktik diskuteras. Boken tar sedan upp de olika aktörerna när det gäller utformningen av skolans miljö och elevers utveckling och lärande – lärare, skolledare, skolpolitiker, elever, föräldrar. Därefter belyser författaren skolans uppdrag och värdegrund, med speciellt fokus på den fysiska och psykosociala miljön. Slutligen diskuteras nutid och framtid och vad skolan kan göra för att höja sin kvalitet. Här betonas vikten av förebyggande arbete, konstruktiv konflikthantering samt de vuxnas betydelse som förebilder.

Om författarna
Fil.dr, leg. psykolog Roger Ellmin har mer än 30 års erfarenhet som praktiker, föreläsare och forskare av arbetet mot kränkningar, trakasserier, mobbning och våld i alla former.
Att förebygga mobbning i skolan ger genom teori, forskning och konkreta modeller stöd åt skolans personal i deras viktiga arbete med att hantera hot, mobbning och våld. Ur olika perspektiv ger boken en helhetssyn på hur man kan skapa den goda skolan och bekämpa negativa beteenden.

Läs mer
Inledningsvis ges en genomgång av aktuell och relevant forskning. Olika tiders syn på våld av olika slag i skolan presenteras och sambandet mellan lagar och praktik diskuteras. Boken tar sedan upp de olika aktörerna när det gäller utformningen av skolans miljö och elevers utveckling och lärande – lärare, skolledare, skolpolitiker, elever, föräldrar. Därefter belyser författaren skolans uppdrag och värdegrund, med speciellt fokus på den fysiska och psykosociala miljön. Slutligen diskuteras nutid och framtid och vad skolan kan göra för att höja sin kvalitet. Här betonas vikten av förebyggande arbete, konstruktiv konflikthantering samt de vuxnas betydelse som förebilder.

Om författarna
Fil.dr, leg. psykolog Roger Ellmin har mer än 30 års erfarenhet som praktiker, föreläsare och forskare av arbetet mot kränkningar, trakasserier, mobbning och våld i alla former.
Begagnad bok
129 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
129 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar