Att platsa i en skola för alla : elevhälsa och förhandling om normalitet i den svenska skolan - med samtalsguide; Roger Säljö, Eva Hjörne; 2012
5+ säljare

Att platsa i en skola för alla : elevhälsa och förhandling om normalitet i den svenska skolan - med samtalsguide Upplaga 3

av Roger Säljö, Eva Hjörne
Titeln har från den 4 juni 2013 tagits över av Studentlitteratur. Du finner mer information på Studentlitteraturs webbplats >> Arbetet med ELEVHÄLSAN är en av skolans viktigaste uppgifter. Elevhälsoarbetet handlar idag inte enbart om barns fysiska hälsa utan i allt större utsträckning om deras sociala och emotionella utveckling. Syftet med elevhälsan är att stötta barn så att de kan tillgodogöra sig undervisningen och finna sig till rätta i skolan. Det är därför viktigt att kritiskt granska om detta forum fungerar som avsikten är och om hela potentialen utnyttjas. Det är vad Hjörne och Säljö gör i Att platsa i en skola för alla.

Denna bok handlar om skolans förmåga att möta alla barn som den enligt skollagen ska göra. Författarna har under flera år följt skolans expertgrupp, elevhälsoteamet, i dess arbete. Ingen liknande studie har tidigare gjorts i Sverige av hur lärare och andra medlemmar av elevhälsoteamet förstår barns svårigheter och vilka förslag till lösningar man ser som fruktbara.

Det författarna har kommit fram till i sin forskning är på många sätt ganska uppseendeväckande. Skolan har en lång tradition av att förlägga svårigheter hos den enskilda eleven. Det finns en brist på konstruktivt och kritiskt tänkande om hur undervisningen fungerar och varför barn får svårigheter att följa med. Elevhälsoarbetet saknar också ett barnperspektiv och det brister i dokumentation och uppföljning av vilka effekter beslut om åtgärder får.

Författarna också en intressant bakgrund: Skolan har alltid sorterat upp elever i olika grupper, endast innehållet i vad som anses "normalt" har skiftat. Hjörne och Säljö vill öppna våra ögon för att det kommer att skifta igen. Just nu ansluter sig många till en neuropsykiatrisk trend som kan ses som ett exempel på ett starkt individualiserande sätt att förstå elevers svårigheter, men, i ljuset av historien, kommer detta att övergå i något annat. I slutet av boken ger Hjörne och Säljö förslag till sätt att utveckla arbetet med elevhälsofrågor.

Boken vänder sig till alla som arbetar med elevhälsa eller siktar på att göra det.
Titeln har från den 4 juni 2013 tagits över av Studentlitteratur. Du finner mer information på Studentlitteraturs webbplats >> Arbetet med ELEVHÄLSAN är en av skolans viktigaste uppgifter. Elevhälsoarbetet handlar idag inte enbart om barns fysiska hälsa utan i allt större utsträckning om deras sociala och emotionella utveckling. Syftet med elevhälsan är att stötta barn så att de kan tillgodogöra sig undervisningen och finna sig till rätta i skolan. Det är därför viktigt att kritiskt granska om detta forum fungerar som avsikten är och om hela potentialen utnyttjas. Det är vad Hjörne och Säljö gör i Att platsa i en skola för alla.

Denna bok handlar om skolans förmåga att möta alla barn som den enligt skollagen ska göra. Författarna har under flera år följt skolans expertgrupp, elevhälsoteamet, i dess arbete. Ingen liknande studie har tidigare gjorts i Sverige av hur lärare och andra medlemmar av elevhälsoteamet förstår barns svårigheter och vilka förslag till lösningar man ser som fruktbara.

Det författarna har kommit fram till i sin forskning är på många sätt ganska uppseendeväckande. Skolan har en lång tradition av att förlägga svårigheter hos den enskilda eleven. Det finns en brist på konstruktivt och kritiskt tänkande om hur undervisningen fungerar och varför barn får svårigheter att följa med. Elevhälsoarbetet saknar också ett barnperspektiv och det brister i dokumentation och uppföljning av vilka effekter beslut om åtgärder får.

Författarna också en intressant bakgrund: Skolan har alltid sorterat upp elever i olika grupper, endast innehållet i vad som anses "normalt" har skiftat. Hjörne och Säljö vill öppna våra ögon för att det kommer att skifta igen. Just nu ansluter sig många till en neuropsykiatrisk trend som kan ses som ett exempel på ett starkt individualiserande sätt att förstå elevers svårigheter, men, i ljuset av historien, kommer detta att övergå i något annat. I slutet av boken ger Hjörne och Säljö förslag till sätt att utveckla arbetet med elevhälsofrågor.

Boken vänder sig till alla som arbetar med elevhälsa eller siktar på att göra det.
Upplaga: 3e upplagan
Utgiven: 2012
ISBN: 9789113049786
Förlag: Norstedts
Format: Inbunden
Språk: Svenska
Sidor: 182 st
4 upplagor
Upplaga 4 (2013)
från 199 kr
Upplaga 2 (2009)
från 109 kr
Upplaga 1 (2008)
från 129 kr
Upplaga 3 (2012)
från 125 kr
Titeln har från den 4 juni 2013 tagits över av Studentlitteratur. Du finner mer information på Studentlitteraturs webbplats >> Arbetet med ELEVHÄLSAN är en av skolans viktigaste uppgifter. Elevhälsoarbetet handlar idag inte enbart om barns fysiska hälsa utan i allt större utsträckning om deras sociala och emotionella utveckling. Syftet med elevhälsan är att stötta barn så att de kan tillgodogöra sig undervisningen och finna sig till rätta i skolan. Det är därför viktigt att kritiskt granska om detta forum fungerar som avsikten är och om hela potentialen utnyttjas. Det är vad Hjörne och Säljö gör i Att platsa i en skola för alla.

Denna bok handlar om skolans förmåga att möta alla barn som den enligt skollagen ska göra. Författarna har under flera år följt skolans expertgrupp, elevhälsoteamet, i dess arbete. Ingen liknande studie har tidigare gjorts i Sverige av hur lärare och andra medlemmar av elevhälsoteamet förstår barns svårigheter och vilka förslag till lösningar man ser som fruktbara.

Det författarna har kommit fram till i sin forskning är på många sätt ganska uppseendeväckande. Skolan har en lång tradition av att förlägga svårigheter hos den enskilda eleven. Det finns en brist på konstruktivt och kritiskt tänkande om hur undervisningen fungerar och varför barn får svårigheter att följa med. Elevhälsoarbetet saknar också ett barnperspektiv och det brister i dokumentation och uppföljning av vilka effekter beslut om åtgärder får.

Författarna också en intressant bakgrund: Skolan har alltid sorterat upp elever i olika grupper, endast innehållet i vad som anses "normalt" har skiftat. Hjörne och Säljö vill öppna våra ögon för att det kommer att skifta igen. Just nu ansluter sig många till en neuropsykiatrisk trend som kan ses som ett exempel på ett starkt individualiserande sätt att förstå elevers svårigheter, men, i ljuset av historien, kommer detta att övergå i något annat. I slutet av boken ger Hjörne och Säljö förslag till sätt att utveckla arbetet med elevhälsofrågor.

Boken vänder sig till alla som arbetar med elevhälsa eller siktar på att göra det.
Titeln har från den 4 juni 2013 tagits över av Studentlitteratur. Du finner mer information på Studentlitteraturs webbplats >> Arbetet med ELEVHÄLSAN är en av skolans viktigaste uppgifter. Elevhälsoarbetet handlar idag inte enbart om barns fysiska hälsa utan i allt större utsträckning om deras sociala och emotionella utveckling. Syftet med elevhälsan är att stötta barn så att de kan tillgodogöra sig undervisningen och finna sig till rätta i skolan. Det är därför viktigt att kritiskt granska om detta forum fungerar som avsikten är och om hela potentialen utnyttjas. Det är vad Hjörne och Säljö gör i Att platsa i en skola för alla.

Denna bok handlar om skolans förmåga att möta alla barn som den enligt skollagen ska göra. Författarna har under flera år följt skolans expertgrupp, elevhälsoteamet, i dess arbete. Ingen liknande studie har tidigare gjorts i Sverige av hur lärare och andra medlemmar av elevhälsoteamet förstår barns svårigheter och vilka förslag till lösningar man ser som fruktbara.

Det författarna har kommit fram till i sin forskning är på många sätt ganska uppseendeväckande. Skolan har en lång tradition av att förlägga svårigheter hos den enskilda eleven. Det finns en brist på konstruktivt och kritiskt tänkande om hur undervisningen fungerar och varför barn får svårigheter att följa med. Elevhälsoarbetet saknar också ett barnperspektiv och det brister i dokumentation och uppföljning av vilka effekter beslut om åtgärder får.

Författarna också en intressant bakgrund: Skolan har alltid sorterat upp elever i olika grupper, endast innehållet i vad som anses "normalt" har skiftat. Hjörne och Säljö vill öppna våra ögon för att det kommer att skifta igen. Just nu ansluter sig många till en neuropsykiatrisk trend som kan ses som ett exempel på ett starkt individualiserande sätt att förstå elevers svårigheter, men, i ljuset av historien, kommer detta att övergå i något annat. I slutet av boken ger Hjörne och Säljö förslag till sätt att utveckla arbetet med elevhälsofrågor.

Boken vänder sig till alla som arbetar med elevhälsa eller siktar på att göra det.
Begagnad bok
125 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
125 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar