Roger Säljö

Här hittar du böcker skrivna av den svenska professorn Roger Säljö. Roger har varit verksam inom området pedagogik på Göteborgs universitet.
Lärande, skola, bildning : grundbok för lärare; Ulf P. Lundgren, Roger Säljö, Caroline Liberg, Lisa Asp-Onsjö, Nihad Bunar, Gudrun Erickson, Eva Forsberg, Jan-Eric Gustafsson, Staffan Larsson, Sven-Eric Liedman, Christian Lundahl, Elisabet Nihlfors, Anders Nilsson, Daniel Pettersson, Stephan Rapp, Ingrid Pramling Samuelsson, Inga Wernersson, Anita Wester; 2014
5+ säljare
av Ulf P. Lundgren, Roger Säljö, Caroline Liberg m.fl. (2014)
119 kr
Lärande, skola, bildning; Caroline Liberg, Ulf P. Lundgren, Roger Säljö; 2017
5+ säljare
av Caroline Liberg, Ulf P. Lundgren, Roger Säljö (2017)
199 kr
Lärande - en introduktion till perspektiv och metaforer; Roger Säljö; 2015
-66%
5+ säljare
av Roger Säljö (2015)
119 kr
Nypris: 343 kr
Lärande, skola, bildning : grundbok för lärare; Ulf P. Lundgren, Roger Säljö, Caroline Liberg; 2010
5+ säljare
av Ulf P. Lundgren, Roger Säljö, Caroline Liberg (2010)
139 kr
Lärande, skola, bildning : grundbok för lärare; Ulf P. Lundgren, Roger Säljö, Caroline Liberg; 2012
5+ säljare
av Ulf P. Lundgren, Roger Säljö, Caroline Liberg (2012)
95 kr
Allmändidaktik : vetenskap för lärare; Jessica Aspfors, Marina Bendtsen, Mikaela Björklund, Gunnel Knubb-Manninen, Elina Lahelma, Gjert Langfeldt, Karin Linnanmäki, Fritjof Sahlström, Torbjörn Sandén, Jan Sjöberg, Kaj Sjöholm, Kristina Ström, Renata Svedlin, Tom Wikman, Elisabet Öhrn, Tomas Kroksmark, Pirjo Lahdenperä, Margareta Sandström, Roger Säljö, Päivi Häkkinen, Pertti Kansanen, Karin Rönnerman, Marja Kankaanranta; 2011
5+ säljare
av Jessica Aspfors, Marina Bendtsen, Mikaela Björklund m.fl. (2011)
149 kr
Förskolan - barns första skola!; Ingrid Pramling Samuelsson, Ulla Mauritzson, Siv Benn, Siv Anstett, Camilla Öhberg, Elisabeth Doverborg, Anette Emilson, Lise-Lotte Bjervås, Roger Säljö, Elisabeth Björklund, Annika Elm Fristorp, Camilla Björklund, Jan Rodin, Eva Johansson; 2003
5+ säljare
av Ingrid Pramling Samuelsson, Ulla Mauritzson, Siv Benn m.fl. (2003)
80 kr
Lärande i praktiken - Ett sociokulturellt perspektiv; Roger Säljö; 2014
-26%
5+ säljare
av Roger Säljö (2014)
259 kr
Nypris: 347 kr
Förskolan och barns utveckling : grundbok för förskollärare; Anne-Li Lindgren, Niklas Pramling, Roger Säljö; 2017
-60%
5+ säljare
av Anne-Li Lindgren, Niklas Pramling, Roger Säljö (2017)
189 kr
Nypris: 469 kr
Lärandets grunder : teorier och perspektiv; Mikael Jensen, Ingrid Carlgren, Rolf Ekman, Tomas Englund, Karin Fogelberg, Bernt Gustavsson, Peter Gärdenfors, Staffan Hygge, Bodil Jönsson, Anders Kjellberg, Caroline Liberg, Helen Melander, Ingrid Pramling Samuelsson, Ulla Runesson, Fritjof Sahlström, Roger Säljö, Moira von Wright; 2013
-40%
5+ säljare
av Mikael Jensen, Ingrid Carlgren, Rolf Ekman m.fl. (2013)
219 kr
Nypris: 363 kr
Den lärande patienten; Marianne Hansson Scherman, Ulla Runesson, Febe Friberg, Bertil Gustafsson, Cathrin Martin, Roger Säljö, Ingrid Toshach Gustafsson; 2009
-51%
5+ säljare
av Marianne Hansson Scherman, Ulla Runesson, Febe Friberg m.fl. (2009)
155 kr
Nypris: 316 kr
Lärare i den uppkopplade skolan; Annika Lantz-Andersson, Roger Säljö; 2014
-56%
5+ säljare
av Annika Lantz-Andersson, Roger Säljö (2014)
209 kr
Nypris: 469 kr
Lärarens handbok : läroplaner, skollag, yrkesetiska principer, FN:s barnkonvention; Olof Hülphers, Anita Börlin, Ingrid Pramling Samuelsson, Roger Säljö, Göte Appelberg, Tomas Brytting; 2011
2 säljare
av Olof Hülphers, Anita Börlin, Ingrid Pramling Samuelsson m.fl. (2011)
215 kr
Literacy-praktiker i och utanför skolan; Sangeeta Bagga-Gupta (red.), Ann-Carita Evaldsson (red.), Caroline Liberg (red.), Roger Säljö (red.); 2013
5+ säljare
av Sangeeta Bagga-Gupta (red.), Ann-Carita Evaldsson (red.), Caroline Liberg (red.) m.fl. (2013)
139 kr
Lärande, skola, bildning; Ulf P. Lundgren, Roger Säljö, Caroline Liberg; 2020
-25%
5+ säljare
av Ulf P. Lundgren, Roger Säljö, Caroline Liberg (2020)
439 kr
Nypris: 579 kr
Kommunicera naturvetenskap i skolan - – några forskningsresultat; Leif Östman, Roger Säljö, Gustav Helldén, Björn Andersson, Christina Kärrqvist, Per-Olof Wickman, Börje Ekstig, Ola Halldén, Kerstin Ekstig, Jan Schoultz, Jan-Olof Wyndhamn, Else-Marie Staberg, Piotr Szybek, Leif Lybeck; 2002
5+ säljare
av Leif Östman, Roger Säljö, Gustav Helldén m.fl. (2002)
145 kr