Barn och matematik - Problemlösning på lågstadiet; Ann Ahlberg; 1995
5+ säljare

Barn och matematik - Problemlösning på lågstadiet Upplaga 1

av Ann Ahlberg
Hur lär sig barn räkna och lösa matematiska problem? Hur uppfattar de den matematik de möter i skolan? Denna bok ger en bild av hur lågstadieelever upplever och förstår matematisk problemlösning och hur undervisningen kan utformas för att stimulera intresse och nyfikenhet inför matematiken. Författaren redovisar relevant forskning om barns inlärning och analyserar hur forskningsrönen kan komma till nytta i den praktiska verksamheten i skolan. Hon beskriver en undervisning som tar sin utgångspunkt i problemlösning och visar hur bild och berättande kan ge en ny dimension åt matematiken. Boken är avsedd för grundutbildning och fortbildning av lärare som undervisar i matematik på lågstadiet.
Hur lär sig barn räkna och lösa matematiska problem? Hur uppfattar de den matematik de möter i skolan? Denna bok ger en bild av hur lågstadieelever upplever och förstår matematisk problemlösning och hur undervisningen kan utformas för att stimulera intresse och nyfikenhet inför matematiken. Författaren redovisar relevant forskning om barns inlärning och analyserar hur forskningsrönen kan komma till nytta i den praktiska verksamheten i skolan. Hon beskriver en undervisning som tar sin utgångspunkt i problemlösning och visar hur bild och berättande kan ge en ny dimension åt matematiken. Boken är avsedd för grundutbildning och fortbildning av lärare som undervisar i matematik på lågstadiet.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 1995
ISBN: 9789144384313
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 162 st
Hur lär sig barn räkna och lösa matematiska problem? Hur uppfattar de den matematik de möter i skolan? Denna bok ger en bild av hur lågstadieelever upplever och förstår matematisk problemlösning och hur undervisningen kan utformas för att stimulera intresse och nyfikenhet inför matematiken. Författaren redovisar relevant forskning om barns inlärning och analyserar hur forskningsrönen kan komma till nytta i den praktiska verksamheten i skolan. Hon beskriver en undervisning som tar sin utgångspunkt i problemlösning och visar hur bild och berättande kan ge en ny dimension åt matematiken. Boken är avsedd för grundutbildning och fortbildning av lärare som undervisar i matematik på lågstadiet.
Hur lär sig barn räkna och lösa matematiska problem? Hur uppfattar de den matematik de möter i skolan? Denna bok ger en bild av hur lågstadieelever upplever och förstår matematisk problemlösning och hur undervisningen kan utformas för att stimulera intresse och nyfikenhet inför matematiken. Författaren redovisar relevant forskning om barns inlärning och analyserar hur forskningsrönen kan komma till nytta i den praktiska verksamheten i skolan. Hon beskriver en undervisning som tar sin utgångspunkt i problemlösning och visar hur bild och berättande kan ge en ny dimension åt matematiken. Boken är avsedd för grundutbildning och fortbildning av lärare som undervisar i matematik på lågstadiet.
Begagnad bok
140 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
140 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar