Lärare av imorgon; Ingrid Carlgren, Ference Marton; 2001
5+ säljare

Lärare av imorgon Upplaga 1

av Ingrid Carlgren, Ference Marton
Den första titeln i Pedagogiska magasinets skriftserie är skriven av pedagogikprofessorerna Ingrid Carlgren och Ference Marton. De har undersökt lärarrollens förändring och vilka utmaningar som möter lärare och elever i framtiden. Vad skiljer morgondagens lärare från gårdagens? I framtidens samhälle kommer inte skolans huvuduppgift att vara kunskapsförmedling, utan att utveckla redskap för eleverna att själva förvärva kunskaper och kompetenser. Det finns inte längre något självklart rätt eller fel, och en viktig uppgift för läraren är att hjälpa eleverna att förhålla sig till detta. Ofta ställs frågan hur man ska göra. Författarna vill hellre fråga vad man kan göra. I stället för att tala om undervisning vill de lyfta fram lärandet, i stället för val av metod vill de diskutera mål och resultat. Lärare av i morgon kommer sannolikt att tänka mindre på hur de gör och mer på vad deras elever erfar, mindre på att hinna med läroboken och mer på att utveckla förmågor och förhållningssätt. Innehåll: Förord Introduktion. Att pejla framtiden Den undervisande människan Skolan och informationsteknologin Lärandets biologi Hur blir framtiden? Det professionella objektet Bokens uppläggning Del 1: Läraryrket Lärares arbete Sex bilder av lärares arbete Att få eleverna att vilja Vad ska eleverna göra och lära sig? Olika läroplaner Lärarbetets karaktär och förändring Lärarbetets två sidor Samhällsförändringar, skolreformer och lärares arbete Läraryrkets progression Lärares yrkeskunskaper och utbildning Lärarutbildningen Lärarnas professionalisering, deprofessionalisering och reprofessionalisering Forskningen och lärarnas yrkeskunskaper Del 2: Lärande och undervisning Lärande 'Konsten att lära alla allt' Studier av lärande Undervisning Lärandets ovillkorliga villkor Vad lärare säger och vad lärare gör Lärarens undervisning och elevernas lärande 'Världens bästa skola' Bortom klassundervisningen Del 3: Vart är vi på väg? Det professionella uppdraget Förändrad styrning Ett förändrat kunskapsuppdrag Bildning för informationssamhället Skolan och uppdraget Ett förändrat kunskapsbegrepp Skolor av i morgon Från hur till vad Lärarnas professionella objekt Lärarnas implicita kunnande Att utveckla förmågor och förhållningssätt Morgondagens lärande Lärarna och upplysningsprojektet Studerandemedlemmar i Lärarförbundet kan köpa "Lärare av i morgon" med studentrabatt av Lärarförbundet på sin högskolort.
Den första titeln i Pedagogiska magasinets skriftserie är skriven av pedagogikprofessorerna Ingrid Carlgren och Ference Marton. De har undersökt lärarrollens förändring och vilka utmaningar som möter lärare och elever i framtiden. Vad skiljer morgondagens lärare från gårdagens? I framtidens samhälle kommer inte skolans huvuduppgift att vara kunskapsförmedling, utan att utveckla redskap för eleverna att själva förvärva kunskaper och kompetenser. Det finns inte längre något självklart rätt eller fel, och en viktig uppgift för läraren är att hjälpa eleverna att förhålla sig till detta. Ofta ställs frågan hur man ska göra. Författarna vill hellre fråga vad man kan göra. I stället för att tala om undervisning vill de lyfta fram lärandet, i stället för val av metod vill de diskutera mål och resultat. Lärare av i morgon kommer sannolikt att tänka mindre på hur de gör och mer på vad deras elever erfar, mindre på att hinna med läroboken och mer på att utveckla förmågor och förhållningssätt. Innehåll: Förord Introduktion. Att pejla framtiden Den undervisande människan Skolan och informationsteknologin Lärandets biologi Hur blir framtiden? Det professionella objektet Bokens uppläggning Del 1: Läraryrket Lärares arbete Sex bilder av lärares arbete Att få eleverna att vilja Vad ska eleverna göra och lära sig? Olika läroplaner Lärarbetets karaktär och förändring Lärarbetets två sidor Samhällsförändringar, skolreformer och lärares arbete Läraryrkets progression Lärares yrkeskunskaper och utbildning Lärarutbildningen Lärarnas professionalisering, deprofessionalisering och reprofessionalisering Forskningen och lärarnas yrkeskunskaper Del 2: Lärande och undervisning Lärande 'Konsten att lära alla allt' Studier av lärande Undervisning Lärandets ovillkorliga villkor Vad lärare säger och vad lärare gör Lärarens undervisning och elevernas lärande 'Världens bästa skola' Bortom klassundervisningen Del 3: Vart är vi på väg? Det professionella uppdraget Förändrad styrning Ett förändrat kunskapsuppdrag Bildning för informationssamhället Skolan och uppdraget Ett förändrat kunskapsbegrepp Skolor av i morgon Från hur till vad Lärarnas professionella objekt Lärarnas implicita kunnande Att utveckla förmågor och förhållningssätt Morgondagens lärande Lärarna och upplysningsprojektet Studerandemedlemmar i Lärarförbundet kan köpa "Lärare av i morgon" med studentrabatt av Lärarförbundet på sin högskolort.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2001
ISBN: 9789185096770
Förlag: Lärarförlaget
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 240 st
Den första titeln i Pedagogiska magasinets skriftserie är skriven av pedagogikprofessorerna Ingrid Carlgren och Ference Marton. De har undersökt lärarrollens förändring och vilka utmaningar som möter lärare och elever i framtiden. Vad skiljer morgondagens lärare från gårdagens? I framtidens samhälle kommer inte skolans huvuduppgift att vara kunskapsförmedling, utan att utveckla redskap för eleverna att själva förvärva kunskaper och kompetenser. Det finns inte längre något självklart rätt eller fel, och en viktig uppgift för läraren är att hjälpa eleverna att förhålla sig till detta. Ofta ställs frågan hur man ska göra. Författarna vill hellre fråga vad man kan göra. I stället för att tala om undervisning vill de lyfta fram lärandet, i stället för val av metod vill de diskutera mål och resultat. Lärare av i morgon kommer sannolikt att tänka mindre på hur de gör och mer på vad deras elever erfar, mindre på att hinna med läroboken och mer på att utveckla förmågor och förhållningssätt. Innehåll: Förord Introduktion. Att pejla framtiden Den undervisande människan Skolan och informationsteknologin Lärandets biologi Hur blir framtiden? Det professionella objektet Bokens uppläggning Del 1: Läraryrket Lärares arbete Sex bilder av lärares arbete Att få eleverna att vilja Vad ska eleverna göra och lära sig? Olika läroplaner Lärarbetets karaktär och förändring Lärarbetets två sidor Samhällsförändringar, skolreformer och lärares arbete Läraryrkets progression Lärares yrkeskunskaper och utbildning Lärarutbildningen Lärarnas professionalisering, deprofessionalisering och reprofessionalisering Forskningen och lärarnas yrkeskunskaper Del 2: Lärande och undervisning Lärande 'Konsten att lära alla allt' Studier av lärande Undervisning Lärandets ovillkorliga villkor Vad lärare säger och vad lärare gör Lärarens undervisning och elevernas lärande 'Världens bästa skola' Bortom klassundervisningen Del 3: Vart är vi på väg? Det professionella uppdraget Förändrad styrning Ett förändrat kunskapsuppdrag Bildning för informationssamhället Skolan och uppdraget Ett förändrat kunskapsbegrepp Skolor av i morgon Från hur till vad Lärarnas professionella objekt Lärarnas implicita kunnande Att utveckla förmågor och förhållningssätt Morgondagens lärande Lärarna och upplysningsprojektet Studerandemedlemmar i Lärarförbundet kan köpa "Lärare av i morgon" med studentrabatt av Lärarförbundet på sin högskolort.
Den första titeln i Pedagogiska magasinets skriftserie är skriven av pedagogikprofessorerna Ingrid Carlgren och Ference Marton. De har undersökt lärarrollens förändring och vilka utmaningar som möter lärare och elever i framtiden. Vad skiljer morgondagens lärare från gårdagens? I framtidens samhälle kommer inte skolans huvuduppgift att vara kunskapsförmedling, utan att utveckla redskap för eleverna att själva förvärva kunskaper och kompetenser. Det finns inte längre något självklart rätt eller fel, och en viktig uppgift för läraren är att hjälpa eleverna att förhålla sig till detta. Ofta ställs frågan hur man ska göra. Författarna vill hellre fråga vad man kan göra. I stället för att tala om undervisning vill de lyfta fram lärandet, i stället för val av metod vill de diskutera mål och resultat. Lärare av i morgon kommer sannolikt att tänka mindre på hur de gör och mer på vad deras elever erfar, mindre på att hinna med läroboken och mer på att utveckla förmågor och förhållningssätt. Innehåll: Förord Introduktion. Att pejla framtiden Den undervisande människan Skolan och informationsteknologin Lärandets biologi Hur blir framtiden? Det professionella objektet Bokens uppläggning Del 1: Läraryrket Lärares arbete Sex bilder av lärares arbete Att få eleverna att vilja Vad ska eleverna göra och lära sig? Olika läroplaner Lärarbetets karaktär och förändring Lärarbetets två sidor Samhällsförändringar, skolreformer och lärares arbete Läraryrkets progression Lärares yrkeskunskaper och utbildning Lärarutbildningen Lärarnas professionalisering, deprofessionalisering och reprofessionalisering Forskningen och lärarnas yrkeskunskaper Del 2: Lärande och undervisning Lärande 'Konsten att lära alla allt' Studier av lärande Undervisning Lärandets ovillkorliga villkor Vad lärare säger och vad lärare gör Lärarens undervisning och elevernas lärande 'Världens bästa skola' Bortom klassundervisningen Del 3: Vart är vi på väg? Det professionella uppdraget Förändrad styrning Ett förändrat kunskapsuppdrag Bildning för informationssamhället Skolan och uppdraget Ett förändrat kunskapsbegrepp Skolor av i morgon Från hur till vad Lärarnas professionella objekt Lärarnas implicita kunnande Att utveckla förmågor och förhållningssätt Morgondagens lärande Lärarna och upplysningsprojektet Studerandemedlemmar i Lärarförbundet kan köpa "Lärare av i morgon" med studentrabatt av Lärarförbundet på sin högskolort.
Begagnad bok
85 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
85 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar