Etnografi i klassrummet; Birgitta Kullberg; 2004
5+ säljare

Etnografi i klassrummet Upplaga 2

av Birgitta Kullberg
Etnografi i klassrummet handlar om hur etnografins förhållningssätt och undersökningsredskap – framför allt deltagande observationer och etnografiska intervjuer – med framgång kan användas i undervisningen och bidra till utvecklingen av dess undersökande karaktär. Boken är framförallt en forskningsmetodisk bok, och det etnografiska fältet utgörs av klassrummet. Rollen som deltagande observatör kan hjälpa lärare att mer systematiskt studera det som händer i klassrummet och upptäcka saker som annars är svåra att se. Det föreligger därmed en närhet mellan å ena sidan den etnografiska forskarrollen och å andra sidan lärarrollen: etnografin blir didaktisk. I boken introduceras etnografi som forskningsansats och forskningsmetod. Författaren redogör för etnografins historia och för relationerna mellan etnografisk forskning och undervisning, mellan förhållningssätt och undervisningsmetoder samt mellan teori och praktik. Boken ger handledning i genomförandet av en etnografisk studie och konkreta förslag till hur man kan bedriva undervisning med utgångspunkt i etnografin. Etnografi i klassrummet är en reviderad version av den bok med samma titel som utkom1996. Boken är avsedd för grundutbildning och kompetensutveckling av lärare, men den kan också vara värdefull för andra som vill genomföra en etnografisk studie. Andra upplagan
Etnografi i klassrummet handlar om hur etnografins förhållningssätt och undersökningsredskap – framför allt deltagande observationer och etnografiska intervjuer – med framgång kan användas i undervisningen och bidra till utvecklingen av dess undersökande karaktär. Boken är framförallt en forskningsmetodisk bok, och det etnografiska fältet utgörs av klassrummet. Rollen som deltagande observatör kan hjälpa lärare att mer systematiskt studera det som händer i klassrummet och upptäcka saker som annars är svåra att se. Det föreligger därmed en närhet mellan å ena sidan den etnografiska forskarrollen och å andra sidan lärarrollen: etnografin blir didaktisk. I boken introduceras etnografi som forskningsansats och forskningsmetod. Författaren redogör för etnografins historia och för relationerna mellan etnografisk forskning och undervisning, mellan förhållningssätt och undervisningsmetoder samt mellan teori och praktik. Boken ger handledning i genomförandet av en etnografisk studie och konkreta förslag till hur man kan bedriva undervisning med utgångspunkt i etnografin. Etnografi i klassrummet är en reviderad version av den bok med samma titel som utkom1996. Boken är avsedd för grundutbildning och kompetensutveckling av lärare, men den kan också vara värdefull för andra som vill genomföra en etnografisk studie. Andra upplagan
Upplaga: 2a upplagan
Utgiven: 2004
ISBN: 9789144030906
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 243 st
Etnografi i klassrummet handlar om hur etnografins förhållningssätt och undersökningsredskap – framför allt deltagande observationer och etnografiska intervjuer – med framgång kan användas i undervisningen och bidra till utvecklingen av dess undersökande karaktär. Boken är framförallt en forskningsmetodisk bok, och det etnografiska fältet utgörs av klassrummet. Rollen som deltagande observatör kan hjälpa lärare att mer systematiskt studera det som händer i klassrummet och upptäcka saker som annars är svåra att se. Det föreligger därmed en närhet mellan å ena sidan den etnografiska forskarrollen och å andra sidan lärarrollen: etnografin blir didaktisk. I boken introduceras etnografi som forskningsansats och forskningsmetod. Författaren redogör för etnografins historia och för relationerna mellan etnografisk forskning och undervisning, mellan förhållningssätt och undervisningsmetoder samt mellan teori och praktik. Boken ger handledning i genomförandet av en etnografisk studie och konkreta förslag till hur man kan bedriva undervisning med utgångspunkt i etnografin. Etnografi i klassrummet är en reviderad version av den bok med samma titel som utkom1996. Boken är avsedd för grundutbildning och kompetensutveckling av lärare, men den kan också vara värdefull för andra som vill genomföra en etnografisk studie. Andra upplagan
Etnografi i klassrummet handlar om hur etnografins förhållningssätt och undersökningsredskap – framför allt deltagande observationer och etnografiska intervjuer – med framgång kan användas i undervisningen och bidra till utvecklingen av dess undersökande karaktär. Boken är framförallt en forskningsmetodisk bok, och det etnografiska fältet utgörs av klassrummet. Rollen som deltagande observatör kan hjälpa lärare att mer systematiskt studera det som händer i klassrummet och upptäcka saker som annars är svåra att se. Det föreligger därmed en närhet mellan å ena sidan den etnografiska forskarrollen och å andra sidan lärarrollen: etnografin blir didaktisk. I boken introduceras etnografi som forskningsansats och forskningsmetod. Författaren redogör för etnografins historia och för relationerna mellan etnografisk forskning och undervisning, mellan förhållningssätt och undervisningsmetoder samt mellan teori och praktik. Boken ger handledning i genomförandet av en etnografisk studie och konkreta förslag till hur man kan bedriva undervisning med utgångspunkt i etnografin. Etnografi i klassrummet är en reviderad version av den bok med samma titel som utkom1996. Boken är avsedd för grundutbildning och kompetensutveckling av lärare, men den kan också vara värdefull för andra som vill genomföra en etnografisk studie. Andra upplagan
Begagnad bok
119 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
119 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar