Företagsekonomiska forskningsmetoder; Alan Bryman, Emma Bell; 2013
5+ säljare

Företagsekonomiska forskningsmetoder Upplaga 2

av Alan Bryman, Emma Bell
Kraftigt omarbetad och utökad! Den tredje upplagan av standardverket inom företagsekonomiska forskningsmetoder. Boken ger en gedigen introduktion till ämnet.

Läs mer
Uppdelningen mellan kvantitativ och kvalitativ forskning är grundläggande och bildar utgångspunkt för en stor del av bokens teman och för hur olika frågeställningar och tekniker beskrivs. Författarna presenterar och diskuterar de flesta metoder inom såväl kvantitativ som kvalitativ forskning. De visar också att man kan kombinera kvantitativa och kvalitativa metoder.
Boken är uppdelad i fyra delar som behandlar följande ämnen:
Del I: Forskningsprocessen
Del II: Kvantitativ forskning
Del III: Kvalitativ forskning
Del IV: Flermetodsforskning (mixed methods research) och andra synpunkter
Företagsekonomiska forskningsmetoder har en praktisk inriktning med många konkreta exempel och passar, genom sin bredd, för både grundläggande och mer avancerade kurser i vetenskaplig metod. Boken vägleder studenter som ska utföra ett forskningsprojekt och lotsar dem genom hela processen: från formulering av forskningsfrågor och litteraturgenomgång till utformning av frågeformulär, dataanalys och presentation av forskningsresultat.
I denna tredje upplaga har författarna gjort omfattande förändringar, främst följande:
- Boken har genomgående fått nya exempel på och tillämpningar av aktuella forskningsresultat.
- Två nya kapitel har tillkommit: Ett inledande som vägleder läsaren genom bokens övriga innehåll och ett om urval vid kvalitativa undersökningar.
- Avsnitten om forskning med hjälp av internet har utvecklats, förutom de många exempel som finns i de övriga kapitlen handlar ett helt kapitel om detta.
- Ny teamruta: "Projektarbete i praktiken", som är erfarenheter och lärdomar som studenter på olika nivåer har fått av genomförda forskningsprojekt. Även handledare har bidragit med kommentarer om studentprojekten.
- Repetitionsfrågor avslutar varje kapitel.

Om författarna
Alan Bryman var professor emeritus vid University of Leicester. Emma Bell är professor vid Open University.
Kraftigt omarbetad och utökad! Den tredje upplagan av standardverket inom företagsekonomiska forskningsmetoder. Boken ger en gedigen introduktion till ämnet.

Läs mer
Uppdelningen mellan kvantitativ och kvalitativ forskning är grundläggande och bildar utgångspunkt för en stor del av bokens teman och för hur olika frågeställningar och tekniker beskrivs. Författarna presenterar och diskuterar de flesta metoder inom såväl kvantitativ som kvalitativ forskning. De visar också att man kan kombinera kvantitativa och kvalitativa metoder.
Boken är uppdelad i fyra delar som behandlar följande ämnen:
Del I: Forskningsprocessen
Del II: Kvantitativ forskning
Del III: Kvalitativ forskning
Del IV: Flermetodsforskning (mixed methods research) och andra synpunkter
Företagsekonomiska forskningsmetoder har en praktisk inriktning med många konkreta exempel och passar, genom sin bredd, för både grundläggande och mer avancerade kurser i vetenskaplig metod. Boken vägleder studenter som ska utföra ett forskningsprojekt och lotsar dem genom hela processen: från formulering av forskningsfrågor och litteraturgenomgång till utformning av frågeformulär, dataanalys och presentation av forskningsresultat.
I denna tredje upplaga har författarna gjort omfattande förändringar, främst följande:
- Boken har genomgående fått nya exempel på och tillämpningar av aktuella forskningsresultat.
- Två nya kapitel har tillkommit: Ett inledande som vägleder läsaren genom bokens övriga innehåll och ett om urval vid kvalitativa undersökningar.
- Avsnitten om forskning med hjälp av internet har utvecklats, förutom de många exempel som finns i de övriga kapitlen handlar ett helt kapitel om detta.
- Ny teamruta: "Projektarbete i praktiken", som är erfarenheter och lärdomar som studenter på olika nivåer har fått av genomförda forskningsprojekt. Även handledare har bidragit med kommentarer om studentprojekten.
- Repetitionsfrågor avslutar varje kapitel.

Om författarna
Alan Bryman var professor emeritus vid University of Leicester. Emma Bell är professor vid Open University.
Upplaga: 2a upplagan
Utgiven: 2013
ISBN: 9789147098224
Förlag: Liber
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 757 st
3 upplagor
Upplaga 3 (2017)
från 535 kr
Upplaga 1 (2005)
från 105 kr
Upplaga 2 (2013)
från 199 kr
Kraftigt omarbetad och utökad! Den tredje upplagan av standardverket inom företagsekonomiska forskningsmetoder. Boken ger en gedigen introduktion till ämnet.

Läs mer
Uppdelningen mellan kvantitativ och kvalitativ forskning är grundläggande och bildar utgångspunkt för en stor del av bokens teman och för hur olika frågeställningar och tekniker beskrivs. Författarna presenterar och diskuterar de flesta metoder inom såväl kvantitativ som kvalitativ forskning. De visar också att man kan kombinera kvantitativa och kvalitativa metoder.
Boken är uppdelad i fyra delar som behandlar följande ämnen:
Del I: Forskningsprocessen
Del II: Kvantitativ forskning
Del III: Kvalitativ forskning
Del IV: Flermetodsforskning (mixed methods research) och andra synpunkter
Företagsekonomiska forskningsmetoder har en praktisk inriktning med många konkreta exempel och passar, genom sin bredd, för både grundläggande och mer avancerade kurser i vetenskaplig metod. Boken vägleder studenter som ska utföra ett forskningsprojekt och lotsar dem genom hela processen: från formulering av forskningsfrågor och litteraturgenomgång till utformning av frågeformulär, dataanalys och presentation av forskningsresultat.
I denna tredje upplaga har författarna gjort omfattande förändringar, främst följande:
- Boken har genomgående fått nya exempel på och tillämpningar av aktuella forskningsresultat.
- Två nya kapitel har tillkommit: Ett inledande som vägleder läsaren genom bokens övriga innehåll och ett om urval vid kvalitativa undersökningar.
- Avsnitten om forskning med hjälp av internet har utvecklats, förutom de många exempel som finns i de övriga kapitlen handlar ett helt kapitel om detta.
- Ny teamruta: "Projektarbete i praktiken", som är erfarenheter och lärdomar som studenter på olika nivåer har fått av genomförda forskningsprojekt. Även handledare har bidragit med kommentarer om studentprojekten.
- Repetitionsfrågor avslutar varje kapitel.

Om författarna
Alan Bryman var professor emeritus vid University of Leicester. Emma Bell är professor vid Open University.
Kraftigt omarbetad och utökad! Den tredje upplagan av standardverket inom företagsekonomiska forskningsmetoder. Boken ger en gedigen introduktion till ämnet.

Läs mer
Uppdelningen mellan kvantitativ och kvalitativ forskning är grundläggande och bildar utgångspunkt för en stor del av bokens teman och för hur olika frågeställningar och tekniker beskrivs. Författarna presenterar och diskuterar de flesta metoder inom såväl kvantitativ som kvalitativ forskning. De visar också att man kan kombinera kvantitativa och kvalitativa metoder.
Boken är uppdelad i fyra delar som behandlar följande ämnen:
Del I: Forskningsprocessen
Del II: Kvantitativ forskning
Del III: Kvalitativ forskning
Del IV: Flermetodsforskning (mixed methods research) och andra synpunkter
Företagsekonomiska forskningsmetoder har en praktisk inriktning med många konkreta exempel och passar, genom sin bredd, för både grundläggande och mer avancerade kurser i vetenskaplig metod. Boken vägleder studenter som ska utföra ett forskningsprojekt och lotsar dem genom hela processen: från formulering av forskningsfrågor och litteraturgenomgång till utformning av frågeformulär, dataanalys och presentation av forskningsresultat.
I denna tredje upplaga har författarna gjort omfattande förändringar, främst följande:
- Boken har genomgående fått nya exempel på och tillämpningar av aktuella forskningsresultat.
- Två nya kapitel har tillkommit: Ett inledande som vägleder läsaren genom bokens övriga innehåll och ett om urval vid kvalitativa undersökningar.
- Avsnitten om forskning med hjälp av internet har utvecklats, förutom de många exempel som finns i de övriga kapitlen handlar ett helt kapitel om detta.
- Ny teamruta: "Projektarbete i praktiken", som är erfarenheter och lärdomar som studenter på olika nivåer har fått av genomförda forskningsprojekt. Även handledare har bidragit med kommentarer om studentprojekten.
- Repetitionsfrågor avslutar varje kapitel.

Om författarna
Alan Bryman var professor emeritus vid University of Leicester. Emma Bell är professor vid Open University.
Begagnad bok
199 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
199 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar