Marknadsrätten : en introduktion; Per Jonas Nordell; 2014
5+ säljare

Marknadsrätten : en introduktion Upplaga 6

av Per Jonas Nordell
Sedan Sverige gått med i EU har vi fått en ny och effektivare marknadsrättslagstiftning, vilken har därefter reviderats och kompletterats i skilda hänseenden. Det senaste decenniet har också visat att marknadsrätten är ett mycket dynamiskt rättsområde, som boken avser att beskriva.

Tidigare upplagor har haft ett särskilt kapitel om offentlig upphandling. Upphandlingsfrågorna under senare tid landat i den offentliga rätten snarare än inom marknadsrätten. Eftersom boken syftar till att ge uttryck åt vad som i dag är den svenska marknadsrätten, har kapitlet om offentlig upphandling därför utgått.

Nuvarande upplaga har reviderats och uppdaterats med avseende på de förändringar som har skett i rättsutvecklingen under de senaste tre åren. I fråga om lagstiftning gäller det bland annat ändringar i alkohollagstiftningen genom införandet av 2010 års alkohollag. Uppdateringar har också gjorts bland annat med hänsyn till utvecklingen i rättspraxis.
Sedan Sverige gått med i EU har vi fått en ny och effektivare marknadsrättslagstiftning, vilken har därefter reviderats och kompletterats i skilda hänseenden. Det senaste decenniet har också visat att marknadsrätten är ett mycket dynamiskt rättsområde, som boken avser att beskriva.

Tidigare upplagor har haft ett särskilt kapitel om offentlig upphandling. Upphandlingsfrågorna under senare tid landat i den offentliga rätten snarare än inom marknadsrätten. Eftersom boken syftar till att ge uttryck åt vad som i dag är den svenska marknadsrätten, har kapitlet om offentlig upphandling därför utgått.

Nuvarande upplaga har reviderats och uppdaterats med avseende på de förändringar som har skett i rättsutvecklingen under de senaste tre åren. I fråga om lagstiftning gäller det bland annat ändringar i alkohollagstiftningen genom införandet av 2010 års alkohollag. Uppdateringar har också gjorts bland annat med hänsyn till utvecklingen i rättspraxis.
Upplaga: 6e upplagan
Utgiven: 2014
ISBN: 9789139206996
Förlag: Norstedts Juridik AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 152 st
9 upplagor
Upplaga 9 (2023)
från 175 kr
Upplaga 8 (2020)
från 99 kr
Upplaga 7 (2017)
från 89 kr
Upplaga 5 (2010)
från 79 kr
Visa alla upplagor
Sedan Sverige gått med i EU har vi fått en ny och effektivare marknadsrättslagstiftning, vilken har därefter reviderats och kompletterats i skilda hänseenden. Det senaste decenniet har också visat att marknadsrätten är ett mycket dynamiskt rättsområde, som boken avser att beskriva.

Tidigare upplagor har haft ett särskilt kapitel om offentlig upphandling. Upphandlingsfrågorna under senare tid landat i den offentliga rätten snarare än inom marknadsrätten. Eftersom boken syftar till att ge uttryck åt vad som i dag är den svenska marknadsrätten, har kapitlet om offentlig upphandling därför utgått.

Nuvarande upplaga har reviderats och uppdaterats med avseende på de förändringar som har skett i rättsutvecklingen under de senaste tre åren. I fråga om lagstiftning gäller det bland annat ändringar i alkohollagstiftningen genom införandet av 2010 års alkohollag. Uppdateringar har också gjorts bland annat med hänsyn till utvecklingen i rättspraxis.
Sedan Sverige gått med i EU har vi fått en ny och effektivare marknadsrättslagstiftning, vilken har därefter reviderats och kompletterats i skilda hänseenden. Det senaste decenniet har också visat att marknadsrätten är ett mycket dynamiskt rättsområde, som boken avser att beskriva.

Tidigare upplagor har haft ett särskilt kapitel om offentlig upphandling. Upphandlingsfrågorna under senare tid landat i den offentliga rätten snarare än inom marknadsrätten. Eftersom boken syftar till att ge uttryck åt vad som i dag är den svenska marknadsrätten, har kapitlet om offentlig upphandling därför utgått.

Nuvarande upplaga har reviderats och uppdaterats med avseende på de förändringar som har skett i rättsutvecklingen under de senaste tre åren. I fråga om lagstiftning gäller det bland annat ändringar i alkohollagstiftningen genom införandet av 2010 års alkohollag. Uppdateringar har också gjorts bland annat med hänsyn till utvecklingen i rättspraxis.
Begagnad bok
69 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
69 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar