Palliativ vård : begrepp och perspektiv i teori och praktik; Birgitta Andershed, Britt-Marie Ternestedt, Anette Alvariza, Magdalena Andersson, Inger Benkel, Eva Benzein, Ingrid Bolmsjö, Margareta Brännström, Berit Seiger Cronfalk, Karin Dahlberg, Anna-Karin Edberg, Kristina Ek, Eva Elmberger, Ingemar Engström, Henrik Eriksson, Maria Friedrichsen, Lisbeth Gustafsson, Carina Lundh Hagelin, Carina Werkander Harstäde, Ingela Henoch, Maja Holm, Inger James, Gunilla Johansson, Marit Karlsson, Ulrika Kreicbergs, Göran Lantz, Lise-Lotte Franklin Larsson, Olav Lindqvist, Staffan Lundström, Christina Melin-Johansson, Anna Milberg, Astrid Norberg, Carina Persson, Birgit Holritz Rasmussen, Jonas Sandberg, Kerstin Segesten, Gunilla Strandberg, Carol Tishelman, Camilla Udo, Charlotte Ångström Brännström, Joakim Öhlén, Jane Österlind; 2020
spara 22%
5+ säljare

Palliativ vård : begrepp och perspektiv i teori och praktik Upplaga 2

av Birgitta Andershed, Britt-Marie Ternestedt, Anette Alvariza, Magdalena Andersson, Inger Benkel
m.fl.

Vad innebär det att leva ett värdigt liv i skuggan av döden, och hur kan vi främja detta? Inga enkla svar finns, eftersom många olika perspektiv samexisterar. Att till fullo förstå en individs behov kräver en personcentrerad approach, där både patienter och deras närstående anses vara kärnan i processen. Kunskapens vikt om döende, död och palliativ vård har framträtt mer i ljuset i och med pandemin som svepte över världen under våren 2020.

Detta är den andra, reviderade och uppdaterade, upplagan av boken. Nya tillkomna kapitel inkluderar: Mötet med religion i det moderna Sverige, Mening, Sorg och Medicinska aspekter på dödsfasen, vilka adderar till detta redan omfattande verk. Bokens sju delar lyfter fram centrala begrepp och perspektiv i teori och praktik: Att konfrontera döden i vår tid, Värdegrund och attityd, Identitet, autonomi och delaktighet, Smärta, lidande och sorg, Stöd, tröst och mening, Livet vid dödens tröskel - tidigt och sent i livet, och Praktiken av palliativ vård. Varje kapitel i boken baseras på gedigen vetenskaplig forskning. Författarna är aktiva forskare med diverse yrkesbakgrunder och erfarenheter från palliativ vård.

Boken riktar sig till studenter på både grundläggande och avancerad nivå inom hälso- och sjukvårdsutbildningar, men även forskare, beslutsfattare och allmänt intresserade kan dra nytta av dess innehåll.

Vad innebär det att leva ett värdigt liv i skuggan av döden, och hur kan vi främja detta? Inga enkla svar finns, eftersom många olika perspektiv samexisterar. Att till fullo förstå en individs behov kräver en personcentrerad approach, där både patienter och deras närstående anses vara kärnan i processen. Kunskapens vikt om döende, död och palliativ vård har framträtt mer i ljuset i och med pandemin som svepte över världen under våren 2020.

Detta är den andra, reviderade och uppdaterade, upplagan av boken. Nya tillkomna kapitel inkluderar: Mötet med religion i det moderna Sverige, Mening, Sorg och Medicinska aspekter på dödsfasen, vilka adderar till detta redan omfattande verk. Bokens sju delar lyfter fram centrala begrepp och perspektiv i teori och praktik: Att konfrontera döden i vår tid, Värdegrund och attityd, Identitet, autonomi och delaktighet, Smärta, lidande och sorg, Stöd, tröst och mening, Livet vid dödens tröskel - tidigt och sent i livet, och Praktiken av palliativ vård. Varje kapitel i boken baseras på gedigen vetenskaplig forskning. Författarna är aktiva forskare med diverse yrkesbakgrunder och erfarenheter från palliativ vård.

Boken riktar sig till studenter på både grundläggande och avancerad nivå inom hälso- och sjukvårdsutbildningar, men även forskare, beslutsfattare och allmänt intresserade kan dra nytta av dess innehåll.

Upplaga: 2a upplagan
Utgiven: 2020
ISBN: 9789144131078
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 555 st

Vad innebär det att leva ett värdigt liv i skuggan av döden, och hur kan vi främja detta? Inga enkla svar finns, eftersom många olika perspektiv samexisterar. Att till fullo förstå en individs behov kräver en personcentrerad approach, där både patienter och deras närstående anses vara kärnan i processen. Kunskapens vikt om döende, död och palliativ vård har framträtt mer i ljuset i och med pandemin som svepte över världen under våren 2020.

Detta är den andra, reviderade och uppdaterade, upplagan av boken. Nya tillkomna kapitel inkluderar: Mötet med religion i det moderna Sverige, Mening, Sorg och Medicinska aspekter på dödsfasen, vilka adderar till detta redan omfattande verk. Bokens sju delar lyfter fram centrala begrepp och perspektiv i teori och praktik: Att konfrontera döden i vår tid, Värdegrund och attityd, Identitet, autonomi och delaktighet, Smärta, lidande och sorg, Stöd, tröst och mening, Livet vid dödens tröskel - tidigt och sent i livet, och Praktiken av palliativ vård. Varje kapitel i boken baseras på gedigen vetenskaplig forskning. Författarna är aktiva forskare med diverse yrkesbakgrunder och erfarenheter från palliativ vård.

Boken riktar sig till studenter på både grundläggande och avancerad nivå inom hälso- och sjukvårdsutbildningar, men även forskare, beslutsfattare och allmänt intresserade kan dra nytta av dess innehåll.

Vad innebär det att leva ett värdigt liv i skuggan av döden, och hur kan vi främja detta? Inga enkla svar finns, eftersom många olika perspektiv samexisterar. Att till fullo förstå en individs behov kräver en personcentrerad approach, där både patienter och deras närstående anses vara kärnan i processen. Kunskapens vikt om döende, död och palliativ vård har framträtt mer i ljuset i och med pandemin som svepte över världen under våren 2020.

Detta är den andra, reviderade och uppdaterade, upplagan av boken. Nya tillkomna kapitel inkluderar: Mötet med religion i det moderna Sverige, Mening, Sorg och Medicinska aspekter på dödsfasen, vilka adderar till detta redan omfattande verk. Bokens sju delar lyfter fram centrala begrepp och perspektiv i teori och praktik: Att konfrontera döden i vår tid, Värdegrund och attityd, Identitet, autonomi och delaktighet, Smärta, lidande och sorg, Stöd, tröst och mening, Livet vid dödens tröskel - tidigt och sent i livet, och Praktiken av palliativ vård. Varje kapitel i boken baseras på gedigen vetenskaplig forskning. Författarna är aktiva forskare med diverse yrkesbakgrunder och erfarenheter från palliativ vård.

Boken riktar sig till studenter på både grundläggande och avancerad nivå inom hälso- och sjukvårdsutbildningar, men även forskare, beslutsfattare och allmänt intresserade kan dra nytta av dess innehåll.

Begagnad bok
405 kr515 krSpara 110 kr (22%) mot nypris
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
405 kr515 krSpara 110 kr (22%) mot nypris
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar