Organisering och ledning; Magnus Forslund; 2019
endast ny

Organisering och ledning Upplaga 3

av Magnus Forslund

Hur styr man en framgångsrik organisation? Handlar det om att skapa ordning och stabilitet, eller att hantera kaos - eller kanske en blandning av båda?

Denna grundläggande textbok i organisationsteori tar upp traditionella ämnen som mål, strategi, struktur, kultur, HRM, grupper och ledarskap. Utöver detta behandlas även förändrings- och förnyelseprocesser, entreprenörskap, verksamhetsstyrning och symbolisk ledning. Boken grundar sig på både klassisk och modern forskning, med många exempel från Sverige.

Organisering och ledning är en bok för dig som inte bara vill förstå organisation och ledarskap, utan också vill använda denna kunskap som en blivande chef, ledare eller entreprenör. Stort fokus läggs på att göra teorierna praktiskt användbara. Samtidigt finns det en kritiskt granskande inställning, vars syfte är att stimulera nya insikter och inspirera till alternativa lösningar. I appendixet får studenten förslag på forskningsfrågor och metoder för avhandlingar inom området organisering och ledning.

Jag ville bara skriva några rader och tacka för en mycket bra bok! Introduktionen till varje kapitel har hjälpt till att kategorisera det jag har läst och kunskapsnivån har varit konsekvent hela boken igenom. Jag är också nöjd med den höga språkliga standarden i hela boken. - Student vid Örebro universitet

Det känns som att jag hör Magnus när jag läser. Jag känner igen det där sättet att resonera som vi hade under våra möten. Å ena sidan och å andra sidan. Det finns mycket att reflektera över. Det är bra. - Ekonomidirektör, deltagare i uppdragsutbildning

Denna bok står ut genom sin tydliga koppling till forskning samtidigt som den riktar sig till ledare i praktiken. - Lärare på högskolan

Hur styr man en framgångsrik organisation? Handlar det om att skapa ordning och stabilitet, eller att hantera kaos - eller kanske en blandning av båda?

Denna grundläggande textbok i organisationsteori tar upp traditionella ämnen som mål, strategi, struktur, kultur, HRM, grupper och ledarskap. Utöver detta behandlas även förändrings- och förnyelseprocesser, entreprenörskap, verksamhetsstyrning och symbolisk ledning. Boken grundar sig på både klassisk och modern forskning, med många exempel från Sverige.

Organisering och ledning är en bok för dig som inte bara vill förstå organisation och ledarskap, utan också vill använda denna kunskap som en blivande chef, ledare eller entreprenör. Stort fokus läggs på att göra teorierna praktiskt användbara. Samtidigt finns det en kritiskt granskande inställning, vars syfte är att stimulera nya insikter och inspirera till alternativa lösningar. I appendixet får studenten förslag på forskningsfrågor och metoder för avhandlingar inom området organisering och ledning.

Jag ville bara skriva några rader och tacka för en mycket bra bok! Introduktionen till varje kapitel har hjälpt till att kategorisera det jag har läst och kunskapsnivån har varit konsekvent hela boken igenom. Jag är också nöjd med den höga språkliga standarden i hela boken. - Student vid Örebro universitet

Det känns som att jag hör Magnus när jag läser. Jag känner igen det där sättet att resonera som vi hade under våra möten. Å ena sidan och å andra sidan. Det finns mycket att reflektera över. Det är bra. - Ekonomidirektör, deltagare i uppdragsutbildning

Denna bok står ut genom sin tydliga koppling till forskning samtidigt som den riktar sig till ledare i praktiken. - Lärare på högskolan

Upplaga: 3e upplagan
Utgiven: 2019
ISBN: 9789147128617
Förlag: Liber
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 533 st

Hur styr man en framgångsrik organisation? Handlar det om att skapa ordning och stabilitet, eller att hantera kaos - eller kanske en blandning av båda?

Denna grundläggande textbok i organisationsteori tar upp traditionella ämnen som mål, strategi, struktur, kultur, HRM, grupper och ledarskap. Utöver detta behandlas även förändrings- och förnyelseprocesser, entreprenörskap, verksamhetsstyrning och symbolisk ledning. Boken grundar sig på både klassisk och modern forskning, med många exempel från Sverige.

Organisering och ledning är en bok för dig som inte bara vill förstå organisation och ledarskap, utan också vill använda denna kunskap som en blivande chef, ledare eller entreprenör. Stort fokus läggs på att göra teorierna praktiskt användbara. Samtidigt finns det en kritiskt granskande inställning, vars syfte är att stimulera nya insikter och inspirera till alternativa lösningar. I appendixet får studenten förslag på forskningsfrågor och metoder för avhandlingar inom området organisering och ledning.

Jag ville bara skriva några rader och tacka för en mycket bra bok! Introduktionen till varje kapitel har hjälpt till att kategorisera det jag har läst och kunskapsnivån har varit konsekvent hela boken igenom. Jag är också nöjd med den höga språkliga standarden i hela boken. - Student vid Örebro universitet

Det känns som att jag hör Magnus när jag läser. Jag känner igen det där sättet att resonera som vi hade under våra möten. Å ena sidan och å andra sidan. Det finns mycket att reflektera över. Det är bra. - Ekonomidirektör, deltagare i uppdragsutbildning

Denna bok står ut genom sin tydliga koppling till forskning samtidigt som den riktar sig till ledare i praktiken. - Lärare på högskolan

Hur styr man en framgångsrik organisation? Handlar det om att skapa ordning och stabilitet, eller att hantera kaos - eller kanske en blandning av båda?

Denna grundläggande textbok i organisationsteori tar upp traditionella ämnen som mål, strategi, struktur, kultur, HRM, grupper och ledarskap. Utöver detta behandlas även förändrings- och förnyelseprocesser, entreprenörskap, verksamhetsstyrning och symbolisk ledning. Boken grundar sig på både klassisk och modern forskning, med många exempel från Sverige.

Organisering och ledning är en bok för dig som inte bara vill förstå organisation och ledarskap, utan också vill använda denna kunskap som en blivande chef, ledare eller entreprenör. Stort fokus läggs på att göra teorierna praktiskt användbara. Samtidigt finns det en kritiskt granskande inställning, vars syfte är att stimulera nya insikter och inspirera till alternativa lösningar. I appendixet får studenten förslag på forskningsfrågor och metoder för avhandlingar inom området organisering och ledning.

Jag ville bara skriva några rader och tacka för en mycket bra bok! Introduktionen till varje kapitel har hjälpt till att kategorisera det jag har läst och kunskapsnivån har varit konsekvent hela boken igenom. Jag är också nöjd med den höga språkliga standarden i hela boken. - Student vid Örebro universitet

Det känns som att jag hör Magnus när jag läser. Jag känner igen det där sättet att resonera som vi hade under våra möten. Å ena sidan och å andra sidan. Det finns mycket att reflektera över. Det är bra. - Ekonomidirektör, deltagare i uppdragsutbildning

Denna bok står ut genom sin tydliga koppling till forskning samtidigt som den riktar sig till ledare i praktiken. - Lärare på högskolan

Ny bok
494 kr519 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)
Ny bok
494 kr519 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)