Regelsamling i marknadsrätt; Carl Anders Svensson, Anders Stenlund, Torsten Brink, Thomas Carlén-Wendels, Lars-Erik Ström; 2013
5+ säljare

Regelsamling i marknadsrätt Upplaga 13

av Carl Anders Svensson, Anders Stenlund, Torsten Brink, Thomas Carlén-Wendels, Lars-Erik Ström
Detta är en samling av lagregler och andra normer som reglerar företagens reklam- och marknadsföringsåtgärder samt konsumenternas ställning på den svenska marknaden. Regelsamlingen är ett komplement till handboken Praktisk marknadsrätt och kan även tack vare att den innehåller ett centralt och värdefullt urval av både juridiska och etiska regler användas separat eller tillsammans med annan litteratur på området. Den trettonde upplagan av Regelsamling i marknadsrätt är uppdaterad till den 20 juni 2012 och innehåller bl.a. följande: Marknadsföringslagen. ICC:s Regler för reklam och marknadskommunikation. Ett urval av Konsumentverkets riktlinjer och föreskrifter. De nordiska konsumentombudsmännens gemensamma ståndpunkter bl.a. ang. marknadsföring via sociala medier. Upphovsrättslagen. Lagar om varumärkesrätt, firmarätt och mönsterrätt. Regler om givande och tagande av muta, lotterilagen. Radio- och TV-lagen. Lag om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster. Lag om ansvar för elektroniska anslagstavlor. Prisinformationslagen med Konsumentverkets allmänna råd. Personuppgiftslagen och lagen om namn och bild i reklam. Den moderniserade konkurrenslagstiftningen och annan central näringsrättslig lagstiftning. Den köprättsliga lagstiftningen köplagen, konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen samt konsumentkreditlagen. Produktsäkerhets- och produktansvarslagarna. Speciallagstiftning om alkohol, tobak, livsmedel, läkemedel och kemiska produkter. Lag om skydd för företagshemligheter. Kriterier för bedömning av könsdiskriminerandereklam. Förteckning över EU-direktiv och normer i urval.Författarna är alla jurister och sedan länge praktiskt verksamma inom marknadsrättens område.
Detta är en samling av lagregler och andra normer som reglerar företagens reklam- och marknadsföringsåtgärder samt konsumenternas ställning på den svenska marknaden. Regelsamlingen är ett komplement till handboken Praktisk marknadsrätt och kan även tack vare att den innehåller ett centralt och värdefullt urval av både juridiska och etiska regler användas separat eller tillsammans med annan litteratur på området. Den trettonde upplagan av Regelsamling i marknadsrätt är uppdaterad till den 20 juni 2012 och innehåller bl.a. följande: Marknadsföringslagen. ICC:s Regler för reklam och marknadskommunikation. Ett urval av Konsumentverkets riktlinjer och föreskrifter. De nordiska konsumentombudsmännens gemensamma ståndpunkter bl.a. ang. marknadsföring via sociala medier. Upphovsrättslagen. Lagar om varumärkesrätt, firmarätt och mönsterrätt. Regler om givande och tagande av muta, lotterilagen. Radio- och TV-lagen. Lag om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster. Lag om ansvar för elektroniska anslagstavlor. Prisinformationslagen med Konsumentverkets allmänna råd. Personuppgiftslagen och lagen om namn och bild i reklam. Den moderniserade konkurrenslagstiftningen och annan central näringsrättslig lagstiftning. Den köprättsliga lagstiftningen köplagen, konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen samt konsumentkreditlagen. Produktsäkerhets- och produktansvarslagarna. Speciallagstiftning om alkohol, tobak, livsmedel, läkemedel och kemiska produkter. Lag om skydd för företagshemligheter. Kriterier för bedömning av könsdiskriminerandereklam. Förteckning över EU-direktiv och normer i urval.Författarna är alla jurister och sedan länge praktiskt verksamma inom marknadsrättens område.
Upplaga: 13e upplagan
Utgiven: 2013
ISBN: 9789139113362
Förlag: Norstedts Juridik
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 567 st
Detta är en samling av lagregler och andra normer som reglerar företagens reklam- och marknadsföringsåtgärder samt konsumenternas ställning på den svenska marknaden. Regelsamlingen är ett komplement till handboken Praktisk marknadsrätt och kan även tack vare att den innehåller ett centralt och värdefullt urval av både juridiska och etiska regler användas separat eller tillsammans med annan litteratur på området. Den trettonde upplagan av Regelsamling i marknadsrätt är uppdaterad till den 20 juni 2012 och innehåller bl.a. följande: Marknadsföringslagen. ICC:s Regler för reklam och marknadskommunikation. Ett urval av Konsumentverkets riktlinjer och föreskrifter. De nordiska konsumentombudsmännens gemensamma ståndpunkter bl.a. ang. marknadsföring via sociala medier. Upphovsrättslagen. Lagar om varumärkesrätt, firmarätt och mönsterrätt. Regler om givande och tagande av muta, lotterilagen. Radio- och TV-lagen. Lag om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster. Lag om ansvar för elektroniska anslagstavlor. Prisinformationslagen med Konsumentverkets allmänna råd. Personuppgiftslagen och lagen om namn och bild i reklam. Den moderniserade konkurrenslagstiftningen och annan central näringsrättslig lagstiftning. Den köprättsliga lagstiftningen köplagen, konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen samt konsumentkreditlagen. Produktsäkerhets- och produktansvarslagarna. Speciallagstiftning om alkohol, tobak, livsmedel, läkemedel och kemiska produkter. Lag om skydd för företagshemligheter. Kriterier för bedömning av könsdiskriminerandereklam. Förteckning över EU-direktiv och normer i urval.Författarna är alla jurister och sedan länge praktiskt verksamma inom marknadsrättens område.
Detta är en samling av lagregler och andra normer som reglerar företagens reklam- och marknadsföringsåtgärder samt konsumenternas ställning på den svenska marknaden. Regelsamlingen är ett komplement till handboken Praktisk marknadsrätt och kan även tack vare att den innehåller ett centralt och värdefullt urval av både juridiska och etiska regler användas separat eller tillsammans med annan litteratur på området. Den trettonde upplagan av Regelsamling i marknadsrätt är uppdaterad till den 20 juni 2012 och innehåller bl.a. följande: Marknadsföringslagen. ICC:s Regler för reklam och marknadskommunikation. Ett urval av Konsumentverkets riktlinjer och föreskrifter. De nordiska konsumentombudsmännens gemensamma ståndpunkter bl.a. ang. marknadsföring via sociala medier. Upphovsrättslagen. Lagar om varumärkesrätt, firmarätt och mönsterrätt. Regler om givande och tagande av muta, lotterilagen. Radio- och TV-lagen. Lag om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster. Lag om ansvar för elektroniska anslagstavlor. Prisinformationslagen med Konsumentverkets allmänna råd. Personuppgiftslagen och lagen om namn och bild i reklam. Den moderniserade konkurrenslagstiftningen och annan central näringsrättslig lagstiftning. Den köprättsliga lagstiftningen köplagen, konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen samt konsumentkreditlagen. Produktsäkerhets- och produktansvarslagarna. Speciallagstiftning om alkohol, tobak, livsmedel, läkemedel och kemiska produkter. Lag om skydd för företagshemligheter. Kriterier för bedömning av könsdiskriminerandereklam. Förteckning över EU-direktiv och normer i urval.Författarna är alla jurister och sedan länge praktiskt verksamma inom marknadsrättens område.
Begagnad bok
299 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
299 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar