Sakrättens grunder : en lärobok i sakrättens grundläggande frågeställningar avseende lös egendom; Göran Millqvist; 2003

Sakrättens grunder : en lärobok i sakrättens grundläggande frågeställningar avseende lös egendom Upplaga 3

av Göran Millqvist
Ger en sammanhängande, aktuell överblick av sakrätten och dess system samt en genomgång av nyare rättspraxis på området. Frågor om godtrosförvärv och annat omsättningsskydd samt borgenärsskyddsfrågor behandlas, liksom utförligt separationsrätt till lös egendom och förmånsrätt. Inteckning i och pantsättning av fast egendom behandlas inte. Är främst avsedd för juristutbildningen och andra juridik- och handelsrättskurser men även andra har nytta av boken.
Ger en sammanhängande, aktuell överblick av sakrätten och dess system samt en genomgång av nyare rättspraxis på området. Frågor om godtrosförvärv och annat omsättningsskydd samt borgenärsskyddsfrågor behandlas, liksom utförligt separationsrätt till lös egendom och förmånsrätt. Inteckning i och pantsättning av fast egendom behandlas inte. Är främst avsedd för juristutbildningen och andra juridik- och handelsrättskurser men även andra har nytta av boken.
Upplaga: 3e upplagan
Utgiven: 2003
ISBN: 9789139203438
Förlag: Norstedts Juridik AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 196 st
9 upplagor
Upplaga 9 (2021)
från 249 kr
Upplaga 8 (2018)
från 119 kr
Upplaga 7 (2015)
från 115 kr
Upplaga 6 (2011)
från 109 kr
Visa alla upplagor
Ger en sammanhängande, aktuell överblick av sakrätten och dess system samt en genomgång av nyare rättspraxis på området. Frågor om godtrosförvärv och annat omsättningsskydd samt borgenärsskyddsfrågor behandlas, liksom utförligt separationsrätt till lös egendom och förmånsrätt. Inteckning i och pantsättning av fast egendom behandlas inte. Är främst avsedd för juristutbildningen och andra juridik- och handelsrättskurser men även andra har nytta av boken.
Ger en sammanhängande, aktuell överblick av sakrätten och dess system samt en genomgång av nyare rättspraxis på området. Frågor om godtrosförvärv och annat omsättningsskydd samt borgenärsskyddsfrågor behandlas, liksom utförligt separationsrätt till lös egendom och förmånsrätt. Inteckning i och pantsättning av fast egendom behandlas inte. Är främst avsedd för juristutbildningen och andra juridik- och handelsrättskurser men även andra har nytta av boken.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)