Sekretess : handbok för socialtjänsten; Anders Thunved, Lars Clevesköld; 2009
5+ säljare

Sekretess : handbok för socialtjänsten Upplaga 3

av Anders Thunved, Lars Clevesköld
Boken beskriver huvuddragen av de bestämmelser som är av betydelse för sekretessprövningen vid en socialförvaltning. Under olika avsnitt behandlas bl.a. offentlighetsprincipen och de särskilda sekrtessregler som gäller för socialtjänsten och närliggande verksamheter. Övriga frågor som tas upp gäller bl.a. den enskildes rätt att bestämma över sekretessen, partsinsynen, sekretessen mellan föräldrar och barn, när sekretessen får brytas samt sekretessprövningen.
Den 30 juni 2009 trädde en ny lag, offentlighets- och sekretesslagen i kraft. Den nya lagen utgör en omarbetning av den tidigare gällande sekretesslagen i syfte att göra regleringen mer lättförståelig och lättillämpad. Denna nya upplaga har anpassats till på så vis gjorda ändringar.
Boken lämnar svar på de olika frågor som en tjäntseman eller en förtroendeman ställs inför då någon begär att få ta del av en handling vid förvaltningen. Den är tänkt som ett viktigt hjälpmedel för handläggarna och bör finnas hos var och en som i sin dagliga verksamhet har att beakta den sekretess som gäller för verksamheten.
Boken beskriver huvuddragen av de bestämmelser som är av betydelse för sekretessprövningen vid en socialförvaltning. Under olika avsnitt behandlas bl.a. offentlighetsprincipen och de särskilda sekrtessregler som gäller för socialtjänsten och närliggande verksamheter. Övriga frågor som tas upp gäller bl.a. den enskildes rätt att bestämma över sekretessen, partsinsynen, sekretessen mellan föräldrar och barn, när sekretessen får brytas samt sekretessprövningen.
Den 30 juni 2009 trädde en ny lag, offentlighets- och sekretesslagen i kraft. Den nya lagen utgör en omarbetning av den tidigare gällande sekretesslagen i syfte att göra regleringen mer lättförståelig och lättillämpad. Denna nya upplaga har anpassats till på så vis gjorda ändringar.
Boken lämnar svar på de olika frågor som en tjäntseman eller en förtroendeman ställs inför då någon begär att få ta del av en handling vid förvaltningen. Den är tänkt som ett viktigt hjälpmedel för handläggarna och bör finnas hos var och en som i sin dagliga verksamhet har att beakta den sekretess som gäller för verksamheten.
Upplaga: 3e upplagan
Utgiven: 2009
ISBN: 9789139110712
Förlag: Norstedts Juridik
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 100 st
6 upplagor
Upplaga 6 (2022)
från 239 kr
Upplaga 5 (2018)
från 119 kr
Upplaga 4 (2015)
från 89 kr
Upplaga 2 (2007)
från 80 kr
Visa alla upplagor
Boken beskriver huvuddragen av de bestämmelser som är av betydelse för sekretessprövningen vid en socialförvaltning. Under olika avsnitt behandlas bl.a. offentlighetsprincipen och de särskilda sekrtessregler som gäller för socialtjänsten och närliggande verksamheter. Övriga frågor som tas upp gäller bl.a. den enskildes rätt att bestämma över sekretessen, partsinsynen, sekretessen mellan föräldrar och barn, när sekretessen får brytas samt sekretessprövningen.
Den 30 juni 2009 trädde en ny lag, offentlighets- och sekretesslagen i kraft. Den nya lagen utgör en omarbetning av den tidigare gällande sekretesslagen i syfte att göra regleringen mer lättförståelig och lättillämpad. Denna nya upplaga har anpassats till på så vis gjorda ändringar.
Boken lämnar svar på de olika frågor som en tjäntseman eller en förtroendeman ställs inför då någon begär att få ta del av en handling vid förvaltningen. Den är tänkt som ett viktigt hjälpmedel för handläggarna och bör finnas hos var och en som i sin dagliga verksamhet har att beakta den sekretess som gäller för verksamheten.
Boken beskriver huvuddragen av de bestämmelser som är av betydelse för sekretessprövningen vid en socialförvaltning. Under olika avsnitt behandlas bl.a. offentlighetsprincipen och de särskilda sekrtessregler som gäller för socialtjänsten och närliggande verksamheter. Övriga frågor som tas upp gäller bl.a. den enskildes rätt att bestämma över sekretessen, partsinsynen, sekretessen mellan föräldrar och barn, när sekretessen får brytas samt sekretessprövningen.
Den 30 juni 2009 trädde en ny lag, offentlighets- och sekretesslagen i kraft. Den nya lagen utgör en omarbetning av den tidigare gällande sekretesslagen i syfte att göra regleringen mer lättförståelig och lättillämpad. Denna nya upplaga har anpassats till på så vis gjorda ändringar.
Boken lämnar svar på de olika frågor som en tjäntseman eller en förtroendeman ställs inför då någon begär att få ta del av en handling vid förvaltningen. Den är tänkt som ett viktigt hjälpmedel för handläggarna och bör finnas hos var och en som i sin dagliga verksamhet har att beakta den sekretess som gäller för verksamheten.
Begagnad bok
80 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
80 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar