Småbarnspedagogik och praktikberättelser; Anne Tove Fennefors, Kirsten E. Jansen; 2009
5+ säljare

Småbarnspedagogik och praktikberättelser Upplaga 1

av Anne Tove Fennefors, Kirsten E. Jansen
De yngsta barnen i förskolan har en myllrande och livlig gemenskap. Här finns otaliga berättelser att hämta som belyser yrkesrelaterade och spännande teman. I den här boken analyseras dessa praktikberättelser för att få fram kunskap som belyser och diskuterar etablerade föreställningar om lek, vardagsrutiner, samspel och lärande, didaktik samt medverkan och demokrati.

Småbarnspedagogik bidrar till en ökad kunskap om det småbarnspedagogiska området och till att fler får insikt om de allra yngsta barnens aktiva deltagande och medverkan i sitt eget och andras liv.

Anne Tove Fennefoss och Kirsten E. Jansen är båda lektorer i pedagogik vid Universitetet i Agder i Norge. De undervisar i småbarnspedagogik inom förskollärarutbildningen och forskar om de yngstas medverkan i förskolan.

Översättning: Hans Magnusson

Fackgranskning: Annika Månsson, lektor i pedagogik vid lärarutbildningen, Malmö högskola.
De yngsta barnen i förskolan har en myllrande och livlig gemenskap. Här finns otaliga berättelser att hämta som belyser yrkesrelaterade och spännande teman. I den här boken analyseras dessa praktikberättelser för att få fram kunskap som belyser och diskuterar etablerade föreställningar om lek, vardagsrutiner, samspel och lärande, didaktik samt medverkan och demokrati.

Småbarnspedagogik bidrar till en ökad kunskap om det småbarnspedagogiska området och till att fler får insikt om de allra yngsta barnens aktiva deltagande och medverkan i sitt eget och andras liv.

Anne Tove Fennefoss och Kirsten E. Jansen är båda lektorer i pedagogik vid Universitetet i Agder i Norge. De undervisar i småbarnspedagogik inom förskollärarutbildningen och forskar om de yngstas medverkan i förskolan.

Översättning: Hans Magnusson

Fackgranskning: Annika Månsson, lektor i pedagogik vid lärarutbildningen, Malmö högskola.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2009
ISBN: 9789140667762
Förlag: Gleerups Utbildning AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 116 st
De yngsta barnen i förskolan har en myllrande och livlig gemenskap. Här finns otaliga berättelser att hämta som belyser yrkesrelaterade och spännande teman. I den här boken analyseras dessa praktikberättelser för att få fram kunskap som belyser och diskuterar etablerade föreställningar om lek, vardagsrutiner, samspel och lärande, didaktik samt medverkan och demokrati.

Småbarnspedagogik bidrar till en ökad kunskap om det småbarnspedagogiska området och till att fler får insikt om de allra yngsta barnens aktiva deltagande och medverkan i sitt eget och andras liv.

Anne Tove Fennefoss och Kirsten E. Jansen är båda lektorer i pedagogik vid Universitetet i Agder i Norge. De undervisar i småbarnspedagogik inom förskollärarutbildningen och forskar om de yngstas medverkan i förskolan.

Översättning: Hans Magnusson

Fackgranskning: Annika Månsson, lektor i pedagogik vid lärarutbildningen, Malmö högskola.
De yngsta barnen i förskolan har en myllrande och livlig gemenskap. Här finns otaliga berättelser att hämta som belyser yrkesrelaterade och spännande teman. I den här boken analyseras dessa praktikberättelser för att få fram kunskap som belyser och diskuterar etablerade föreställningar om lek, vardagsrutiner, samspel och lärande, didaktik samt medverkan och demokrati.

Småbarnspedagogik bidrar till en ökad kunskap om det småbarnspedagogiska området och till att fler får insikt om de allra yngsta barnens aktiva deltagande och medverkan i sitt eget och andras liv.

Anne Tove Fennefoss och Kirsten E. Jansen är båda lektorer i pedagogik vid Universitetet i Agder i Norge. De undervisar i småbarnspedagogik inom förskollärarutbildningen och forskar om de yngstas medverkan i förskolan.

Översättning: Hans Magnusson

Fackgranskning: Annika Månsson, lektor i pedagogik vid lärarutbildningen, Malmö högskola.
Begagnad bok
119 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
119 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar