Små barns delaktighet och inflytande - några perspektiv; Nina Johannesen, Ninni Sandvik; 2009
5+ säljare

Små barns delaktighet och inflytande - några perspektiv Upplaga 1

av Nina Johannesen, Ninni Sandvik
Den här boken handlar om de yngsta barnens rätt och möjlighet till inflytande och delaktighet i förskolan. Författarna söker utmana traditionella föreställningar om de yngsta barnen, så att de som arbetar i förskolan ska få syn på människorna och därigenom möjligheterna som finns. De lyfter betydelsen av "mellanrummen" - de tillfällen som ofta förbises.

Boken tar sin utgångspunkt i hur små barn omnämns och ses i ljuset av läroplanstexter och styrdokument, den norska "rammeplanen" och den svenska läroplanen för förskolan, genom bearbetning av Inga-Lill Emilsson vid Karlstads universitet.

Läs mer
Nina Johannesen och Ninni Sandvik skriver i sitt förord:
"Vi ville utmana de pedagogiska miljöernas osynliggörande av de yngsta. Därför är det med glädje vi ser att barn under tre år successivt inkluderas i pedagogiska samtal. Vår bok är tänkt som ett bidrag i samband med detta. /./ Vi har aldrig haft som mål att skriva en uttömmande bok om små barns delaktighet och inflytande. Vår önskan har snarare varit att skriva en bok som kan utmana, beröra och intressera läsarna, på samma sätt som vi själva har blivit utmanade, berörda och intresserade. Vi rekommenderar inga översiktliga metoder och ger inget facit."

Recensioner
"Den här boken är en utmärkt ingång till att förstå modern småbarnsforskning utifrån den beskrivna praktiken. /.../ Den här boken kan vara ett inlägg i debatten om förskollärarutbildningen och behovet av att kunna läsa och värdera forskningsresultat." Förskolan 10/09, Monica Nylund.
Den här boken handlar om de yngsta barnens rätt och möjlighet till inflytande och delaktighet i förskolan. Författarna söker utmana traditionella föreställningar om de yngsta barnen, så att de som arbetar i förskolan ska få syn på människorna och därigenom möjligheterna som finns. De lyfter betydelsen av "mellanrummen" - de tillfällen som ofta förbises.

Boken tar sin utgångspunkt i hur små barn omnämns och ses i ljuset av läroplanstexter och styrdokument, den norska "rammeplanen" och den svenska läroplanen för förskolan, genom bearbetning av Inga-Lill Emilsson vid Karlstads universitet.

Läs mer
Nina Johannesen och Ninni Sandvik skriver i sitt förord:
"Vi ville utmana de pedagogiska miljöernas osynliggörande av de yngsta. Därför är det med glädje vi ser att barn under tre år successivt inkluderas i pedagogiska samtal. Vår bok är tänkt som ett bidrag i samband med detta. /./ Vi har aldrig haft som mål att skriva en uttömmande bok om små barns delaktighet och inflytande. Vår önskan har snarare varit att skriva en bok som kan utmana, beröra och intressera läsarna, på samma sätt som vi själva har blivit utmanade, berörda och intresserade. Vi rekommenderar inga översiktliga metoder och ger inget facit."

Recensioner
"Den här boken är en utmärkt ingång till att förstå modern småbarnsforskning utifrån den beskrivna praktiken. /.../ Den här boken kan vara ett inlägg i debatten om förskollärarutbildningen och behovet av att kunna läsa och värdera forskningsresultat." Förskolan 10/09, Monica Nylund.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2009
ISBN: 9789147094127
Förlag: Liber
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 120 st
Den här boken handlar om de yngsta barnens rätt och möjlighet till inflytande och delaktighet i förskolan. Författarna söker utmana traditionella föreställningar om de yngsta barnen, så att de som arbetar i förskolan ska få syn på människorna och därigenom möjligheterna som finns. De lyfter betydelsen av "mellanrummen" - de tillfällen som ofta förbises.

Boken tar sin utgångspunkt i hur små barn omnämns och ses i ljuset av läroplanstexter och styrdokument, den norska "rammeplanen" och den svenska läroplanen för förskolan, genom bearbetning av Inga-Lill Emilsson vid Karlstads universitet.

Läs mer
Nina Johannesen och Ninni Sandvik skriver i sitt förord:
"Vi ville utmana de pedagogiska miljöernas osynliggörande av de yngsta. Därför är det med glädje vi ser att barn under tre år successivt inkluderas i pedagogiska samtal. Vår bok är tänkt som ett bidrag i samband med detta. /./ Vi har aldrig haft som mål att skriva en uttömmande bok om små barns delaktighet och inflytande. Vår önskan har snarare varit att skriva en bok som kan utmana, beröra och intressera läsarna, på samma sätt som vi själva har blivit utmanade, berörda och intresserade. Vi rekommenderar inga översiktliga metoder och ger inget facit."

Recensioner
"Den här boken är en utmärkt ingång till att förstå modern småbarnsforskning utifrån den beskrivna praktiken. /.../ Den här boken kan vara ett inlägg i debatten om förskollärarutbildningen och behovet av att kunna läsa och värdera forskningsresultat." Förskolan 10/09, Monica Nylund.
Den här boken handlar om de yngsta barnens rätt och möjlighet till inflytande och delaktighet i förskolan. Författarna söker utmana traditionella föreställningar om de yngsta barnen, så att de som arbetar i förskolan ska få syn på människorna och därigenom möjligheterna som finns. De lyfter betydelsen av "mellanrummen" - de tillfällen som ofta förbises.

Boken tar sin utgångspunkt i hur små barn omnämns och ses i ljuset av läroplanstexter och styrdokument, den norska "rammeplanen" och den svenska läroplanen för förskolan, genom bearbetning av Inga-Lill Emilsson vid Karlstads universitet.

Läs mer
Nina Johannesen och Ninni Sandvik skriver i sitt förord:
"Vi ville utmana de pedagogiska miljöernas osynliggörande av de yngsta. Därför är det med glädje vi ser att barn under tre år successivt inkluderas i pedagogiska samtal. Vår bok är tänkt som ett bidrag i samband med detta. /./ Vi har aldrig haft som mål att skriva en uttömmande bok om små barns delaktighet och inflytande. Vår önskan har snarare varit att skriva en bok som kan utmana, beröra och intressera läsarna, på samma sätt som vi själva har blivit utmanade, berörda och intresserade. Vi rekommenderar inga översiktliga metoder och ger inget facit."

Recensioner
"Den här boken är en utmärkt ingång till att förstå modern småbarnsforskning utifrån den beskrivna praktiken. /.../ Den här boken kan vara ett inlägg i debatten om förskollärarutbildningen och behovet av att kunna läsa och värdera forskningsresultat." Förskolan 10/09, Monica Nylund.
Begagnad bok
119 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
119 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar