Tillämpad kommunikationsvetenskap; Larsåke Larsson; 2008
5+ säljare

Tillämpad kommunikationsvetenskap Upplaga 3

av Larsåke Larsson
Hur tillämpas kommunikationsvetenskapliga kunskaper inom företag, offentliga institutioner och organisationer? Vilka erfarenheter från yrkesfältet är betydelsefulla för akademiska studier av organisationers kommunikation? Var står forskningen på området? Det är centrala frågor för denna bok som ger en introduktion till ämnesområdet planerad/strategisk kommunikation och public relations. Kommunikation har blivit en viktig dimension av företagande och förvaltning. Professionell hantering av information och relationen med omvärlden får allt större betydelse för framgångsrika organisationer. Kommunikativ förmåga uppmärksammas allt mer som en avgörande faktor för ledning av alla typer av organisationer. Boken söker förena de akademiska och yrkesmässiga erfarenheterna på området. Den behandlar såväl klassisk teoribildning och sedvanliga metoder som nya forskningsrön och utvecklingstendenser i branschen. Boken har ett processperspektiv med inriktning på analys-, planerings- och strategimomenten i informationsarbetet. Massmediekontakter, kriskommunikation och informatörsyrket behandlas dessutom specifikt. Framställningen inleds med två översikter om kommunikationsteori och organisationskommunikation med relevans för ämnesområdet. Tillämpad kommunikationsvetenskap lämpar sig som lärobok i universitets- och högskoleutbildning i medie- och kommunikations-vetenskap och i kurser om planerad kommunikation och public relations. Den lämpar sig även väl för teoretisk fortbildning av yrkesverksamma inom informationsbranschen. Den tredje upplagan av denna bok med sin unika koppling mellan teori och praktik innebär en aktualisering av forskning och kunskaper inom PR- och informationsområdet. Nya fall och exempel presenteras genomgående.
Hur tillämpas kommunikationsvetenskapliga kunskaper inom företag, offentliga institutioner och organisationer? Vilka erfarenheter från yrkesfältet är betydelsefulla för akademiska studier av organisationers kommunikation? Var står forskningen på området? Det är centrala frågor för denna bok som ger en introduktion till ämnesområdet planerad/strategisk kommunikation och public relations. Kommunikation har blivit en viktig dimension av företagande och förvaltning. Professionell hantering av information och relationen med omvärlden får allt större betydelse för framgångsrika organisationer. Kommunikativ förmåga uppmärksammas allt mer som en avgörande faktor för ledning av alla typer av organisationer. Boken söker förena de akademiska och yrkesmässiga erfarenheterna på området. Den behandlar såväl klassisk teoribildning och sedvanliga metoder som nya forskningsrön och utvecklingstendenser i branschen. Boken har ett processperspektiv med inriktning på analys-, planerings- och strategimomenten i informationsarbetet. Massmediekontakter, kriskommunikation och informatörsyrket behandlas dessutom specifikt. Framställningen inleds med två översikter om kommunikationsteori och organisationskommunikation med relevans för ämnesområdet. Tillämpad kommunikationsvetenskap lämpar sig som lärobok i universitets- och högskoleutbildning i medie- och kommunikations-vetenskap och i kurser om planerad kommunikation och public relations. Den lämpar sig även väl för teoretisk fortbildning av yrkesverksamma inom informationsbranschen. Den tredje upplagan av denna bok med sin unika koppling mellan teori och praktik innebär en aktualisering av forskning och kunskaper inom PR- och informationsområdet. Nya fall och exempel presenteras genomgående.
Upplaga: 3e upplagan
Utgiven: 2008
ISBN: 9789144049045
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 339 st
4 upplagor
Upplaga 4 (2014)
från 185 kr
Upplaga 2 (2001)
från 100 kr
Upplaga 1 (1997)
från 119 kr
Upplaga 3 (2008)
från 129 kr
Hur tillämpas kommunikationsvetenskapliga kunskaper inom företag, offentliga institutioner och organisationer? Vilka erfarenheter från yrkesfältet är betydelsefulla för akademiska studier av organisationers kommunikation? Var står forskningen på området? Det är centrala frågor för denna bok som ger en introduktion till ämnesområdet planerad/strategisk kommunikation och public relations. Kommunikation har blivit en viktig dimension av företagande och förvaltning. Professionell hantering av information och relationen med omvärlden får allt större betydelse för framgångsrika organisationer. Kommunikativ förmåga uppmärksammas allt mer som en avgörande faktor för ledning av alla typer av organisationer. Boken söker förena de akademiska och yrkesmässiga erfarenheterna på området. Den behandlar såväl klassisk teoribildning och sedvanliga metoder som nya forskningsrön och utvecklingstendenser i branschen. Boken har ett processperspektiv med inriktning på analys-, planerings- och strategimomenten i informationsarbetet. Massmediekontakter, kriskommunikation och informatörsyrket behandlas dessutom specifikt. Framställningen inleds med två översikter om kommunikationsteori och organisationskommunikation med relevans för ämnesområdet. Tillämpad kommunikationsvetenskap lämpar sig som lärobok i universitets- och högskoleutbildning i medie- och kommunikations-vetenskap och i kurser om planerad kommunikation och public relations. Den lämpar sig även väl för teoretisk fortbildning av yrkesverksamma inom informationsbranschen. Den tredje upplagan av denna bok med sin unika koppling mellan teori och praktik innebär en aktualisering av forskning och kunskaper inom PR- och informationsområdet. Nya fall och exempel presenteras genomgående.
Hur tillämpas kommunikationsvetenskapliga kunskaper inom företag, offentliga institutioner och organisationer? Vilka erfarenheter från yrkesfältet är betydelsefulla för akademiska studier av organisationers kommunikation? Var står forskningen på området? Det är centrala frågor för denna bok som ger en introduktion till ämnesområdet planerad/strategisk kommunikation och public relations. Kommunikation har blivit en viktig dimension av företagande och förvaltning. Professionell hantering av information och relationen med omvärlden får allt större betydelse för framgångsrika organisationer. Kommunikativ förmåga uppmärksammas allt mer som en avgörande faktor för ledning av alla typer av organisationer. Boken söker förena de akademiska och yrkesmässiga erfarenheterna på området. Den behandlar såväl klassisk teoribildning och sedvanliga metoder som nya forskningsrön och utvecklingstendenser i branschen. Boken har ett processperspektiv med inriktning på analys-, planerings- och strategimomenten i informationsarbetet. Massmediekontakter, kriskommunikation och informatörsyrket behandlas dessutom specifikt. Framställningen inleds med två översikter om kommunikationsteori och organisationskommunikation med relevans för ämnesområdet. Tillämpad kommunikationsvetenskap lämpar sig som lärobok i universitets- och högskoleutbildning i medie- och kommunikations-vetenskap och i kurser om planerad kommunikation och public relations. Den lämpar sig även väl för teoretisk fortbildning av yrkesverksamma inom informationsbranschen. Den tredje upplagan av denna bok med sin unika koppling mellan teori och praktik innebär en aktualisering av forskning och kunskaper inom PR- och informationsområdet. Nya fall och exempel presenteras genomgående.
Begagnad bok
129 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
129 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar