Tillräknelighet; Henrik Anckarsäter, Christer Svennerlind, Örjan Falk, Ragnar Francén, Christian Munthe, Karl Persson, Filip Radovic; 2009

Tillräknelighet Upplaga 1

av Henrik Anckarsäter, Christer Svennerlind, Örjan Falk, Ragnar Francén, Christian Munthe
m.fl.
Psykiskt störda lagöverträdare hanteras sedan 1960-talet annorlunda rättsligt i Sverige än i de flesta andra länder. Alla förövare av allvarliga brott kan bli dömda till påföljd, men den som bedöms lida av en allvarlig psykisk störning kan inte dömas till fängelse. I de flesta andra länder tillämpas i stället så kallade tillräknelighetsmodeller. En förövare som inte anses vara tillräknelig befrias från ansvar för brott. Den 10 juli 2008 beslutade Regeringen att denna fråga skall ses över igen, och att en utredning ska göras med utgångspunkt från att tillräknelighet åter skall bli ett krav för straffrättsligt ansvar i Sverige. Boken beskriver de filosofiska och psykiatriska frågor som aktualiseras av detta förslag. Författarna tar upp grundläggande filosofiska frågor om människans insikt i sina handlingar, den fria viljan, moraliskt ansvar och hur samhället bäst bör behandla dem som av olika anledningar inte antas veta vad de gör eller kunna kontrollera sina handlingar. Boken riktar sig till alla som är intresserade av människors ansvar för sina handlingar och frågan om hur man skall hantera uppfattningar om handlingsansvar i straffrättsliga sammanhang.
Psykiskt störda lagöverträdare hanteras sedan 1960-talet annorlunda rättsligt i Sverige än i de flesta andra länder. Alla förövare av allvarliga brott kan bli dömda till påföljd, men den som bedöms lida av en allvarlig psykisk störning kan inte dömas till fängelse. I de flesta andra länder tillämpas i stället så kallade tillräknelighetsmodeller. En förövare som inte anses vara tillräknelig befrias från ansvar för brott. Den 10 juli 2008 beslutade Regeringen att denna fråga skall ses över igen, och att en utredning ska göras med utgångspunkt från att tillräknelighet åter skall bli ett krav för straffrättsligt ansvar i Sverige. Boken beskriver de filosofiska och psykiatriska frågor som aktualiseras av detta förslag. Författarna tar upp grundläggande filosofiska frågor om människans insikt i sina handlingar, den fria viljan, moraliskt ansvar och hur samhället bäst bör behandla dem som av olika anledningar inte antas veta vad de gör eller kunna kontrollera sina handlingar. Boken riktar sig till alla som är intresserade av människors ansvar för sina handlingar och frågan om hur man skall hantera uppfattningar om handlingsansvar i straffrättsliga sammanhang.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2009
ISBN: 9789144055466
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 284 st
Psykiskt störda lagöverträdare hanteras sedan 1960-talet annorlunda rättsligt i Sverige än i de flesta andra länder. Alla förövare av allvarliga brott kan bli dömda till påföljd, men den som bedöms lida av en allvarlig psykisk störning kan inte dömas till fängelse. I de flesta andra länder tillämpas i stället så kallade tillräknelighetsmodeller. En förövare som inte anses vara tillräknelig befrias från ansvar för brott. Den 10 juli 2008 beslutade Regeringen att denna fråga skall ses över igen, och att en utredning ska göras med utgångspunkt från att tillräknelighet åter skall bli ett krav för straffrättsligt ansvar i Sverige. Boken beskriver de filosofiska och psykiatriska frågor som aktualiseras av detta förslag. Författarna tar upp grundläggande filosofiska frågor om människans insikt i sina handlingar, den fria viljan, moraliskt ansvar och hur samhället bäst bör behandla dem som av olika anledningar inte antas veta vad de gör eller kunna kontrollera sina handlingar. Boken riktar sig till alla som är intresserade av människors ansvar för sina handlingar och frågan om hur man skall hantera uppfattningar om handlingsansvar i straffrättsliga sammanhang.
Psykiskt störda lagöverträdare hanteras sedan 1960-talet annorlunda rättsligt i Sverige än i de flesta andra länder. Alla förövare av allvarliga brott kan bli dömda till påföljd, men den som bedöms lida av en allvarlig psykisk störning kan inte dömas till fängelse. I de flesta andra länder tillämpas i stället så kallade tillräknelighetsmodeller. En förövare som inte anses vara tillräknelig befrias från ansvar för brott. Den 10 juli 2008 beslutade Regeringen att denna fråga skall ses över igen, och att en utredning ska göras med utgångspunkt från att tillräknelighet åter skall bli ett krav för straffrättsligt ansvar i Sverige. Boken beskriver de filosofiska och psykiatriska frågor som aktualiseras av detta förslag. Författarna tar upp grundläggande filosofiska frågor om människans insikt i sina handlingar, den fria viljan, moraliskt ansvar och hur samhället bäst bör behandla dem som av olika anledningar inte antas veta vad de gör eller kunna kontrollera sina handlingar. Boken riktar sig till alla som är intresserade av människors ansvar för sina handlingar och frågan om hur man skall hantera uppfattningar om handlingsansvar i straffrättsliga sammanhang.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)