Trygg och lärande förskola : de yngsta barnen och den viktiga vardagen; Gunilla Niss, Anna-Karin Söderström; 2020
endast ny

Trygg och lärande förskola : de yngsta barnen och den viktiga vardagen Upplaga 1

av Gunilla Niss, Anna-Karin Söderström
I boken utgår författarna ifrån den reviderade läroplanen, Lpfö18, när de beskriver hur viktigt arbetet med de yngsta barnen är. Författarna lyfter fram att det är ett alldeles speciellt uppdrag att arbeta med de yngsta barnen i förskolan. Det är i vardagen som pedagogerna skapar förutsättningar för utbildning och undervisning. Många av de självklarheter som arbetet innehåller varje dag är viktiga och får inte underskattas. I vardagen kan läroplanens olika innehåll tillämpas på ett naturligt sätt.

Pedagogernas medvetenhet om sitt uppdrag och om de yngsta barnens förmågor och nyfikenhet skapar förutsättningar för en trygg, rolig och lärorik start i förskolan. Boken genomsyras av de yngsta barnens specifika behov och hur förskolan kan skapa de bästa förutsättningarna för att möta dessa. Författarna beskriver och ger konkreta exempel på hur utbildningen kan anpassas efter de yngsta barnen.

Boken är avsedd för pedagoger som arbetar med de yngsta barnen inom förskolan. Den är användbar såväl i grundutbildning som i fortbildningssammanhang. Reflektionsfrågorna stimulerar både enskilda pedagoger och arbetslag att fundera över sin syn på och sitt förhållningssätt till barn och hur utbildningen möter de yngsta barnens behov.

Till boken medföljer, som komplement, en skrift som är avsedd för föräldrar och som även är användbar vid introduktion av vikarier. Denna skrift Trygg och lärande förskola - till föräldrar, kan även köpa separat i 10-pack.
I boken utgår författarna ifrån den reviderade läroplanen, Lpfö18, när de beskriver hur viktigt arbetet med de yngsta barnen är. Författarna lyfter fram att det är ett alldeles speciellt uppdrag att arbeta med de yngsta barnen i förskolan. Det är i vardagen som pedagogerna skapar förutsättningar för utbildning och undervisning. Många av de självklarheter som arbetet innehåller varje dag är viktiga och får inte underskattas. I vardagen kan läroplanens olika innehåll tillämpas på ett naturligt sätt.

Pedagogernas medvetenhet om sitt uppdrag och om de yngsta barnens förmågor och nyfikenhet skapar förutsättningar för en trygg, rolig och lärorik start i förskolan. Boken genomsyras av de yngsta barnens specifika behov och hur förskolan kan skapa de bästa förutsättningarna för att möta dessa. Författarna beskriver och ger konkreta exempel på hur utbildningen kan anpassas efter de yngsta barnen.

Boken är avsedd för pedagoger som arbetar med de yngsta barnen inom förskolan. Den är användbar såväl i grundutbildning som i fortbildningssammanhang. Reflektionsfrågorna stimulerar både enskilda pedagoger och arbetslag att fundera över sin syn på och sitt förhållningssätt till barn och hur utbildningen möter de yngsta barnens behov.

Till boken medföljer, som komplement, en skrift som är avsedd för föräldrar och som även är användbar vid introduktion av vikarier. Denna skrift Trygg och lärande förskola - till föräldrar, kan även köpa separat i 10-pack.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2020
ISBN: 9789144138022
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 147 st
I boken utgår författarna ifrån den reviderade läroplanen, Lpfö18, när de beskriver hur viktigt arbetet med de yngsta barnen är. Författarna lyfter fram att det är ett alldeles speciellt uppdrag att arbeta med de yngsta barnen i förskolan. Det är i vardagen som pedagogerna skapar förutsättningar för utbildning och undervisning. Många av de självklarheter som arbetet innehåller varje dag är viktiga och får inte underskattas. I vardagen kan läroplanens olika innehåll tillämpas på ett naturligt sätt.

Pedagogernas medvetenhet om sitt uppdrag och om de yngsta barnens förmågor och nyfikenhet skapar förutsättningar för en trygg, rolig och lärorik start i förskolan. Boken genomsyras av de yngsta barnens specifika behov och hur förskolan kan skapa de bästa förutsättningarna för att möta dessa. Författarna beskriver och ger konkreta exempel på hur utbildningen kan anpassas efter de yngsta barnen.

Boken är avsedd för pedagoger som arbetar med de yngsta barnen inom förskolan. Den är användbar såväl i grundutbildning som i fortbildningssammanhang. Reflektionsfrågorna stimulerar både enskilda pedagoger och arbetslag att fundera över sin syn på och sitt förhållningssätt till barn och hur utbildningen möter de yngsta barnens behov.

Till boken medföljer, som komplement, en skrift som är avsedd för föräldrar och som även är användbar vid introduktion av vikarier. Denna skrift Trygg och lärande förskola - till föräldrar, kan även köpa separat i 10-pack.
I boken utgår författarna ifrån den reviderade läroplanen, Lpfö18, när de beskriver hur viktigt arbetet med de yngsta barnen är. Författarna lyfter fram att det är ett alldeles speciellt uppdrag att arbeta med de yngsta barnen i förskolan. Det är i vardagen som pedagogerna skapar förutsättningar för utbildning och undervisning. Många av de självklarheter som arbetet innehåller varje dag är viktiga och får inte underskattas. I vardagen kan läroplanens olika innehåll tillämpas på ett naturligt sätt.

Pedagogernas medvetenhet om sitt uppdrag och om de yngsta barnens förmågor och nyfikenhet skapar förutsättningar för en trygg, rolig och lärorik start i förskolan. Boken genomsyras av de yngsta barnens specifika behov och hur förskolan kan skapa de bästa förutsättningarna för att möta dessa. Författarna beskriver och ger konkreta exempel på hur utbildningen kan anpassas efter de yngsta barnen.

Boken är avsedd för pedagoger som arbetar med de yngsta barnen inom förskolan. Den är användbar såväl i grundutbildning som i fortbildningssammanhang. Reflektionsfrågorna stimulerar både enskilda pedagoger och arbetslag att fundera över sin syn på och sitt förhållningssätt till barn och hur utbildningen möter de yngsta barnens behov.

Till boken medföljer, som komplement, en skrift som är avsedd för föräldrar och som även är användbar vid introduktion av vikarier. Denna skrift Trygg och lärande förskola - till föräldrar, kan även köpa separat i 10-pack.
Ny bok
270 kr284 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)
Ny bok
270 kr284 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)