Studentlitteratur på Grundlärare, inriktning mot förskoleklass och grundskola årskurs 1-3

Sociala fällor och tillitens problem
Sociala fällor och tillitens problem
Författare: Bo Rothstein
ISBN:
 • 917150852X
 • 9789171508522
Upplaga: 1
Utgiven: 2003-04-01
Små barns delaktighet och inflytande - några perspektiv
Små barns delaktighet och inflytande - några perspektiv
Författare: Nina Johannesen; Ninni Sandvik
ISBN:
 • 9789147094127
Upplaga: 1
Utgiven: 2009-09-30
Livet i skolan 2 : grundbok i pedagogik och elevkunskap : lärarprofessionalitet
Livet i skolan 2 : grundbok i pedagogik och elevkunskap : lärarprofessionalitet
Författare: Terje Manger; Sölvi Lillejord; Thomas Nordahl
ISBN:
 • 9789144076584
Upplaga: 1
Utgiven: 2013-12-13
Teknikdidaktik i förskolan
Teknikdidaktik i förskolan
Författare: Veronica Bjurulf
ISBN:
 • 914409583X
 • 9789144095837
Upplaga: 2
Utgiven: 2013-09-11
Vägar till naturvetenskapens värld : ämneskunskap i didaktisk belysning
Vägar till naturvetenskapens värld : ämneskunskap i didaktisk belysning
Författare: Inger Karlefors; Gustav Helldén; Per Högström; Gunnar Jonsson; Anna Vi
ISBN:
 • 9789147114788
Upplaga: 2
Utgiven: 2015-07-29
En, två, många - om barns tidiga matematiska tänkande
En, två, många - om barns tidiga matematiska tänkande
Författare: Camilla Björklund
ISBN:
 • 9147015578
 • 9789147015573
Upplaga: 1
Utgiven: 2010-01-12
Den moderna barndomen och barns vardagsliv
Den moderna barndomen och barns vardagsliv
Författare: Gunilla Halldén
ISBN:
 • 9173310670
 • 9789173310673
Upplaga: 1
Utgiven: 2007-03-27
Lärande, skola, bildning : grundbok för lärare
Lärande, skola, bildning : grundbok för lärare
Författare: Ulf P. Lundgren; Roger Säljö; Caroline Liberg; Lisa Asp-Onsjö; Nihad B
ISBN:
 • 9789127136021
Upplaga: 3
Utgiven: 2014-08-18
Förskolans naturvetenskap i praktiken
Förskolans naturvetenskap i praktiken
Författare: Bodil Sundberg; Sofie Areljung; Karin Due; Christina Ottander; Britt T
ISBN:
 • 9789140691088
Utgiven: 2016-05-31
Utbildningsvetenskap för förskolan
Utbildningsvetenskap för förskolan
Författare: Sven Persson; Bim Riddersporre
ISBN:
 • 9789127121119
Upplaga: 1
Utgiven: 2010-10-11
Reflektion och praktik i läraryrket
Reflektion och praktik i läraryrket
Författare: Göran Strömqvist
ISBN:
 • 9789144017860
Upplaga: 2
Utgiven: 2007-07-04
Introducing English Pronunciation - British version
Introducing English Pronunciation - British version
Författare: Göran Rönnerdal; Stig Johansson
ISBN:
 • 9789144034096
Upplaga: 3
Utgiven: 2005-01-27
Etnisk maktordning i skola och samhälle
Etnisk maktordning i skola och samhälle
Författare: Elisabeth Elmeroth
ISBN:
 • 9789144048062
Upplaga: 1
Utgiven: 2008-05-09
Grundläggande aritmetik : matematikdidaktik för lärare
Grundläggande aritmetik : matematikdidaktik för lärare
Författare: Madeleine Löwing
ISBN:
 • 9144091184
 • 9789144091181
Upplaga: 2
Utgiven: 2017-08-09
Att undervisa barn i förskolan
Att undervisa barn i förskolan
Författare: Elisabet Doverborg; Niklas Pramling; Ingrid Pramling Samuelsson
ISBN:
 • 9789147111329
Upplaga: 1
Utgiven: 2013-06-03
Komparativ politik - Institutioner och beteende
Komparativ politik - Institutioner och beteende
Författare: Carsten Anckar; Åsa Bengtsson; Thomas Denk; Lauri Karvonen
ISBN:
 • 9789144076003
Upplaga: 1
Utgiven: 2013-07-15

Få skickad till dig på Luleå tekniska universitet

Du vet väl att du kan köpa begagnad kurslitteratur från hela Sverige lika enkelt, snabbt och riskfritt som att
köpa nytt? Just nu kan du söka bland 411426 böcker.