Studentlitteratur på Mälardalens högskola

Omvårdnad & äldre
Omvårdnad & äldre
Författare:
ISBN:
 • 9144102798
 • 9789144102795
Upplaga: 1
Utgiven: 2017-08-14
Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt 4:e upplagan
Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt 4:e upplagan
Författare: Konrad Lundberg; Johan Schüldt; Theddo Rother-Schirren; Anders Lagerst
ISBN:
 • 9789152346235
Utgiven: 2017-07-28
Från fabler till manga
Från fabler till manga
Författare: Ann Boglind; Anna Nordenstam
ISBN:
 • 9789140652041
Upplaga: 1
Utgiven: 2010-11-22
Vetenskapsteori för nybörjare
Vetenskapsteori för nybörjare
Författare: Torsten Thurén
ISBN:
 • 9789147086511
Upplaga: 2
Utgiven: 2007-05-29
Kommunikation i organisationer
Kommunikation i organisationer
Författare: Mats Heide; Catrin Johansson; Charlotte Simonsson
ISBN:
 • 9789147094837
Upplaga: 2
Utgiven: 2012-08-14
Sociologi 2.0
Sociologi 2.0
Författare: Simon Lindgren
ISBN:
 • 9789140650825
Upplaga: 1
Utgiven: 2008-01-15
Lärande, skola, bildning
Lärande, skola, bildning
Författare: Caroline Liberg , Ulf P Lundgren , Roger Säljö
ISBN:
 • 9789127818408
Upplaga: 4
Utgiven: 2017-08-22
Analys i en variabel
Analys i en variabel
Författare: Lars-Christer Böiers; Arne Persson
ISBN:
 • 9789144067650
Upplaga: 3
Utgiven: 2010-08-16
Fantasi och kreativitet
Fantasi och kreativitet
Författare: Lev Vygotskij
ISBN:
 • 9171730117
 • 9789171730114
Upplaga: 1
Utgiven: 1995-01-01
Barndomspsykologi - Utveckling i en förändrad värld
Barndomspsykologi - Utveckling i en förändrad värld
Författare: Per Larson; Dion Sommer
ISBN:
 • 9147020598
 • 9789147020591
Upplaga: 3
Utgiven: 2009-03-05
Sjuksköterskans kärnkompetenser
Sjuksköterskans kärnkompetenser
Författare: Janeth Leksell& Margret Lepp
ISBN:
 • 9789147105687
Upplaga: 1
Utgiven: 2013-07-25
Handbok i kvalitativ analys
Handbok i kvalitativ analys
Författare: Andreas Fejes; Robert Thornberg (red.); Song-ee Ahn; Christina Back; C
ISBN:
 • 9789147084760
Upplaga: 1
Utgiven: 2009-07-29
Lära och undervisa matematik : från förskoleklass till åk 6
Lära och undervisa matematik : från förskoleklass till åk 6
Författare: Barbro Grevholm (RED)
ISBN:
 • 9144102488
 • 9789144102481
Upplaga: 2
Utgiven: 2014-04-11
Kommunikation : samspel mellan människor
Kommunikation : samspel mellan människor
Författare: Björn Nilsson; Anna-Karin Waldemarson
ISBN:
 • 9789144041285
Upplaga: 3
Utgiven: 2007-01-17
Att studera på högskolan : studieteknik och motivation på vägen
Att studera på högskolan : studieteknik och motivation på vägen
Författare: Marina Bergman, Britt-Marie Israelsson
ISBN:
 • 9144124031
 • 9789144124032
Utgiven: 2018
Diskret matematik och diskreta modeller
Diskret matematik och diskreta modeller
Författare: Kimmo Eriksson; Hillevi Gavel
ISBN:
 • 9144089996
 • 9789144089997
Upplaga: 2
Utgiven: 2013-07-02
Redovisning och bokföring : med utgångspunkt i BAS-planen
Redovisning och bokföring : med utgångspunkt i BAS-planen
Författare: Eva Hedenström; Hans Malmquist
ISBN:
 • 9144104707
 • 9789144104706
Upplaga: 1
Utgiven: 2015-04-28
Rika matematiska problem
Rika matematiska problem
Författare: Kerstin Hagland; Rolf Hedrén; Eva Taflin
ISBN:
 • 9147051507
 • 9789147051502
Upplaga: 1
Utgiven: 2005-03-11

Få skickad till dig på Mälardalens högskola

Du vet väl att du kan köpa begagnad kurslitteratur från hela Sverige lika enkelt, snabbt och riskfritt som att
köpa nytt? Just nu kan du söka bland 414756 böcker.