Hur du uppnår flow i dina studier & får bättre betyg

Hur skulle ditt studieresultat förbättras ifall du var 100% uppslukad av tentapluggandet? Detta inlägg är till för dig som har ambition att ta dina studier till en helt ny nivå.
5 minuters läsning
Philip från Studentapan
Startat och driver Studentapan. Lever för frihet, kunskap, personlig utveckling och att hjälpa studenter utvecklas till sitt bästa jag.

Föreställ dig att du är 100 % uppslukad av en uppgift som är engagerande och samtidigt utmanande.

Hela ditt fokus är i nuet på det som du håller på med. Känslan av tid och rum försvinner. Det finns ingen hunger eller törst.

Ditt medvetande är helt och hållet uppslukat både mentalt, kroppsligen och emotionellt i uppgiften.

Du skiter fullständigt i vad som händer på Instagram eller Snapchat. Det enda som betyder något är att fortsätta framåt med det du håller på med.

Känslan i kroppen kan liknas vid total närvaro och fullständig upplösning.

Du kanske är trött men du märker knappt att du är trött. Du fortsätter framåt och ditt existensberättigande består i att slutföra uppgiften.

Föreställ dig nu hur det skulle vara om du kunde nå denna känsla när du pluggar.

Hur mycket skulle ditt studieresultat förbättras ifall du är 100 % uppslukad av tentapluggandet?

Du skulle kunna gå från att vara en medelstudent till att tillhöra toppskiktet. Detta inlägg är till för dig som har ambition att ta dina studier till en helt ny nivå.

 

Vad är flow och hur känns det?

Flow är ett begrepp inom psykologin som myntades av Mihály Csíkszentmihályi. Se hans Ted talk om flow här

Det är ett medvetandetillstånd som inträffar när en person blir helt uppslukad av en aktivitet och går bortom sin reflekterande självmedvetenhet. Samtidigt som det inträffar en djup känsla av kontroll och njutning.

Mihály beskriver tillståndet så här:

"Being completely involved in an activity for its own sake. The ego falls away. Time flies. Every action, movement, and thought follows inevitably from the previous one, like playing jazz. Your whole being is involved, and you're using your skills to the utmost."

Enligt Mihály finns det 10 stycken grundläggande faktorer av känslan flow:

  1. Tydliga mål som är utmanande men ändå möjliga att uppnå.
  2. Djup koncentration och fokuserad närvaro.
  3. Aktiviteten är givande på ett djupare plan.
  4. En känsla av ett grundläggande lugn.
  5. Tidslöshet; tidens betydelse tappar sin mening. Känslan av nuet blir så starkt att tiden försvinner.
  6. Omedelbar feedback av uppgiften.
  7. Vetskapen att uppgiften är genomförbar; med en balans av skicklighet och utmaning.
  8. En känsla av kontroll över situationen och dess resultat.
  9. Frånvaro av medvetande över vad din kropp kräver. T ex mat. Eller kanske att du känner dig kissnödig men väntar in i det sista med att gå på toaletten.
  10. Uteslutande fokus på aktiveten.

En framstående konståkare beskrev sin känsla av flow såhär:

“It was just one of those programs that clicked. I mean, everything went right, everything felt good . . . It’s just such a rush, like you feel it could go on and on and on, like you don’t want it to stop because it’s going so well. It’s almost as though you don’t have to think, it’s like everything goes automatically without thinking . . . it’s like you’re on automatic pilot, so you don’t have any thoughts. You hear the music but you’re not aware that you’re hearing it, because it’s a part of it all.”

När uppnår du flow?

Mihály visade denna bild i sitt Ted talk för att illustrera när flow uppstår:

Som du kan se från bilden finns det ett ”Sweet spot” där utmaningen med uppgiften skär igenom vad som krävs för att klara av uppgiften. Det är här som känslan av flow inträffar.

Det är alltså förhållandet mellan uppgiftens svårighetsgrad och din kompetens (engelska ordet ”skill” är bättre) som är avgörande för flow.

Csíkszentmihályi förklarar att:

"If challenges are too low, one gets back to flow by increasing them. If challenges are too great, one can return to the flow state by learning new skills."

Det är det här vi ska uppnå när vi pluggar.

 

5 steg för att uppnå flow i dina studier

Utifrån vad jag har skrivit fram till hit så behöver du genomgå följande 5 steg för att uppnå flow i dina studier.

 

1. Börja med varför du pluggar  

Allt för ofta gör vi saker utan att fråga oss själva varför vi gör det vi gör.

Fråga dig själv varför du pluggar det du gör.

Många gånger är det första svaret ”Jag pluggar för att få ett jobb”.

Om så är fallet så råder jag dig att fortsätta gräva och försöka komma fram till ett djupare svar.

Exempelvis om jag pluggar till att bli civilekonom så skulle mitt varför kunna vara:

Jag studerar till civilekonom eftersom jag älskar känslan av att förvandla ett abstrakt företag till något mätbart genom siffror.

Försök att hitta vad du brinner för inom det du pluggar. Om du har svårt att hitta något som får ditt hjärta att bulta lite fortare så kommer du förmodligen inte kunna uppnå flow för dina studier.

Visualisera känslan av ditt varför och gå vidare med att formulera konkreta mål.

 

2. Sätt upp tydliga och konkreta mål

Ett första försök till mål skulle kunna vara ”Jag ska få högsta betyg på tentan”. Men sluta inte där… det är inte ett tydligt och konkret mål.

Du kan börja med att bestämma att du vill få A på tentan. Men fortsätt djupare och formulera vilken kunskap du behöver för att lyckas med målet.

T ex om ditt mål är att få A på din tenta om Makroekonomi. Då ska du gräva djupare och se vad du behöver veta för att uppnå målet.

Börja med att öppna din kursbok och gå igenom rubrikerna för de kapitel som ingår till tentan.

Vilka konkreta ämnen behöver du veta?

Kanske behöver du veta hur BNP räknas ut. I så fall är ett lämpligt mål:

På dagen för tentan vet jag hur Sveriges BNP beräknas.

Bryt ned vad som krävs för att uppnå ditt mål till konkreta delmål. Ett tips är att titta på gamla tentor för att se vilken kompetensnivå som krävs.

På det här sättet kommer du veta exakt vad du behöver göra för att nå ditt övergripande mål.

Gå tillbaka och titta på dina konkreta mål när du pluggar, för att du kan testa dig själv.

På det här sättet får du omedelbar feedback på hur du ligger till.

 

3. Skapa en utmaning som är i linje med din kompetensnivå

Här gäller det att skapa en utmaning som inte är för tuff utifrån vart din nuvarande kompetensnivå ligger.  

Om vi återgår till exemplet att jag vill lära mig hur man räknar ut BNP så är en av ekvationerna följande:

BNP = Hushållens konsumtionsutgifter (C) + Offentliga konsumtionsutgifter (G) + Bruttoinvesteringar (I) + Export (X) - Import (M)

Men utifrån den så förstår jag snabbt att det ligger över min nuvarande kompetensnivå.

Jag behöver därför ta ett steg tillbaka och börja med att förstå vad t ex hushållens konsumtionsutgifter består av.

Mitt nya fokus blir alltså att läsa om hushållens konsumtionsutgifter.

Om du känner att du inte riktigt behärskar (har kontroll) på ämnet du pluggar är det viktigt att du tar tillbaka det inom din kontrollnivå.

Du ska kombinera en nivå av utmaning med en nivå av vilken kunskap du besitter. Lyckas du med detta så ökar chanserna för att du når flow.

Når du flow kommer du nå helt nya studieresultat.

 

3. Sätt undan en tid och förbered dig inför sessionen

En förutsättning för att uppnå flow är att det finns gott om tid att gotta ned sig i ämnet som du pluggar.  

Det är därför viktigt att du sätter undan en tillräckligt lång studiesession (helst 2-4 timmar). Under denna session ska du inte ha något annat som du behöver tänka på.

För att lättare komma i flow underlättar det om du påbörjar din session med en tydlig närvaro. Läs vårt inlägg om hur meditation hjälper dig med detta.

Men det är inte fel att ta pauser under sessionen ifall du känner att du behöver det.

 

4. Fokusera och ta bort distraktioner

Under studiesessionen ska du bestämma dig för att uteslutande fokusera på pluggandet.  

Sätt mobilen på stör ej och sätt på lite bra studiemusik. Stäng ned Facebook och andra nöjessidor i din webbläsare.

Häll upp en kopp kaffe eller te.

Boom! Påbörja din mest effektiva studiesession någonsin.

 

5. Släpp taget och njut av pluggandet  

En tennisspelare har som mål att vinna matchen. Men det enda som finns under matchen är 100 % fokus på den nuvarande bollen.  

Utan den här närvaron uppnår tennisspelaren aldrig sitt övergripande mål. Detsamma gäller dig.

Det är viktigt att visualisera slutmål med varför du pluggar innan din studiesession. Men när du väl pluggar ska du försöka vara närvarande i nuet.

Det enda sättet du når flow är om du låter uppgiften uppta hela ditt medvetande. Andas ut och låt uppgiften ta över.

Tillåt dig själv att njuta av processen i pluggandet.

Där och då behöver du inte tänka på något annat i hela världen.

2020-09-25
Philip från Studentapan
Startat och driver Studentapan. Lever för frihet, kunskap, personlig utveckling och att hjälpa studenter utvecklas till sitt bästa jag.