Barns och ungas rättigheter i utbildning; Ann Quennerstedt, Nina Thelander, Solveig Hägglund; 2023
endast ny

Barns och ungas rättigheter i utbildning Upplaga 3

av Ann Quennerstedt, Nina Thelander, Solveig Hägglund
Att arbeta med mänskliga rättigheter är ett svårt men spännande uppdrag för förskollärare och lärare. I arbetet behöver kunskaper om rättigheter förenas med respekt för barn och unga som fullvärdiga människor och innehavare av rättigheter. Dessutom behövs en didaktisk insikt om vad utbildning för mänskliga rättigheter innebär.
 

BARNS OCH UNGAS RÄTTIGHETER I UTBILDNING ger en bred grund för att utveckla de kunskaper och den kompetens som man behöver för pedagogiskt arbete med rättigheter. Författarna presenterar begrepp, tankemodeller och perspektiv från olika vetenskapliga traditioner. Dessa kan användas som inspiration och verktyg i förskolans och skolans arbete med barns och ungas mänskliga rättigheter. I boken behandlas barndoms- och ungdomsforskning, mänskliga rättigheter, FN:s konvention om barnets rättigheter och svensk barnrättspolitik. Särskild uppmärksamhet ägnas åt utbildningsmiljöns betydelse för barns och ungas rättighetslärande, och vad utbildning om, i och genom rättigheter behöver innehålla och hur den kan utföras. Denna tredje upplaga av boken har uppdaterats utifrån den nya läroplanen för grundskolan, Lgr22.
 

Boken vänder sig till alla som utbildar sig för pedagogiskt arbete i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan, och till dem som redan arbetar där. Boken riktar sig också till skolledare och till rektorsutbildningen, då ledarna i förskolan och skolan har en viktig roll i arbetet med rättigheter.
 

Ann Quennerstedt är professor i pedagogik vid Örebro universitet.
Nina Thelanderär lektor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet.
Solveig Hägglund är professor emerita i pedagogik vid Karlstads universitet.
 
Att arbeta med mänskliga rättigheter är ett svårt men spännande uppdrag för förskollärare och lärare. I arbetet behöver kunskaper om rättigheter förenas med respekt för barn och unga som fullvärdiga människor och innehavare av rättigheter. Dessutom behövs en didaktisk insikt om vad utbildning för mänskliga rättigheter innebär.
 

BARNS OCH UNGAS RÄTTIGHETER I UTBILDNING ger en bred grund för att utveckla de kunskaper och den kompetens som man behöver för pedagogiskt arbete med rättigheter. Författarna presenterar begrepp, tankemodeller och perspektiv från olika vetenskapliga traditioner. Dessa kan användas som inspiration och verktyg i förskolans och skolans arbete med barns och ungas mänskliga rättigheter. I boken behandlas barndoms- och ungdomsforskning, mänskliga rättigheter, FN:s konvention om barnets rättigheter och svensk barnrättspolitik. Särskild uppmärksamhet ägnas åt utbildningsmiljöns betydelse för barns och ungas rättighetslärande, och vad utbildning om, i och genom rättigheter behöver innehålla och hur den kan utföras. Denna tredje upplaga av boken har uppdaterats utifrån den nya läroplanen för grundskolan, Lgr22.
 

Boken vänder sig till alla som utbildar sig för pedagogiskt arbete i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan, och till dem som redan arbetar där. Boken riktar sig också till skolledare och till rektorsutbildningen, då ledarna i förskolan och skolan har en viktig roll i arbetet med rättigheter.
 

Ann Quennerstedt är professor i pedagogik vid Örebro universitet.
Nina Thelanderär lektor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet.
Solveig Hägglund är professor emerita i pedagogik vid Karlstads universitet.
 
Upplaga: 3e upplagan
Utgiven: 2023
ISBN: 9789151108933
Förlag: Gleerups Utbildning AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 192 st
Att arbeta med mänskliga rättigheter är ett svårt men spännande uppdrag för förskollärare och lärare. I arbetet behöver kunskaper om rättigheter förenas med respekt för barn och unga som fullvärdiga människor och innehavare av rättigheter. Dessutom behövs en didaktisk insikt om vad utbildning för mänskliga rättigheter innebär.
 

BARNS OCH UNGAS RÄTTIGHETER I UTBILDNING ger en bred grund för att utveckla de kunskaper och den kompetens som man behöver för pedagogiskt arbete med rättigheter. Författarna presenterar begrepp, tankemodeller och perspektiv från olika vetenskapliga traditioner. Dessa kan användas som inspiration och verktyg i förskolans och skolans arbete med barns och ungas mänskliga rättigheter. I boken behandlas barndoms- och ungdomsforskning, mänskliga rättigheter, FN:s konvention om barnets rättigheter och svensk barnrättspolitik. Särskild uppmärksamhet ägnas åt utbildningsmiljöns betydelse för barns och ungas rättighetslärande, och vad utbildning om, i och genom rättigheter behöver innehålla och hur den kan utföras. Denna tredje upplaga av boken har uppdaterats utifrån den nya läroplanen för grundskolan, Lgr22.
 

Boken vänder sig till alla som utbildar sig för pedagogiskt arbete i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan, och till dem som redan arbetar där. Boken riktar sig också till skolledare och till rektorsutbildningen, då ledarna i förskolan och skolan har en viktig roll i arbetet med rättigheter.
 

Ann Quennerstedt är professor i pedagogik vid Örebro universitet.
Nina Thelanderär lektor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet.
Solveig Hägglund är professor emerita i pedagogik vid Karlstads universitet.
 
Att arbeta med mänskliga rättigheter är ett svårt men spännande uppdrag för förskollärare och lärare. I arbetet behöver kunskaper om rättigheter förenas med respekt för barn och unga som fullvärdiga människor och innehavare av rättigheter. Dessutom behövs en didaktisk insikt om vad utbildning för mänskliga rättigheter innebär.
 

BARNS OCH UNGAS RÄTTIGHETER I UTBILDNING ger en bred grund för att utveckla de kunskaper och den kompetens som man behöver för pedagogiskt arbete med rättigheter. Författarna presenterar begrepp, tankemodeller och perspektiv från olika vetenskapliga traditioner. Dessa kan användas som inspiration och verktyg i förskolans och skolans arbete med barns och ungas mänskliga rättigheter. I boken behandlas barndoms- och ungdomsforskning, mänskliga rättigheter, FN:s konvention om barnets rättigheter och svensk barnrättspolitik. Särskild uppmärksamhet ägnas åt utbildningsmiljöns betydelse för barns och ungas rättighetslärande, och vad utbildning om, i och genom rättigheter behöver innehålla och hur den kan utföras. Denna tredje upplaga av boken har uppdaterats utifrån den nya läroplanen för grundskolan, Lgr22.
 

Boken vänder sig till alla som utbildar sig för pedagogiskt arbete i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan, och till dem som redan arbetar där. Boken riktar sig också till skolledare och till rektorsutbildningen, då ledarna i förskolan och skolan har en viktig roll i arbetet med rättigheter.
 

Ann Quennerstedt är professor i pedagogik vid Örebro universitet.
Nina Thelanderär lektor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet.
Solveig Hägglund är professor emerita i pedagogik vid Karlstads universitet.
 
Ny bok
333 kr350 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)
Ny bok
333 kr350 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)