Juridik i professionellt lärarskap : lagar och värdegrund i den svenska skolan; Marco Nilsson; 2012
5+ säljare

Juridik i professionellt lärarskap : lagar och värdegrund i den svenska skolan Upplaga 1

av Marco Nilsson
Det är svårt att tänka sig ett fungerande samhälle utan lagar. Lagar är ett system av regler som skapar ett ramverk för hur vi agerar. De både underlättar samarbete och sätter gränser för vårt agerande. Den demokratiska värdegrunden är också ett slags ramverk som påverkar mycket av vårt liv och de offentliga institutionerna. Juridik i professionellt lärarskap handlar om både lagar och värderingar i svenska skolor, fritidshem och förskolor. Den sammanfattar den lagliga grund som reglerar lärares arbete och innehåller både hänvisningar till lagtexter och exempel från vardagen i skolan. Boken kan användas dels som ett uppslagsverk av alla som arbetar i skolan, dels som underlag för en diskussion och ett problematiserande av den värdegrund som grundlagar, lagar och andra styrdokument ger uttryck för. Områden som behandlas är bl.a. myndighetsutövning, offentlighet och sekretess, ordningsregler, kameraövervakning, tvångsåtgärder, stödåtgärder och upphovsrätten. I boken diskuteras även det multikulturella samhällets betydelse för skolan och hur skolpersonal kan handskas med mobbning och rasism. Författaren diskuterar också innehållet i den demokratiska värdegrunden, både generellt och för att klargöra vad det innebär för arbetet i skolan. Marco Nilsson är filosofie doktor och verksam vid statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Han har lång erfarenhet av att undervisa om skoljuridik och myndighetsutövning på lärarutbildningen.
Det är svårt att tänka sig ett fungerande samhälle utan lagar. Lagar är ett system av regler som skapar ett ramverk för hur vi agerar. De både underlättar samarbete och sätter gränser för vårt agerande. Den demokratiska värdegrunden är också ett slags ramverk som påverkar mycket av vårt liv och de offentliga institutionerna. Juridik i professionellt lärarskap handlar om både lagar och värderingar i svenska skolor, fritidshem och förskolor. Den sammanfattar den lagliga grund som reglerar lärares arbete och innehåller både hänvisningar till lagtexter och exempel från vardagen i skolan. Boken kan användas dels som ett uppslagsverk av alla som arbetar i skolan, dels som underlag för en diskussion och ett problematiserande av den värdegrund som grundlagar, lagar och andra styrdokument ger uttryck för. Områden som behandlas är bl.a. myndighetsutövning, offentlighet och sekretess, ordningsregler, kameraövervakning, tvångsåtgärder, stödåtgärder och upphovsrätten. I boken diskuteras även det multikulturella samhällets betydelse för skolan och hur skolpersonal kan handskas med mobbning och rasism. Författaren diskuterar också innehållet i den demokratiska värdegrunden, både generellt och för att klargöra vad det innebär för arbetet i skolan. Marco Nilsson är filosofie doktor och verksam vid statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Han har lång erfarenhet av att undervisa om skoljuridik och myndighetsutövning på lärarutbildningen.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2012
ISBN: 9789140676948
Förlag: Gleerups Utbildning AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 152 st
5 upplagor
Upplaga 5 (2023)
från 249 kr
Upplaga 4 (2019)
från 169 kr
Upplaga 3 (2016)
från 125 kr
Upplaga 2 (2013)
från 95 kr
Visa alla upplagor
Det är svårt att tänka sig ett fungerande samhälle utan lagar. Lagar är ett system av regler som skapar ett ramverk för hur vi agerar. De både underlättar samarbete och sätter gränser för vårt agerande. Den demokratiska värdegrunden är också ett slags ramverk som påverkar mycket av vårt liv och de offentliga institutionerna. Juridik i professionellt lärarskap handlar om både lagar och värderingar i svenska skolor, fritidshem och förskolor. Den sammanfattar den lagliga grund som reglerar lärares arbete och innehåller både hänvisningar till lagtexter och exempel från vardagen i skolan. Boken kan användas dels som ett uppslagsverk av alla som arbetar i skolan, dels som underlag för en diskussion och ett problematiserande av den värdegrund som grundlagar, lagar och andra styrdokument ger uttryck för. Områden som behandlas är bl.a. myndighetsutövning, offentlighet och sekretess, ordningsregler, kameraövervakning, tvångsåtgärder, stödåtgärder och upphovsrätten. I boken diskuteras även det multikulturella samhällets betydelse för skolan och hur skolpersonal kan handskas med mobbning och rasism. Författaren diskuterar också innehållet i den demokratiska värdegrunden, både generellt och för att klargöra vad det innebär för arbetet i skolan. Marco Nilsson är filosofie doktor och verksam vid statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Han har lång erfarenhet av att undervisa om skoljuridik och myndighetsutövning på lärarutbildningen.
Det är svårt att tänka sig ett fungerande samhälle utan lagar. Lagar är ett system av regler som skapar ett ramverk för hur vi agerar. De både underlättar samarbete och sätter gränser för vårt agerande. Den demokratiska värdegrunden är också ett slags ramverk som påverkar mycket av vårt liv och de offentliga institutionerna. Juridik i professionellt lärarskap handlar om både lagar och värderingar i svenska skolor, fritidshem och förskolor. Den sammanfattar den lagliga grund som reglerar lärares arbete och innehåller både hänvisningar till lagtexter och exempel från vardagen i skolan. Boken kan användas dels som ett uppslagsverk av alla som arbetar i skolan, dels som underlag för en diskussion och ett problematiserande av den värdegrund som grundlagar, lagar och andra styrdokument ger uttryck för. Områden som behandlas är bl.a. myndighetsutövning, offentlighet och sekretess, ordningsregler, kameraövervakning, tvångsåtgärder, stödåtgärder och upphovsrätten. I boken diskuteras även det multikulturella samhällets betydelse för skolan och hur skolpersonal kan handskas med mobbning och rasism. Författaren diskuterar också innehållet i den demokratiska värdegrunden, både generellt och för att klargöra vad det innebär för arbetet i skolan. Marco Nilsson är filosofie doktor och verksam vid statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Han har lång erfarenhet av att undervisa om skoljuridik och myndighetsutövning på lärarutbildningen.
Begagnad bok
85 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
85 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar