Komparativ politik - paket; Thomas Denk, Carsten Anckar; 2015

Komparativ politik - paket Upplaga 1

av Thomas Denk, Carsten Anckar
Hur fungerar politiska system? Hur är de uppbyggda och hur skiljer de sig åt länder emellan? I Komparativ politik: institutioner och beteenden presenteras grundläggande begrepp och centrala institutioner, som till exempel parlament, regeringar och statsformer, och aktörsgrupper som politiska partier, intressegrupper och media . Därtill görs jämförelser mellan medborgares politiska beteenden, politiska kulturer och värderingar.
I Komparativ politik: nio politiska system beskrivs hur politiska system är uppbyggda i nio länder. För varje land presenteras den politiska historien, regeringsform, statsform, partisystem och partier, valsystem och val samt utmärkande drag och trender. Texterna ger en introduktion till politiska institutioner och aktörer i länderna, men i fokus står också den politiska utvecklingen och pågående förändringar.
Hur fungerar politiska system? Hur är de uppbyggda och hur skiljer de sig åt länder emellan? I Komparativ politik: institutioner och beteenden presenteras grundläggande begrepp och centrala institutioner, som till exempel parlament, regeringar och statsformer, och aktörsgrupper som politiska partier, intressegrupper och media . Därtill görs jämförelser mellan medborgares politiska beteenden, politiska kulturer och värderingar.
I Komparativ politik: nio politiska system beskrivs hur politiska system är uppbyggda i nio länder. För varje land presenteras den politiska historien, regeringsform, statsform, partisystem och partier, valsystem och val samt utmärkande drag och trender. Texterna ger en introduktion till politiska institutioner och aktörer i länderna, men i fokus står också den politiska utvecklingen och pågående förändringar.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2015
ISBN: 9789144108926
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Hur fungerar politiska system? Hur är de uppbyggda och hur skiljer de sig åt länder emellan? I Komparativ politik: institutioner och beteenden presenteras grundläggande begrepp och centrala institutioner, som till exempel parlament, regeringar och statsformer, och aktörsgrupper som politiska partier, intressegrupper och media . Därtill görs jämförelser mellan medborgares politiska beteenden, politiska kulturer och värderingar.
I Komparativ politik: nio politiska system beskrivs hur politiska system är uppbyggda i nio länder. För varje land presenteras den politiska historien, regeringsform, statsform, partisystem och partier, valsystem och val samt utmärkande drag och trender. Texterna ger en introduktion till politiska institutioner och aktörer i länderna, men i fokus står också den politiska utvecklingen och pågående förändringar.
Hur fungerar politiska system? Hur är de uppbyggda och hur skiljer de sig åt länder emellan? I Komparativ politik: institutioner och beteenden presenteras grundläggande begrepp och centrala institutioner, som till exempel parlament, regeringar och statsformer, och aktörsgrupper som politiska partier, intressegrupper och media . Därtill görs jämförelser mellan medborgares politiska beteenden, politiska kulturer och värderingar.
I Komparativ politik: nio politiska system beskrivs hur politiska system är uppbyggda i nio länder. För varje land presenteras den politiska historien, regeringsform, statsform, partisystem och partier, valsystem och val samt utmärkande drag och trender. Texterna ger en introduktion till politiska institutioner och aktörer i länderna, men i fokus står också den politiska utvecklingen och pågående förändringar.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)