Lärarens ledarskap - professionell pedagogisk praktik; Ann S Pihlgren, Mikael Jensen; 2022
endast ny

Lärarens ledarskap - professionell pedagogisk praktik Upplaga 1

av Ann S Pihlgren, Mikael Jensen
Att läraren är en ledare, det är nog alla överens om. Men vad handlar ledarskapet egentligen om? Den här boken tar sig an det komplexa ledarskapet och dess praktik genom att belysa lärarens ledarskap ur en rad olika aspekter.

Lärarens ledarskap är en förutsättning för att undervisningen ska leda till lärande. I undervisningssituationen ska läraren på samma gång balansera undervisning, relationer och ordningsfrågor. Detta förutsätter att den enskilde läraren har didaktisk och relationell kompetens samt kompetens att leda grupper. Samtidigt behöver läraren kunna avläsa och förstå de system som skolan omfattar, och vilka faktorer utanför lärarens dagliga verksamhet som kommer att påverka möjligheterna för läraren att leda och att utveckla sitt ledarskap. 

I den här boken får läraren redskap för att utveckla ett gott ledarskap genom praktiknära exempel, kopplade till forskning inom varje område. I bokens olika delar speglas det komplexa samspelet mellan elever, lärare och den kontext de befinner sig i samt hur läraren kan navigera sitt ledarskap för att åstadkomma ett hållbart lärande hos eleverna. I ett antal innehållsrika forskningsbaserade kapitel med praktiknära resonemang belyser bokens författare flera olika aspekter av lärarens pedagogiska ledarskap. Här kan läsaren ta del av kapitel som bland annat behandlar ledarskapsteorier, relationellt klassrumsledarskap, konflikthantering, pedagogiskt ledarskap online och lärares ledarskap i en mångkulturell skola. 

Cato R. P. Bjørndal fil.dr. är ledare för Forskningsgruppe i veiledning (FIVE), vid ILP, UiT - Norges arktiske universitet.

Ulf Blossingär professor i pedagogik vid Göteborgs universitet, institutionen för pedagogik och specialpedagogik.

Marita Cronqvistär fil.dr. i pedagogiskt arbete och verksam vid Högskolan i Borås på Institutionen för pedagogiskt arbete.

Lena Dafgård är fil.dr. i Tillämpad informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap.

Ilse Hakvoortär docent i pedagogik och verksam på Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet.

Åsa Hirsh är docent i pedagogik vid Göteborgs universitet.

Thomas Iskovär fil. dr. i allmän didaktik och lärarutbildare i Aarhus, Danmark.

Anette Jahnkeär verksam som lektor i pedagogik vid Göteborgs universitet.

Elsebeth Jensen, fil. dr.är lärarutbildare i Aarhus, Danmark.

Mikael Jensen (red)är universitetslektor vid Högskolan i Borås och vid Göteborgs universitet.

Tina Kindebergär lektor och docent i ämnena pedagogik och retorik vid Lunds universitet.

 
Pirjo Lahdenperä är legitimerad psykolog och professor emerita i pedagogik med inriktning mot styrning och ledning på Akademin för utbildning, kultur och kommunikation vid Mälardalens universitet.

Jørn Nielsen är legitimerad psykolog, och fil. dr. i Vejle, Danmark.

Ann S. Pihlgren (red)är filosofie doktor i pedagogik och arbetar för närvarande som forskningsledare, lärarutbildare, författare, ledar- och skolutvecklare vid Ignite Research Institute.

Istvan Pusztai, fil dr,är pensionerad lektor i retorik.

Marcus Samuelssonär legitimerad lärare i slöjd och biträdande professor i pedagogik vid Linköpings universitet.

Michael Tholanderär biträdande professor i pedagogik vid institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet.

Anja Thorstenär lektor i pedagogik vid Linköpings universitet.
 
Att läraren är en ledare, det är nog alla överens om. Men vad handlar ledarskapet egentligen om? Den här boken tar sig an det komplexa ledarskapet och dess praktik genom att belysa lärarens ledarskap ur en rad olika aspekter.

Lärarens ledarskap är en förutsättning för att undervisningen ska leda till lärande. I undervisningssituationen ska läraren på samma gång balansera undervisning, relationer och ordningsfrågor. Detta förutsätter att den enskilde läraren har didaktisk och relationell kompetens samt kompetens att leda grupper. Samtidigt behöver läraren kunna avläsa och förstå de system som skolan omfattar, och vilka faktorer utanför lärarens dagliga verksamhet som kommer att påverka möjligheterna för läraren att leda och att utveckla sitt ledarskap. 

I den här boken får läraren redskap för att utveckla ett gott ledarskap genom praktiknära exempel, kopplade till forskning inom varje område. I bokens olika delar speglas det komplexa samspelet mellan elever, lärare och den kontext de befinner sig i samt hur läraren kan navigera sitt ledarskap för att åstadkomma ett hållbart lärande hos eleverna. I ett antal innehållsrika forskningsbaserade kapitel med praktiknära resonemang belyser bokens författare flera olika aspekter av lärarens pedagogiska ledarskap. Här kan läsaren ta del av kapitel som bland annat behandlar ledarskapsteorier, relationellt klassrumsledarskap, konflikthantering, pedagogiskt ledarskap online och lärares ledarskap i en mångkulturell skola. 

Cato R. P. Bjørndal fil.dr. är ledare för Forskningsgruppe i veiledning (FIVE), vid ILP, UiT - Norges arktiske universitet.

Ulf Blossingär professor i pedagogik vid Göteborgs universitet, institutionen för pedagogik och specialpedagogik.

Marita Cronqvistär fil.dr. i pedagogiskt arbete och verksam vid Högskolan i Borås på Institutionen för pedagogiskt arbete.

Lena Dafgård är fil.dr. i Tillämpad informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap.

Ilse Hakvoortär docent i pedagogik och verksam på Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet.

Åsa Hirsh är docent i pedagogik vid Göteborgs universitet.

Thomas Iskovär fil. dr. i allmän didaktik och lärarutbildare i Aarhus, Danmark.

Anette Jahnkeär verksam som lektor i pedagogik vid Göteborgs universitet.

Elsebeth Jensen, fil. dr.är lärarutbildare i Aarhus, Danmark.

Mikael Jensen (red)är universitetslektor vid Högskolan i Borås och vid Göteborgs universitet.

Tina Kindebergär lektor och docent i ämnena pedagogik och retorik vid Lunds universitet.

 
Pirjo Lahdenperä är legitimerad psykolog och professor emerita i pedagogik med inriktning mot styrning och ledning på Akademin för utbildning, kultur och kommunikation vid Mälardalens universitet.

Jørn Nielsen är legitimerad psykolog, och fil. dr. i Vejle, Danmark.

Ann S. Pihlgren (red)är filosofie doktor i pedagogik och arbetar för närvarande som forskningsledare, lärarutbildare, författare, ledar- och skolutvecklare vid Ignite Research Institute.

Istvan Pusztai, fil dr,är pensionerad lektor i retorik.

Marcus Samuelssonär legitimerad lärare i slöjd och biträdande professor i pedagogik vid Linköpings universitet.

Michael Tholanderär biträdande professor i pedagogik vid institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet.

Anja Thorstenär lektor i pedagogik vid Linköpings universitet.
 
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2022
ISBN: 9789151107172
Förlag: Gleerups Utbildning AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 296 st
Att läraren är en ledare, det är nog alla överens om. Men vad handlar ledarskapet egentligen om? Den här boken tar sig an det komplexa ledarskapet och dess praktik genom att belysa lärarens ledarskap ur en rad olika aspekter.

Lärarens ledarskap är en förutsättning för att undervisningen ska leda till lärande. I undervisningssituationen ska läraren på samma gång balansera undervisning, relationer och ordningsfrågor. Detta förutsätter att den enskilde läraren har didaktisk och relationell kompetens samt kompetens att leda grupper. Samtidigt behöver läraren kunna avläsa och förstå de system som skolan omfattar, och vilka faktorer utanför lärarens dagliga verksamhet som kommer att påverka möjligheterna för läraren att leda och att utveckla sitt ledarskap. 

I den här boken får läraren redskap för att utveckla ett gott ledarskap genom praktiknära exempel, kopplade till forskning inom varje område. I bokens olika delar speglas det komplexa samspelet mellan elever, lärare och den kontext de befinner sig i samt hur läraren kan navigera sitt ledarskap för att åstadkomma ett hållbart lärande hos eleverna. I ett antal innehållsrika forskningsbaserade kapitel med praktiknära resonemang belyser bokens författare flera olika aspekter av lärarens pedagogiska ledarskap. Här kan läsaren ta del av kapitel som bland annat behandlar ledarskapsteorier, relationellt klassrumsledarskap, konflikthantering, pedagogiskt ledarskap online och lärares ledarskap i en mångkulturell skola. 

Cato R. P. Bjørndal fil.dr. är ledare för Forskningsgruppe i veiledning (FIVE), vid ILP, UiT - Norges arktiske universitet.

Ulf Blossingär professor i pedagogik vid Göteborgs universitet, institutionen för pedagogik och specialpedagogik.

Marita Cronqvistär fil.dr. i pedagogiskt arbete och verksam vid Högskolan i Borås på Institutionen för pedagogiskt arbete.

Lena Dafgård är fil.dr. i Tillämpad informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap.

Ilse Hakvoortär docent i pedagogik och verksam på Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet.

Åsa Hirsh är docent i pedagogik vid Göteborgs universitet.

Thomas Iskovär fil. dr. i allmän didaktik och lärarutbildare i Aarhus, Danmark.

Anette Jahnkeär verksam som lektor i pedagogik vid Göteborgs universitet.

Elsebeth Jensen, fil. dr.är lärarutbildare i Aarhus, Danmark.

Mikael Jensen (red)är universitetslektor vid Högskolan i Borås och vid Göteborgs universitet.

Tina Kindebergär lektor och docent i ämnena pedagogik och retorik vid Lunds universitet.

 
Pirjo Lahdenperä är legitimerad psykolog och professor emerita i pedagogik med inriktning mot styrning och ledning på Akademin för utbildning, kultur och kommunikation vid Mälardalens universitet.

Jørn Nielsen är legitimerad psykolog, och fil. dr. i Vejle, Danmark.

Ann S. Pihlgren (red)är filosofie doktor i pedagogik och arbetar för närvarande som forskningsledare, lärarutbildare, författare, ledar- och skolutvecklare vid Ignite Research Institute.

Istvan Pusztai, fil dr,är pensionerad lektor i retorik.

Marcus Samuelssonär legitimerad lärare i slöjd och biträdande professor i pedagogik vid Linköpings universitet.

Michael Tholanderär biträdande professor i pedagogik vid institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet.

Anja Thorstenär lektor i pedagogik vid Linköpings universitet.
 
Att läraren är en ledare, det är nog alla överens om. Men vad handlar ledarskapet egentligen om? Den här boken tar sig an det komplexa ledarskapet och dess praktik genom att belysa lärarens ledarskap ur en rad olika aspekter.

Lärarens ledarskap är en förutsättning för att undervisningen ska leda till lärande. I undervisningssituationen ska läraren på samma gång balansera undervisning, relationer och ordningsfrågor. Detta förutsätter att den enskilde läraren har didaktisk och relationell kompetens samt kompetens att leda grupper. Samtidigt behöver läraren kunna avläsa och förstå de system som skolan omfattar, och vilka faktorer utanför lärarens dagliga verksamhet som kommer att påverka möjligheterna för läraren att leda och att utveckla sitt ledarskap. 

I den här boken får läraren redskap för att utveckla ett gott ledarskap genom praktiknära exempel, kopplade till forskning inom varje område. I bokens olika delar speglas det komplexa samspelet mellan elever, lärare och den kontext de befinner sig i samt hur läraren kan navigera sitt ledarskap för att åstadkomma ett hållbart lärande hos eleverna. I ett antal innehållsrika forskningsbaserade kapitel med praktiknära resonemang belyser bokens författare flera olika aspekter av lärarens pedagogiska ledarskap. Här kan läsaren ta del av kapitel som bland annat behandlar ledarskapsteorier, relationellt klassrumsledarskap, konflikthantering, pedagogiskt ledarskap online och lärares ledarskap i en mångkulturell skola. 

Cato R. P. Bjørndal fil.dr. är ledare för Forskningsgruppe i veiledning (FIVE), vid ILP, UiT - Norges arktiske universitet.

Ulf Blossingär professor i pedagogik vid Göteborgs universitet, institutionen för pedagogik och specialpedagogik.

Marita Cronqvistär fil.dr. i pedagogiskt arbete och verksam vid Högskolan i Borås på Institutionen för pedagogiskt arbete.

Lena Dafgård är fil.dr. i Tillämpad informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap.

Ilse Hakvoortär docent i pedagogik och verksam på Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet.

Åsa Hirsh är docent i pedagogik vid Göteborgs universitet.

Thomas Iskovär fil. dr. i allmän didaktik och lärarutbildare i Aarhus, Danmark.

Anette Jahnkeär verksam som lektor i pedagogik vid Göteborgs universitet.

Elsebeth Jensen, fil. dr.är lärarutbildare i Aarhus, Danmark.

Mikael Jensen (red)är universitetslektor vid Högskolan i Borås och vid Göteborgs universitet.

Tina Kindebergär lektor och docent i ämnena pedagogik och retorik vid Lunds universitet.

 
Pirjo Lahdenperä är legitimerad psykolog och professor emerita i pedagogik med inriktning mot styrning och ledning på Akademin för utbildning, kultur och kommunikation vid Mälardalens universitet.

Jørn Nielsen är legitimerad psykolog, och fil. dr. i Vejle, Danmark.

Ann S. Pihlgren (red)är filosofie doktor i pedagogik och arbetar för närvarande som forskningsledare, lärarutbildare, författare, ledar- och skolutvecklare vid Ignite Research Institute.

Istvan Pusztai, fil dr,är pensionerad lektor i retorik.

Marcus Samuelssonär legitimerad lärare i slöjd och biträdande professor i pedagogik vid Linköpings universitet.

Michael Tholanderär biträdande professor i pedagogik vid institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet.

Anja Thorstenär lektor i pedagogik vid Linköpings universitet.
 
Ny bok
456 kr479 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)
Ny bok
456 kr479 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)