Makroekonomi : teori, politik och institutioner; Klas Fregert, Lars Jonung; 2010
5+ säljare

Makroekonomi : teori, politik och institutioner Upplaga 3

av Klas Fregert, Lars Jonung
Makroekonomi är en lärobok skriven för svenska förhållanden. Begrepp och teorier behandlas i anslutning till en analys av Sveriges institutioner, ekonomiska utveckling och ekonomisk-politiska erfarenheter. Makroekonomins centrala områden – nationalräkenskaper, arbetslöshet, inflation, konjunktursvängningar och tillväxt – analyseras utifrån den lilla öppna ekonomins perspektiv. I denna upplaga behandlas också teorier om finansiella kriser. Den globala finanskris som bröt ut 2007 analyseras ingående. Dagens obalanser inom världsekonomin diskuteras. För och nackdelarna med ett svenskt medlemskap i euroområdet presenteras. De första tio åren med euron utvärderas. Alla tabeller och figurer har uppdaterats med senast tillgänglig statistik. Makroekonomi är en grundbok i nationalekonomi för universitet och högskolor. Den lämpar sig också väl för den som allmänt är intresserad av samhällsekonomins utveckling och den ekonomisk-politiska debatten. Till boken finns en webbplats med miniföreläsningar, övningar, simuleringar av makroekonomiska förlopp m.m. Boken har fått mycket goda recensioner varav några kan läsas under fliken Omdömen. 
Makroekonomi är en lärobok skriven för svenska förhållanden. Begrepp och teorier behandlas i anslutning till en analys av Sveriges institutioner, ekonomiska utveckling och ekonomisk-politiska erfarenheter. Makroekonomins centrala områden – nationalräkenskaper, arbetslöshet, inflation, konjunktursvängningar och tillväxt – analyseras utifrån den lilla öppna ekonomins perspektiv. I denna upplaga behandlas också teorier om finansiella kriser. Den globala finanskris som bröt ut 2007 analyseras ingående. Dagens obalanser inom världsekonomin diskuteras. För och nackdelarna med ett svenskt medlemskap i euroområdet presenteras. De första tio åren med euron utvärderas. Alla tabeller och figurer har uppdaterats med senast tillgänglig statistik. Makroekonomi är en grundbok i nationalekonomi för universitet och högskolor. Den lämpar sig också väl för den som allmänt är intresserad av samhällsekonomins utveckling och den ekonomisk-politiska debatten. Till boken finns en webbplats med miniföreläsningar, övningar, simuleringar av makroekonomiska förlopp m.m. Boken har fått mycket goda recensioner varav några kan läsas under fliken Omdömen. 
Upplaga: 3e upplagan
Utgiven: 2010
ISBN: 9789144055701
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 618 st
5 upplagor
Upplaga 1 (2003)
från 145 kr
Upplaga 2 (2005)
från 89 kr
Upplaga 4 (2014)
från 139 kr
Upplaga 5 (2018)
från 435 kr
Visa alla upplagor
Makroekonomi är en lärobok skriven för svenska förhållanden. Begrepp och teorier behandlas i anslutning till en analys av Sveriges institutioner, ekonomiska utveckling och ekonomisk-politiska erfarenheter. Makroekonomins centrala områden – nationalräkenskaper, arbetslöshet, inflation, konjunktursvängningar och tillväxt – analyseras utifrån den lilla öppna ekonomins perspektiv. I denna upplaga behandlas också teorier om finansiella kriser. Den globala finanskris som bröt ut 2007 analyseras ingående. Dagens obalanser inom världsekonomin diskuteras. För och nackdelarna med ett svenskt medlemskap i euroområdet presenteras. De första tio åren med euron utvärderas. Alla tabeller och figurer har uppdaterats med senast tillgänglig statistik. Makroekonomi är en grundbok i nationalekonomi för universitet och högskolor. Den lämpar sig också väl för den som allmänt är intresserad av samhällsekonomins utveckling och den ekonomisk-politiska debatten. Till boken finns en webbplats med miniföreläsningar, övningar, simuleringar av makroekonomiska förlopp m.m. Boken har fått mycket goda recensioner varav några kan läsas under fliken Omdömen. 
Makroekonomi är en lärobok skriven för svenska förhållanden. Begrepp och teorier behandlas i anslutning till en analys av Sveriges institutioner, ekonomiska utveckling och ekonomisk-politiska erfarenheter. Makroekonomins centrala områden – nationalräkenskaper, arbetslöshet, inflation, konjunktursvängningar och tillväxt – analyseras utifrån den lilla öppna ekonomins perspektiv. I denna upplaga behandlas också teorier om finansiella kriser. Den globala finanskris som bröt ut 2007 analyseras ingående. Dagens obalanser inom världsekonomin diskuteras. För och nackdelarna med ett svenskt medlemskap i euroområdet presenteras. De första tio åren med euron utvärderas. Alla tabeller och figurer har uppdaterats med senast tillgänglig statistik. Makroekonomi är en grundbok i nationalekonomi för universitet och högskolor. Den lämpar sig också väl för den som allmänt är intresserad av samhällsekonomins utveckling och den ekonomisk-politiska debatten. Till boken finns en webbplats med miniföreläsningar, övningar, simuleringar av makroekonomiska förlopp m.m. Boken har fått mycket goda recensioner varav några kan läsas under fliken Omdömen. 
Begagnad bok
160 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
160 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar