Perspektiv på förskolans historia; Ingegerd Tallberg Broman; 1995
5+ säljare

Perspektiv på förskolans historia Upplaga 1

av Ingegerd Tallberg Broman
Vilka var drivkrafterna bakom förskolans framväxt i Sverige? Varifrån hämtades de pedagogiska idéerna och hur anpassade man dessa till svenska förhållanden? I denna bok beskriver författaren förutsättningarna för förskolans utveckling i Sverige. Bl.a. behandlas framväxten av nya utbildningar för omsorg och pedagogik, statens engagemang i förskolefrågorna och familjernas förhållande till institutionerna i det delade ansvaret för barnen. Den praktiska verksamheten med barnen lyfts fram och belyses med exempel. I en avslutande diskussion om förskolan som ett kvinnligt professionaliseringsprojekt tar författaren också upp frågan om vad det betytt för förskolans utveckling, form och innehåll att den är ett i det närmaste enkönat verksamhetsområde.

Boken är avsedd för förskollärar- och fritidspedagogutbildningarna. Den är också intressant för förskollärare och fritidspedagoger som vill få ett fördjupat historiskt perspektiv på sitt arbete.
Vilka var drivkrafterna bakom förskolans framväxt i Sverige? Varifrån hämtades de pedagogiska idéerna och hur anpassade man dessa till svenska förhållanden? I denna bok beskriver författaren förutsättningarna för förskolans utveckling i Sverige. Bl.a. behandlas framväxten av nya utbildningar för omsorg och pedagogik, statens engagemang i förskolefrågorna och familjernas förhållande till institutionerna i det delade ansvaret för barnen. Den praktiska verksamheten med barnen lyfts fram och belyses med exempel. I en avslutande diskussion om förskolan som ett kvinnligt professionaliseringsprojekt tar författaren också upp frågan om vad det betytt för förskolans utveckling, form och innehåll att den är ett i det närmaste enkönat verksamhetsområde.

Boken är avsedd för förskollärar- och fritidspedagogutbildningarna. Den är också intressant för förskollärare och fritidspedagoger som vill få ett fördjupat historiskt perspektiv på sitt arbete.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 1995
ISBN: 9789144362410
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 172 st
Vilka var drivkrafterna bakom förskolans framväxt i Sverige? Varifrån hämtades de pedagogiska idéerna och hur anpassade man dessa till svenska förhållanden? I denna bok beskriver författaren förutsättningarna för förskolans utveckling i Sverige. Bl.a. behandlas framväxten av nya utbildningar för omsorg och pedagogik, statens engagemang i förskolefrågorna och familjernas förhållande till institutionerna i det delade ansvaret för barnen. Den praktiska verksamheten med barnen lyfts fram och belyses med exempel. I en avslutande diskussion om förskolan som ett kvinnligt professionaliseringsprojekt tar författaren också upp frågan om vad det betytt för förskolans utveckling, form och innehåll att den är ett i det närmaste enkönat verksamhetsområde.

Boken är avsedd för förskollärar- och fritidspedagogutbildningarna. Den är också intressant för förskollärare och fritidspedagoger som vill få ett fördjupat historiskt perspektiv på sitt arbete.
Vilka var drivkrafterna bakom förskolans framväxt i Sverige? Varifrån hämtades de pedagogiska idéerna och hur anpassade man dessa till svenska förhållanden? I denna bok beskriver författaren förutsättningarna för förskolans utveckling i Sverige. Bl.a. behandlas framväxten av nya utbildningar för omsorg och pedagogik, statens engagemang i förskolefrågorna och familjernas förhållande till institutionerna i det delade ansvaret för barnen. Den praktiska verksamheten med barnen lyfts fram och belyses med exempel. I en avslutande diskussion om förskolan som ett kvinnligt professionaliseringsprojekt tar författaren också upp frågan om vad det betytt för förskolans utveckling, form och innehåll att den är ett i det närmaste enkönat verksamhetsområde.

Boken är avsedd för förskollärar- och fritidspedagogutbildningarna. Den är också intressant för förskollärare och fritidspedagoger som vill få ett fördjupat historiskt perspektiv på sitt arbete.
Begagnad bok
89 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
89 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar