Processbaserad verksamhetsutveckling; Anders Ljungberg, Everth Larsson, Christian Roos; 2001
5+ säljare

Processbaserad verksamhetsutveckling Upplaga 1

av Anders Ljungberg, Everth Larsson, Christian Roos
Den traditionella hierarkiska och funktionsorienterade organisationsformen räcker inte längre till för att tillmötesgå dagens och morgondagens krav och förväntningar. Konkurrensen blir allt hårdare, utvecklingen allt snabbare och anpassningsförmågan allt viktigare. I boken diskuteras processbegreppet och hur processer kan användas i praktiskt utvecklings- och förändringsarbete inom företag och andra organisationer. Bokens innehåll tar sitt avstamp på det konceptuella planet, där frågor av typen "vad?" och "varför?" behandlas och besvaras. Men boken har också ambitionen att svara på den kanske ännu svårare frågan ”hur?". På så sätt hoppas författarna kunna ge läsaren förutsättningarna att gå vidare, från att förstå och acceptera de grundläggande principerna i processtänkandet, till att också kunna ta initiativ till, planera, leda eller på annat sätt medverka i ett praktiskt genomförande av förändrings- och utvecklingsarbete i näringsliv eller offentliga organisationer. Boken behandlar olika faser som kan ingå i en förändringsprocess, från arbetet med att skapa medvetande om problem och möjligheter, via identifiering, kartläggning, mätning, analys och utveckling av processer, till hur man möter framtidens utmaningar i en kundfokuserad verksamhet. "Processbaserad verksamhetsstyrning" riktar sig såväl till studerande vid universitet och högskolor som till yrkesverksamma med ledningsuppgifter eller ansvar för verksamhetsutveckling. Andra upplagan av boken kommer i maj - juni 2012
Den traditionella hierarkiska och funktionsorienterade organisationsformen räcker inte längre till för att tillmötesgå dagens och morgondagens krav och förväntningar. Konkurrensen blir allt hårdare, utvecklingen allt snabbare och anpassningsförmågan allt viktigare. I boken diskuteras processbegreppet och hur processer kan användas i praktiskt utvecklings- och förändringsarbete inom företag och andra organisationer. Bokens innehåll tar sitt avstamp på det konceptuella planet, där frågor av typen "vad?" och "varför?" behandlas och besvaras. Men boken har också ambitionen att svara på den kanske ännu svårare frågan ”hur?". På så sätt hoppas författarna kunna ge läsaren förutsättningarna att gå vidare, från att förstå och acceptera de grundläggande principerna i processtänkandet, till att också kunna ta initiativ till, planera, leda eller på annat sätt medverka i ett praktiskt genomförande av förändrings- och utvecklingsarbete i näringsliv eller offentliga organisationer. Boken behandlar olika faser som kan ingå i en förändringsprocess, från arbetet med att skapa medvetande om problem och möjligheter, via identifiering, kartläggning, mätning, analys och utveckling av processer, till hur man möter framtidens utmaningar i en kundfokuserad verksamhet. "Processbaserad verksamhetsstyrning" riktar sig såväl till studerande vid universitet och högskolor som till yrkesverksamma med ledningsuppgifter eller ansvar för verksamhetsutveckling. Andra upplagan av boken kommer i maj - juni 2012
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2001
ISBN: 9789144012704
Förlag: Studentlitteratur AB
Språk: Svenska
Sidor: 358 st
2 upplagor
Upplaga 2 (2012)
från 229 kr
Upplaga 1 (2001)
från 169 kr
Den traditionella hierarkiska och funktionsorienterade organisationsformen räcker inte längre till för att tillmötesgå dagens och morgondagens krav och förväntningar. Konkurrensen blir allt hårdare, utvecklingen allt snabbare och anpassningsförmågan allt viktigare. I boken diskuteras processbegreppet och hur processer kan användas i praktiskt utvecklings- och förändringsarbete inom företag och andra organisationer. Bokens innehåll tar sitt avstamp på det konceptuella planet, där frågor av typen "vad?" och "varför?" behandlas och besvaras. Men boken har också ambitionen att svara på den kanske ännu svårare frågan ”hur?". På så sätt hoppas författarna kunna ge läsaren förutsättningarna att gå vidare, från att förstå och acceptera de grundläggande principerna i processtänkandet, till att också kunna ta initiativ till, planera, leda eller på annat sätt medverka i ett praktiskt genomförande av förändrings- och utvecklingsarbete i näringsliv eller offentliga organisationer. Boken behandlar olika faser som kan ingå i en förändringsprocess, från arbetet med att skapa medvetande om problem och möjligheter, via identifiering, kartläggning, mätning, analys och utveckling av processer, till hur man möter framtidens utmaningar i en kundfokuserad verksamhet. "Processbaserad verksamhetsstyrning" riktar sig såväl till studerande vid universitet och högskolor som till yrkesverksamma med ledningsuppgifter eller ansvar för verksamhetsutveckling. Andra upplagan av boken kommer i maj - juni 2012
Den traditionella hierarkiska och funktionsorienterade organisationsformen räcker inte längre till för att tillmötesgå dagens och morgondagens krav och förväntningar. Konkurrensen blir allt hårdare, utvecklingen allt snabbare och anpassningsförmågan allt viktigare. I boken diskuteras processbegreppet och hur processer kan användas i praktiskt utvecklings- och förändringsarbete inom företag och andra organisationer. Bokens innehåll tar sitt avstamp på det konceptuella planet, där frågor av typen "vad?" och "varför?" behandlas och besvaras. Men boken har också ambitionen att svara på den kanske ännu svårare frågan ”hur?". På så sätt hoppas författarna kunna ge läsaren förutsättningarna att gå vidare, från att förstå och acceptera de grundläggande principerna i processtänkandet, till att också kunna ta initiativ till, planera, leda eller på annat sätt medverka i ett praktiskt genomförande av förändrings- och utvecklingsarbete i näringsliv eller offentliga organisationer. Boken behandlar olika faser som kan ingå i en förändringsprocess, från arbetet med att skapa medvetande om problem och möjligheter, via identifiering, kartläggning, mätning, analys och utveckling av processer, till hur man möter framtidens utmaningar i en kundfokuserad verksamhet. "Processbaserad verksamhetsstyrning" riktar sig såväl till studerande vid universitet och högskolor som till yrkesverksamma med ledningsuppgifter eller ansvar för verksamhetsutveckling. Andra upplagan av boken kommer i maj - juni 2012
Begagnad bok
169 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
169 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar