Prov; Jonathan Wedman; 2021
2 säljare

Prov Upplaga 1

av Jonathan Wedman
En viktig del av lärarens yrkesutövning är att bedöma sina elever i olika syften. Vissa bedömningar har det primära syftet att stödja elevernas lärande och andra bedömningar har det primära syftet att utvärdera elevernas kunskaper mot kunskapskraven inför betygssättning. Den här boken handlar framförallt om det sistnämnda, alltså om de bedömningar läraren gör med ett summativt syfte i åtanke.

Det finns många funderingar om bedömningssituationer, prov, och om hur de på bästa sätt bör planeras och utformas för att mäta det som läraren vill och hoppas att de mäter. Tanken med boken är att bistå med några svar på de frågorna, samt att presentera metoder och tillvägagångssätt som kan underlätta ett ändamålsenligt bedömningsarbete och förhindra en felaktig användning av provresultat. I boken behandlas inte bara ”vad” utan även ”hur” och ”varför”, kopplat till Skolverkets allmänna råd om betyg och betygssättning och till testteori. Boken vänder sig framförallt till lärare och blivande lärare som vill lära sig mer om planering och utformning av prov som stöd för en rättvis och etisk bedömningspraktik.
En viktig del av lärarens yrkesutövning är att bedöma sina elever i olika syften. Vissa bedömningar har det primära syftet att stödja elevernas lärande och andra bedömningar har det primära syftet att utvärdera elevernas kunskaper mot kunskapskraven inför betygssättning. Den här boken handlar framförallt om det sistnämnda, alltså om de bedömningar läraren gör med ett summativt syfte i åtanke.

Det finns många funderingar om bedömningssituationer, prov, och om hur de på bästa sätt bör planeras och utformas för att mäta det som läraren vill och hoppas att de mäter. Tanken med boken är att bistå med några svar på de frågorna, samt att presentera metoder och tillvägagångssätt som kan underlätta ett ändamålsenligt bedömningsarbete och förhindra en felaktig användning av provresultat. I boken behandlas inte bara ”vad” utan även ”hur” och ”varför”, kopplat till Skolverkets allmänna råd om betyg och betygssättning och till testteori. Boken vänder sig framförallt till lärare och blivande lärare som vill lära sig mer om planering och utformning av prov som stöd för en rättvis och etisk bedömningspraktik.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2021
ISBN: 9789189335417
Förlag: Giraffhuset
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 190 st
En viktig del av lärarens yrkesutövning är att bedöma sina elever i olika syften. Vissa bedömningar har det primära syftet att stödja elevernas lärande och andra bedömningar har det primära syftet att utvärdera elevernas kunskaper mot kunskapskraven inför betygssättning. Den här boken handlar framförallt om det sistnämnda, alltså om de bedömningar läraren gör med ett summativt syfte i åtanke.

Det finns många funderingar om bedömningssituationer, prov, och om hur de på bästa sätt bör planeras och utformas för att mäta det som läraren vill och hoppas att de mäter. Tanken med boken är att bistå med några svar på de frågorna, samt att presentera metoder och tillvägagångssätt som kan underlätta ett ändamålsenligt bedömningsarbete och förhindra en felaktig användning av provresultat. I boken behandlas inte bara ”vad” utan även ”hur” och ”varför”, kopplat till Skolverkets allmänna råd om betyg och betygssättning och till testteori. Boken vänder sig framförallt till lärare och blivande lärare som vill lära sig mer om planering och utformning av prov som stöd för en rättvis och etisk bedömningspraktik.
En viktig del av lärarens yrkesutövning är att bedöma sina elever i olika syften. Vissa bedömningar har det primära syftet att stödja elevernas lärande och andra bedömningar har det primära syftet att utvärdera elevernas kunskaper mot kunskapskraven inför betygssättning. Den här boken handlar framförallt om det sistnämnda, alltså om de bedömningar läraren gör med ett summativt syfte i åtanke.

Det finns många funderingar om bedömningssituationer, prov, och om hur de på bästa sätt bör planeras och utformas för att mäta det som läraren vill och hoppas att de mäter. Tanken med boken är att bistå med några svar på de frågorna, samt att presentera metoder och tillvägagångssätt som kan underlätta ett ändamålsenligt bedömningsarbete och förhindra en felaktig användning av provresultat. I boken behandlas inte bara ”vad” utan även ”hur” och ”varför”, kopplat till Skolverkets allmänna råd om betyg och betygssättning och till testteori. Boken vänder sig framförallt till lärare och blivande lärare som vill lära sig mer om planering och utformning av prov som stöd för en rättvis och etisk bedömningspraktik.
Begagnad bok
159 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
159 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar