Reflektion och praktik i läraryrket; Christer Brusling, Göran Strömqvist; 2007
spara 49%
5+ säljare

Reflektion och praktik i läraryrket Upplaga 2

av Christer Brusling, Göran Strömqvist
Reflektion är ett centralt begrepp i den pedagogiska diskussionen, men det råder ofta oklarhet om vad begreppet står för. I denna bok diskuterar författarna begreppets innebörd genom att analysera vad reflektion betyder i olika sammanhang, t.ex. etymologiskt, historiskt och teoretiskt. Forskare och praktiker möts i boken som består av tre delar: en teoretisk del där reflektionsbegreppet förklaras och definieras, en metoddel där samtal och utvärdering är verktyg för reflektion, samt en avslutande praktisk del, där nyutbildade lärare berättar om hur de reflekterar i sitt arbete. En genomgående fråga är hur reflektion kan hjälpa läraren att bli professionell i betydelsen en självständig kunskapsbildare inom sitt yrkesområde. I denna andra reviderade utgåva har vi bl.a. försökt att uppdatera diskussionen genom att skriva om och ge plats för två helt nya bidrag, det ena med förklaring av Deweys reflektionsbegrepp, det andra med kritiskempirisk blick på reflektion i praktiken.Boken vänder sig till studenter på lärarutbildning samt fortbildning av lärare i alla skolformer.
Reflektion är ett centralt begrepp i den pedagogiska diskussionen, men det råder ofta oklarhet om vad begreppet står för. I denna bok diskuterar författarna begreppets innebörd genom att analysera vad reflektion betyder i olika sammanhang, t.ex. etymologiskt, historiskt och teoretiskt. Forskare och praktiker möts i boken som består av tre delar: en teoretisk del där reflektionsbegreppet förklaras och definieras, en metoddel där samtal och utvärdering är verktyg för reflektion, samt en avslutande praktisk del, där nyutbildade lärare berättar om hur de reflekterar i sitt arbete. En genomgående fråga är hur reflektion kan hjälpa läraren att bli professionell i betydelsen en självständig kunskapsbildare inom sitt yrkesområde. I denna andra reviderade utgåva har vi bl.a. försökt att uppdatera diskussionen genom att skriva om och ge plats för två helt nya bidrag, det ena med förklaring av Deweys reflektionsbegrepp, det andra med kritiskempirisk blick på reflektion i praktiken.Boken vänder sig till studenter på lärarutbildning samt fortbildning av lärare i alla skolformer.
Upplaga: 2a upplagan
Utgiven: 2007
ISBN: 9789144017860
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 280 st
Reflektion är ett centralt begrepp i den pedagogiska diskussionen, men det råder ofta oklarhet om vad begreppet står för. I denna bok diskuterar författarna begreppets innebörd genom att analysera vad reflektion betyder i olika sammanhang, t.ex. etymologiskt, historiskt och teoretiskt. Forskare och praktiker möts i boken som består av tre delar: en teoretisk del där reflektionsbegreppet förklaras och definieras, en metoddel där samtal och utvärdering är verktyg för reflektion, samt en avslutande praktisk del, där nyutbildade lärare berättar om hur de reflekterar i sitt arbete. En genomgående fråga är hur reflektion kan hjälpa läraren att bli professionell i betydelsen en självständig kunskapsbildare inom sitt yrkesområde. I denna andra reviderade utgåva har vi bl.a. försökt att uppdatera diskussionen genom att skriva om och ge plats för två helt nya bidrag, det ena med förklaring av Deweys reflektionsbegrepp, det andra med kritiskempirisk blick på reflektion i praktiken.Boken vänder sig till studenter på lärarutbildning samt fortbildning av lärare i alla skolformer.
Reflektion är ett centralt begrepp i den pedagogiska diskussionen, men det råder ofta oklarhet om vad begreppet står för. I denna bok diskuterar författarna begreppets innebörd genom att analysera vad reflektion betyder i olika sammanhang, t.ex. etymologiskt, historiskt och teoretiskt. Forskare och praktiker möts i boken som består av tre delar: en teoretisk del där reflektionsbegreppet förklaras och definieras, en metoddel där samtal och utvärdering är verktyg för reflektion, samt en avslutande praktisk del, där nyutbildade lärare berättar om hur de reflekterar i sitt arbete. En genomgående fråga är hur reflektion kan hjälpa läraren att bli professionell i betydelsen en självständig kunskapsbildare inom sitt yrkesområde. I denna andra reviderade utgåva har vi bl.a. försökt att uppdatera diskussionen genom att skriva om och ge plats för två helt nya bidrag, det ena med förklaring av Deweys reflektionsbegrepp, det andra med kritiskempirisk blick på reflektion i praktiken.Boken vänder sig till studenter på lärarutbildning samt fortbildning av lärare i alla skolformer.
Begagnad bok
199 kr384 krSpara 185 kr (49%) mot nypris
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
199 kr384 krSpara 185 kr (49%) mot nypris
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar