Utvärdering som hantverk : bortom mallar och manualer; Kim Forss; 2007

Utvärdering som hantverk : bortom mallar och manualer Upplaga 1

av Kim Forss
Utvärderingar förekommer inom alla samhällsområden och är något som allt fler kommer i kontakt med, i rollen som beställare, deltagare eller brukare. Denna bok ger en konkret bild av vad som faktiskt sker i en utvärdering och hur arbetet går till. Den tar sin utgångspunkt i de komplicerade och svårtolkade uppdragsbeskrivningar som utvärderare utgår från, och beskriver sedan hur man kan gå till väga för att besvara frågor om resultat, samordning, effektivitet och andra aspekter som används för att bedöma värde. Boken visar hur utvärdering kan ses som ett hantverk, ett praktiskt arbete som bygger på gott omdöme och kreativitet. Läsare får ta del av personliga erfarenheter från genomförda utvärderingar, goda förebilder såväl som lärorika misstag. Boken vänder sig till studerande som kan komma att arbeta med utvärderingar inom det samhällsvetenskapliga fältet liksom till praktiker i myndigheter och företag.
Utvärderingar förekommer inom alla samhällsområden och är något som allt fler kommer i kontakt med, i rollen som beställare, deltagare eller brukare. Denna bok ger en konkret bild av vad som faktiskt sker i en utvärdering och hur arbetet går till. Den tar sin utgångspunkt i de komplicerade och svårtolkade uppdragsbeskrivningar som utvärderare utgår från, och beskriver sedan hur man kan gå till väga för att besvara frågor om resultat, samordning, effektivitet och andra aspekter som används för att bedöma värde. Boken visar hur utvärdering kan ses som ett hantverk, ett praktiskt arbete som bygger på gott omdöme och kreativitet. Läsare får ta del av personliga erfarenheter från genomförda utvärderingar, goda förebilder såväl som lärorika misstag. Boken vänder sig till studerande som kan komma att arbeta med utvärderingar inom det samhällsvetenskapliga fältet liksom till praktiker i myndigheter och företag.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2007
ISBN: 9789144031422
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 138 st
Utvärderingar förekommer inom alla samhällsområden och är något som allt fler kommer i kontakt med, i rollen som beställare, deltagare eller brukare. Denna bok ger en konkret bild av vad som faktiskt sker i en utvärdering och hur arbetet går till. Den tar sin utgångspunkt i de komplicerade och svårtolkade uppdragsbeskrivningar som utvärderare utgår från, och beskriver sedan hur man kan gå till väga för att besvara frågor om resultat, samordning, effektivitet och andra aspekter som används för att bedöma värde. Boken visar hur utvärdering kan ses som ett hantverk, ett praktiskt arbete som bygger på gott omdöme och kreativitet. Läsare får ta del av personliga erfarenheter från genomförda utvärderingar, goda förebilder såväl som lärorika misstag. Boken vänder sig till studerande som kan komma att arbeta med utvärderingar inom det samhällsvetenskapliga fältet liksom till praktiker i myndigheter och företag.
Utvärderingar förekommer inom alla samhällsområden och är något som allt fler kommer i kontakt med, i rollen som beställare, deltagare eller brukare. Denna bok ger en konkret bild av vad som faktiskt sker i en utvärdering och hur arbetet går till. Den tar sin utgångspunkt i de komplicerade och svårtolkade uppdragsbeskrivningar som utvärderare utgår från, och beskriver sedan hur man kan gå till väga för att besvara frågor om resultat, samordning, effektivitet och andra aspekter som används för att bedöma värde. Boken visar hur utvärdering kan ses som ett hantverk, ett praktiskt arbete som bygger på gott omdöme och kreativitet. Läsare får ta del av personliga erfarenheter från genomförda utvärderingar, goda förebilder såväl som lärorika misstag. Boken vänder sig till studerande som kan komma att arbeta med utvärderingar inom det samhällsvetenskapliga fältet liksom till praktiker i myndigheter och företag.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)