Hälsopedagogiskt program - kurslitteratur

Spara upp till 80% på att köpa dina kursböcker från andra studenter på Hälsopedagogiskt program. Lika snabbt, enkelt och riskfritt som att beställa ny studentlitteratur. Dessutom är det bättre för miljön.
Grundläggande folkhälsovetenskap; Kristina Pellmer, Bengt Wramner, Håkan Wramner; 2012
5+ säljare
av Kristina Pellmer, Bengt Wramner, Håkan Wramner (2012)
99 kr
Etikboken : etik för vårdande yrken; Lars Sandman, Sofia Kjellström; 2018
5+ säljare
av Lars Sandman, Sofia Kjellström (2018)
225 kr
Reflektionshandboken för pedagoger; Kristin Bie; 2014
-45%
5+ säljare
av Kristin Bie (2014)
119 kr
Nypris: 215 kr
Svenska skrivregler; Ola Karlsson; 2017
-32%
5+ säljare
av Ola Karlsson (2017)
245 kr
Nypris: 360 kr
Literacy : i familj, förskola och skola; Carina Fast; 2008
5+ säljare
av Carina Fast (2008)
89 kr
Handbok i kvalitativa metoder; Göran Ahrne, Peter Svensson; 2011
5+ säljare
av Göran Ahrne, Peter Svensson (2011)
95 kr
Normkritisk pedagogik : makt, lärande och strategier för förändring; Janne Bromseth, Frida Darj, Louise Andersson, Veronica Berg, Lotta Björkman, Gunilla Edemo, Ann Frisell Ellburg, Agneta Josephson, Kevin K. Kumashiro, Lova Nordenmark, Maria Rosén, Renita Sörensdotter; 2010
5+ säljare
av Janne Bromseth, Frida Darj, Louise Andersson m.fl. (2010)
159 kr
Vetenskapsteori för nybörjare; Torsten Thurén; 2019
-34%
5+ säljare
av Torsten Thurén (2019)
225 kr
Nypris: 339 kr
Klinisk omvårdnad Del 2; Hallbjørg Almås, Dag-Gunnar Stubberud; 2011
5+ säljare
av Hallbjørg Almås, Dag-Gunnar Stubberud (2011)
155 kr