Hälsopedagogiskt program - kurslitteratur

Spara upp till 80% på att köpa dina kursböcker från andra studenter på Hälsopedagogiskt program. Lika snabbt, enkelt och riskfritt som att beställa ny studentlitteratur. Dessutom är det bättre för miljön.
Etik och människans livsvillkor; Katri Cronlund; 2017
-56%
5+ säljare
av Katri Cronlund (2017)
259 kr
Nypris: 583 kr
Statistisk verktygslåda 1 : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder; Göran Djurfeldt, Rolf Larsson, Ola Stjärnhagen; 2010
5+ säljare
av Göran Djurfeldt, Rolf Larsson, Ola Stjärnhagen (2010)
149 kr
Handbok i kvalitativa metoder; Göran Ahrne, Peter Svensson (red.); 2015
-62%
5+ säljare
av Göran Ahrne, Peter Svensson (red.) (2015)
155 kr
Nypris: 407 kr
Medicinsk teknik : teori, planering och genomförande; Lennart Boman, Claes Wikström; 2014
5+ säljare
av Lennart Boman, Claes Wikström (2014)
179 kr
Projektledning; Bo Tonnquist; 2016
5+ säljare
Projektledning Upplaga 6
av Bo Tonnquist (2016)
175 kr
Klinisk omvårdnad Del 1; Hallbjørg Almås, Dag-Gunnar Stubberud, Randi Grønseth; 2011
5+ säljare
av Hallbjørg Almås, Dag-Gunnar Stubberud, Randi Grønseth (2011)
155 kr
Handbok i kvalitativ analys; Andreas Fejes, Robert Thornberg (red.); 2015
5+ säljare
av Andreas Fejes, Robert Thornberg (red.) (2015)
119 kr
Hur moderna organisationer fungerar; Dag Ingvar Jacobsen, Jan Thorsvik; 2014
5+ säljare
av Dag Ingvar Jacobsen, Jan Thorsvik (2014)
155 kr
Reflex Plus; Hans Almgren, Anna Furevik, Stefan Höjelid, Erik Nilsson; 2017
-47%
5+ säljare
Reflex Plus Upplaga 2
av Hans Almgren, Anna Furevik, Stefan Höjelid m.fl. (2017)
469 kr
Nypris: 871 kr
Farmakologi och läkemedelsanvändning; Hedvig Nordeng, Olav Spigset, Per Sigvald Bakke, Jens Petter Berg, Anne Kjørsvik Bertelsen, Dag Sollesnes Holsen, Dag Jacobsen, Trond Jenssen, Signe Melsen Larsen, Mette Haase Moen, Vidar Ormaasen, Hilde Pleym, Tarjei Rygnestad, Per Morten Sandset, Lars Slørdal, Finn Wisløff, Erik Wist, Stein Ørn; 2014
5+ säljare
av Hedvig Nordeng, Olav Spigset, Per Sigvald Bakke m.fl. (2014)
239 kr