Kalkyler som beslutsunderlag : kalkylering och ekonomisk styrning; Göran Andersson; 2008
spara 70%
5+ säljare

Kalkyler som beslutsunderlag : kalkylering och ekonomisk styrning Upplaga 6

av Göran Andersson
Denna bok ger en enkel, kortfattad och pedagogisk introduktion i ekonomisk styrning med tonvikt på företagsekonomisk kalkylering. Den har under mer än två decennier använts vid många universitet, högskolor och studieförbund samt i företagsintern utbildning. Boken lämpar sig också väl för självstudier. Kalkylering sätts in i ett större sammanhang och det framhålls att kalkyler endast bör utgöra en del av beslutsunderlaget. Exempel konkretiserar kalkyleringens begrepp och modeller. Diskussions- och arbetsuppgifter finns till alla kapitel. Övningsuppgifter med lösningsförslag har samlats i en separat övningsbok. Många nya uppgifter har tillfogats. Tidigare upplagor har främst behandlat förkalkylering. En omfattande komplettering och revidering har gjorts. Mer utrymme används nu till nya begrepp och modeller för styrning av aktiviteter och processer, t.ex. aktivitetsbaserad styrning, livscykelkostnad, målkostnadsanalys, kaizen, business process re-engineering, ekonomistyrning i nätverk, strategisk ekonomistyrning, balanserat styrkort och prestationsmätning. Ekonomistyrning sker i ett socialt sammanhang och bör anpassas till den aktuella situationen och strategin. Detta diskuteras i ljuset av det här introducerade begreppet styrtriangel. Fyra nya kapitel har tillkommit och de behandlar styrning av processer och produkter, internprissättning, uppföljning och kontroll samt standardkostnadsanalys. Linjär programmering har utvecklats och utgör nu ett eget kapitel. Sammantaget har boken fått ett rikare innehåll, men behållit sin hanterbarhet och introducerande karaktär. Sjätte upplagan
Denna bok ger en enkel, kortfattad och pedagogisk introduktion i ekonomisk styrning med tonvikt på företagsekonomisk kalkylering. Den har under mer än två decennier använts vid många universitet, högskolor och studieförbund samt i företagsintern utbildning. Boken lämpar sig också väl för självstudier. Kalkylering sätts in i ett större sammanhang och det framhålls att kalkyler endast bör utgöra en del av beslutsunderlaget. Exempel konkretiserar kalkyleringens begrepp och modeller. Diskussions- och arbetsuppgifter finns till alla kapitel. Övningsuppgifter med lösningsförslag har samlats i en separat övningsbok. Många nya uppgifter har tillfogats. Tidigare upplagor har främst behandlat förkalkylering. En omfattande komplettering och revidering har gjorts. Mer utrymme används nu till nya begrepp och modeller för styrning av aktiviteter och processer, t.ex. aktivitetsbaserad styrning, livscykelkostnad, målkostnadsanalys, kaizen, business process re-engineering, ekonomistyrning i nätverk, strategisk ekonomistyrning, balanserat styrkort och prestationsmätning. Ekonomistyrning sker i ett socialt sammanhang och bör anpassas till den aktuella situationen och strategin. Detta diskuteras i ljuset av det här introducerade begreppet styrtriangel. Fyra nya kapitel har tillkommit och de behandlar styrning av processer och produkter, internprissättning, uppföljning och kontroll samt standardkostnadsanalys. Linjär programmering har utvecklats och utgör nu ett eget kapitel. Sammantaget har boken fått ett rikare innehåll, men behållit sin hanterbarhet och introducerande karaktär. Sjätte upplagan
Upplaga: 6e upplagan
Utgiven: 2008
ISBN: 9789144050249
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 368 st
Denna bok ger en enkel, kortfattad och pedagogisk introduktion i ekonomisk styrning med tonvikt på företagsekonomisk kalkylering. Den har under mer än två decennier använts vid många universitet, högskolor och studieförbund samt i företagsintern utbildning. Boken lämpar sig också väl för självstudier. Kalkylering sätts in i ett större sammanhang och det framhålls att kalkyler endast bör utgöra en del av beslutsunderlaget. Exempel konkretiserar kalkyleringens begrepp och modeller. Diskussions- och arbetsuppgifter finns till alla kapitel. Övningsuppgifter med lösningsförslag har samlats i en separat övningsbok. Många nya uppgifter har tillfogats. Tidigare upplagor har främst behandlat förkalkylering. En omfattande komplettering och revidering har gjorts. Mer utrymme används nu till nya begrepp och modeller för styrning av aktiviteter och processer, t.ex. aktivitetsbaserad styrning, livscykelkostnad, målkostnadsanalys, kaizen, business process re-engineering, ekonomistyrning i nätverk, strategisk ekonomistyrning, balanserat styrkort och prestationsmätning. Ekonomistyrning sker i ett socialt sammanhang och bör anpassas till den aktuella situationen och strategin. Detta diskuteras i ljuset av det här introducerade begreppet styrtriangel. Fyra nya kapitel har tillkommit och de behandlar styrning av processer och produkter, internprissättning, uppföljning och kontroll samt standardkostnadsanalys. Linjär programmering har utvecklats och utgör nu ett eget kapitel. Sammantaget har boken fått ett rikare innehåll, men behållit sin hanterbarhet och introducerande karaktär. Sjätte upplagan
Denna bok ger en enkel, kortfattad och pedagogisk introduktion i ekonomisk styrning med tonvikt på företagsekonomisk kalkylering. Den har under mer än två decennier använts vid många universitet, högskolor och studieförbund samt i företagsintern utbildning. Boken lämpar sig också väl för självstudier. Kalkylering sätts in i ett större sammanhang och det framhålls att kalkyler endast bör utgöra en del av beslutsunderlaget. Exempel konkretiserar kalkyleringens begrepp och modeller. Diskussions- och arbetsuppgifter finns till alla kapitel. Övningsuppgifter med lösningsförslag har samlats i en separat övningsbok. Många nya uppgifter har tillfogats. Tidigare upplagor har främst behandlat förkalkylering. En omfattande komplettering och revidering har gjorts. Mer utrymme används nu till nya begrepp och modeller för styrning av aktiviteter och processer, t.ex. aktivitetsbaserad styrning, livscykelkostnad, målkostnadsanalys, kaizen, business process re-engineering, ekonomistyrning i nätverk, strategisk ekonomistyrning, balanserat styrkort och prestationsmätning. Ekonomistyrning sker i ett socialt sammanhang och bör anpassas till den aktuella situationen och strategin. Detta diskuteras i ljuset av det här introducerade begreppet styrtriangel. Fyra nya kapitel har tillkommit och de behandlar styrning av processer och produkter, internprissättning, uppföljning och kontroll samt standardkostnadsanalys. Linjär programmering har utvecklats och utgör nu ett eget kapitel. Sammantaget har boken fått ett rikare innehåll, men behållit sin hanterbarhet och introducerande karaktär. Sjätte upplagan
Begagnad bok
129 kr420 krSpara 291 kr (70%) mot nypris
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
129 kr420 krSpara 291 kr (70%) mot nypris
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar