Lärare & elev : rättsliga aspekter och etiska dilemman; Wiweka Warnling-Nerep, Lena Sandström, Henrik Ahlenius; 2016
5+ säljare

Lärare & elev : rättsliga aspekter och etiska dilemman Upplaga 1

av Wiweka Warnling-Nerep, Lena Sandström, Henrik Ahlenius
LÄRARE & ELEV fokuserar på vilka rättsliga aspekter mötet mellan lärare och elev kan aktualisera. Tanken är att lära sig se dessa aspekter och dilemman i vardagliga situationer för att på så sätt kunna parera ett antal s.k. blindskär i yrkesrollen som lärare.

Några exempel:
- En elev stör genom mobilprat och läraren tar hans mobil. Finns det befogenhet att göra det och kan åtgärden vara rimlig?

- En elev kommer iförd slöja och du kräver att slöjan ska tas av i samband med gymnastik. Vad får du göra? Vad får du inte göra och varför?

- En elev eller ett barn slår någon annan och du ingriper, eller "blundar" och ser bort. Vilka skyldigheter och befogenheter har du som lärare i detta avseende?

- En elev vägrar att vara med på skolavslutning i kyrkan eller i ett julspel. Du kräver att eleven ska berätta varför. Är ditt agerande korrekt?

- En elev har skrivit kränkande om andra elever i en skolblogg eller i en skoltidning och du förbjuder eleven att skriva mer. Får du göra så?

WIWEKA WARNLING-NEREP är professor i offentlig rätt. Både HENRIK AHLENIUS och LENA SANDSTRÖM är doktorander vid Stockholms universitet vid Filosofiska respektive Juridiska institutionen. Samtliga är verksamma i den kurs om 2,5 högskolepoäng i juridik och filosofi som ges i lärarutbildningens kärna och som läses av alla lärarstudenter.
LÄRARE & ELEV fokuserar på vilka rättsliga aspekter mötet mellan lärare och elev kan aktualisera. Tanken är att lära sig se dessa aspekter och dilemman i vardagliga situationer för att på så sätt kunna parera ett antal s.k. blindskär i yrkesrollen som lärare.

Några exempel:
- En elev stör genom mobilprat och läraren tar hans mobil. Finns det befogenhet att göra det och kan åtgärden vara rimlig?

- En elev kommer iförd slöja och du kräver att slöjan ska tas av i samband med gymnastik. Vad får du göra? Vad får du inte göra och varför?

- En elev eller ett barn slår någon annan och du ingriper, eller "blundar" och ser bort. Vilka skyldigheter och befogenheter har du som lärare i detta avseende?

- En elev vägrar att vara med på skolavslutning i kyrkan eller i ett julspel. Du kräver att eleven ska berätta varför. Är ditt agerande korrekt?

- En elev har skrivit kränkande om andra elever i en skolblogg eller i en skoltidning och du förbjuder eleven att skriva mer. Får du göra så?

WIWEKA WARNLING-NEREP är professor i offentlig rätt. Både HENRIK AHLENIUS och LENA SANDSTRÖM är doktorander vid Stockholms universitet vid Filosofiska respektive Juridiska institutionen. Samtliga är verksamma i den kurs om 2,5 högskolepoäng i juridik och filosofi som ges i lärarutbildningens kärna och som läses av alla lärarstudenter.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2016
ISBN: 9789139019169
Förlag: Wolters Kluwer
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 130 st
4 upplagor
Upplaga 4 (2023)
från 189 kr
Upplaga 3 (2020)
från 109 kr
Upplaga 2 (2018)
från 99 kr
Upplaga 1 (2016)
från 85 kr
LÄRARE & ELEV fokuserar på vilka rättsliga aspekter mötet mellan lärare och elev kan aktualisera. Tanken är att lära sig se dessa aspekter och dilemman i vardagliga situationer för att på så sätt kunna parera ett antal s.k. blindskär i yrkesrollen som lärare.

Några exempel:
- En elev stör genom mobilprat och läraren tar hans mobil. Finns det befogenhet att göra det och kan åtgärden vara rimlig?

- En elev kommer iförd slöja och du kräver att slöjan ska tas av i samband med gymnastik. Vad får du göra? Vad får du inte göra och varför?

- En elev eller ett barn slår någon annan och du ingriper, eller "blundar" och ser bort. Vilka skyldigheter och befogenheter har du som lärare i detta avseende?

- En elev vägrar att vara med på skolavslutning i kyrkan eller i ett julspel. Du kräver att eleven ska berätta varför. Är ditt agerande korrekt?

- En elev har skrivit kränkande om andra elever i en skolblogg eller i en skoltidning och du förbjuder eleven att skriva mer. Får du göra så?

WIWEKA WARNLING-NEREP är professor i offentlig rätt. Både HENRIK AHLENIUS och LENA SANDSTRÖM är doktorander vid Stockholms universitet vid Filosofiska respektive Juridiska institutionen. Samtliga är verksamma i den kurs om 2,5 högskolepoäng i juridik och filosofi som ges i lärarutbildningens kärna och som läses av alla lärarstudenter.
LÄRARE & ELEV fokuserar på vilka rättsliga aspekter mötet mellan lärare och elev kan aktualisera. Tanken är att lära sig se dessa aspekter och dilemman i vardagliga situationer för att på så sätt kunna parera ett antal s.k. blindskär i yrkesrollen som lärare.

Några exempel:
- En elev stör genom mobilprat och läraren tar hans mobil. Finns det befogenhet att göra det och kan åtgärden vara rimlig?

- En elev kommer iförd slöja och du kräver att slöjan ska tas av i samband med gymnastik. Vad får du göra? Vad får du inte göra och varför?

- En elev eller ett barn slår någon annan och du ingriper, eller "blundar" och ser bort. Vilka skyldigheter och befogenheter har du som lärare i detta avseende?

- En elev vägrar att vara med på skolavslutning i kyrkan eller i ett julspel. Du kräver att eleven ska berätta varför. Är ditt agerande korrekt?

- En elev har skrivit kränkande om andra elever i en skolblogg eller i en skoltidning och du förbjuder eleven att skriva mer. Får du göra så?

WIWEKA WARNLING-NEREP är professor i offentlig rätt. Både HENRIK AHLENIUS och LENA SANDSTRÖM är doktorander vid Stockholms universitet vid Filosofiska respektive Juridiska institutionen. Samtliga är verksamma i den kurs om 2,5 högskolepoäng i juridik och filosofi som ges i lärarutbildningens kärna och som läses av alla lärarstudenter.
Begagnad bok
85 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
85 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar