Fritidshemmet : fritidslärarens uppdrag på fritidshemmet och i skolan; Ann S. Pihlgren, Gudrun Schön Johansson, Anneli Hippinen, Lena Holmberg, Hans Fröman, Per Olof Johansson, Rosie Jacobsson, Malin Rohlin, Anneli Vossman Strömberg, Eva Kane, Stuart Lester, Karin Aronsson, Lars Lindström; 2011
5+ säljare

Fritidshemmet : fritidslärarens uppdrag på fritidshemmet och i skolan Upplaga 1

av Ann S. Pihlgren, Gudrun Schön Johansson, Anneli Hippinen, Lena Holmberg, Hans Fröman
m.fl.
Den här boken är en introduktion till fritidshemmets villkor – styrning, lagarbete och arbetsmiljö – och fördjupar viktiga delar av fritidslärares yrkesroll, kunskap och kompetens. Boken består av fristående texter, där forskare, undervisare, rektorer och ledarskapskonsulter bidrar med kunskap från forskning och beprövad erfarenhet.

Områden som behandlas är:

demokrati- och värdegrundsuppdraget samt hur lärare går till väga för att öka barns inflytande och ansvar i vardagenbarns lek, kreativitet och intressen samt hur vuxnas förhållningssätt och utformning av miljöer kan stödja eller försvåra barns möjligheter till egna initiativhur lärare arbetar tematiskt i samverkan mellan fritidshemmet och skolans olika ämnesområdenhur verksamheten på fritidshemmet styrs och utvecklas genom ett hälsoperspektiv för hela skolan, tydligt målfokus och effektiv resursanvändninghur fritidspedagogiken, yrkesrollen och synen på barn utvecklats historiskt från 1800-talets arbetsstuga till dagens lärande i samverkan med skolan.Boken vänder sig till studerande på lärarutbildning med inriktning mot fritidshem och till arbetslag i kompetensutveckling. Den kan också läsas med behållning av föräldrar, rektorer och politiker som vill veta mer om fritidspedagogik. Varje kapitel avslutas med frågor som uppmuntrar till fortsatt bearbetning och diskussion av innehållet.
Den här boken är en introduktion till fritidshemmets villkor – styrning, lagarbete och arbetsmiljö – och fördjupar viktiga delar av fritidslärares yrkesroll, kunskap och kompetens. Boken består av fristående texter, där forskare, undervisare, rektorer och ledarskapskonsulter bidrar med kunskap från forskning och beprövad erfarenhet.

Områden som behandlas är:

demokrati- och värdegrundsuppdraget samt hur lärare går till väga för att öka barns inflytande och ansvar i vardagenbarns lek, kreativitet och intressen samt hur vuxnas förhållningssätt och utformning av miljöer kan stödja eller försvåra barns möjligheter till egna initiativhur lärare arbetar tematiskt i samverkan mellan fritidshemmet och skolans olika ämnesområdenhur verksamheten på fritidshemmet styrs och utvecklas genom ett hälsoperspektiv för hela skolan, tydligt målfokus och effektiv resursanvändninghur fritidspedagogiken, yrkesrollen och synen på barn utvecklats historiskt från 1800-talets arbetsstuga till dagens lärande i samverkan med skolan.Boken vänder sig till studerande på lärarutbildning med inriktning mot fritidshem och till arbetslag i kompetensutveckling. Den kan också läsas med behållning av föräldrar, rektorer och politiker som vill veta mer om fritidspedagogik. Varje kapitel avslutas med frågor som uppmuntrar till fortsatt bearbetning och diskussion av innehållet.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2011
ISBN: 9789144068954
Förlag: Studentlitteratur
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 331 st
Den här boken är en introduktion till fritidshemmets villkor – styrning, lagarbete och arbetsmiljö – och fördjupar viktiga delar av fritidslärares yrkesroll, kunskap och kompetens. Boken består av fristående texter, där forskare, undervisare, rektorer och ledarskapskonsulter bidrar med kunskap från forskning och beprövad erfarenhet.

Områden som behandlas är:

demokrati- och värdegrundsuppdraget samt hur lärare går till väga för att öka barns inflytande och ansvar i vardagenbarns lek, kreativitet och intressen samt hur vuxnas förhållningssätt och utformning av miljöer kan stödja eller försvåra barns möjligheter till egna initiativhur lärare arbetar tematiskt i samverkan mellan fritidshemmet och skolans olika ämnesområdenhur verksamheten på fritidshemmet styrs och utvecklas genom ett hälsoperspektiv för hela skolan, tydligt målfokus och effektiv resursanvändninghur fritidspedagogiken, yrkesrollen och synen på barn utvecklats historiskt från 1800-talets arbetsstuga till dagens lärande i samverkan med skolan.Boken vänder sig till studerande på lärarutbildning med inriktning mot fritidshem och till arbetslag i kompetensutveckling. Den kan också läsas med behållning av föräldrar, rektorer och politiker som vill veta mer om fritidspedagogik. Varje kapitel avslutas med frågor som uppmuntrar till fortsatt bearbetning och diskussion av innehållet.
Den här boken är en introduktion till fritidshemmets villkor – styrning, lagarbete och arbetsmiljö – och fördjupar viktiga delar av fritidslärares yrkesroll, kunskap och kompetens. Boken består av fristående texter, där forskare, undervisare, rektorer och ledarskapskonsulter bidrar med kunskap från forskning och beprövad erfarenhet.

Områden som behandlas är:

demokrati- och värdegrundsuppdraget samt hur lärare går till väga för att öka barns inflytande och ansvar i vardagenbarns lek, kreativitet och intressen samt hur vuxnas förhållningssätt och utformning av miljöer kan stödja eller försvåra barns möjligheter till egna initiativhur lärare arbetar tematiskt i samverkan mellan fritidshemmet och skolans olika ämnesområdenhur verksamheten på fritidshemmet styrs och utvecklas genom ett hälsoperspektiv för hela skolan, tydligt målfokus och effektiv resursanvändninghur fritidspedagogiken, yrkesrollen och synen på barn utvecklats historiskt från 1800-talets arbetsstuga till dagens lärande i samverkan med skolan.Boken vänder sig till studerande på lärarutbildning med inriktning mot fritidshem och till arbetslag i kompetensutveckling. Den kan också läsas med behållning av föräldrar, rektorer och politiker som vill veta mer om fritidspedagogik. Varje kapitel avslutas med frågor som uppmuntrar till fortsatt bearbetning och diskussion av innehållet.
Begagnad bok
175 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
175 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar