Den svenska marknadsföringslagstiftningen; Carl Anders Svensson; 2013
5+ säljare

Den svenska marknadsföringslagstiftningen Upplaga 16

av Carl Anders Svensson
Svensk marknadsföringslagstiftning bildar ett rikt förgrenat nät av regler som syftar till en effektiv och tillbörlig konkurrens mellan företag samt ett rimligt skydd för konsumenterna.

I Den svenska marknadsföringslagstiftningen behandlas utförligt marknadsföringslagen och dess praktiska tillämpning. Den EUharmoniserade marknadsföringslagen tillhör givetvis de centrala delarna av det hithörande rättssystemet, tillsammans med den omarbetade konkurrenslagen och produktsäkerhetslagen. Även den köprättsliga lagstiftningen, lotterilagen, lagen om namn och bild i reklam samt reglerna angående mutor och bestickning behandlas, liksom näringslivets egenåtgärder i form av etiska normer för marknadsföring genom den nyinrättade Reklamombudsmannen. Reglerna om avtal, köp och e-handel har fått ett eget kapitel. En nyhet i denna 16:e upplaga är en genomgång av frågor och problem som kan uppstå vid marknadsföring i sociala medier. I det sista kapitlet finns en kortfattad översikt av de viktigaste lagar som påverkar marknadsföringen.

Den svenska marknadsföringslagstiftningen är lämplig för kurser i marknadsföring och introducerande kurser i juridik. Den är även värdefull i det dagliga arbetet på marknadsavdelningar och hos reklam- och medieföretag.

Sextonde upplagan
Svensk marknadsföringslagstiftning bildar ett rikt förgrenat nät av regler som syftar till en effektiv och tillbörlig konkurrens mellan företag samt ett rimligt skydd för konsumenterna.

I Den svenska marknadsföringslagstiftningen behandlas utförligt marknadsföringslagen och dess praktiska tillämpning. Den EUharmoniserade marknadsföringslagen tillhör givetvis de centrala delarna av det hithörande rättssystemet, tillsammans med den omarbetade konkurrenslagen och produktsäkerhetslagen. Även den köprättsliga lagstiftningen, lotterilagen, lagen om namn och bild i reklam samt reglerna angående mutor och bestickning behandlas, liksom näringslivets egenåtgärder i form av etiska normer för marknadsföring genom den nyinrättade Reklamombudsmannen. Reglerna om avtal, köp och e-handel har fått ett eget kapitel. En nyhet i denna 16:e upplaga är en genomgång av frågor och problem som kan uppstå vid marknadsföring i sociala medier. I det sista kapitlet finns en kortfattad översikt av de viktigaste lagar som påverkar marknadsföringen.

Den svenska marknadsföringslagstiftningen är lämplig för kurser i marknadsföring och introducerande kurser i juridik. Den är även värdefull i det dagliga arbetet på marknadsavdelningar och hos reklam- och medieföretag.

Sextonde upplagan
Upplaga: 16e upplagan
Utgiven: 2013
ISBN: 9789144082493
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 388 st
Svensk marknadsföringslagstiftning bildar ett rikt förgrenat nät av regler som syftar till en effektiv och tillbörlig konkurrens mellan företag samt ett rimligt skydd för konsumenterna.

I Den svenska marknadsföringslagstiftningen behandlas utförligt marknadsföringslagen och dess praktiska tillämpning. Den EUharmoniserade marknadsföringslagen tillhör givetvis de centrala delarna av det hithörande rättssystemet, tillsammans med den omarbetade konkurrenslagen och produktsäkerhetslagen. Även den köprättsliga lagstiftningen, lotterilagen, lagen om namn och bild i reklam samt reglerna angående mutor och bestickning behandlas, liksom näringslivets egenåtgärder i form av etiska normer för marknadsföring genom den nyinrättade Reklamombudsmannen. Reglerna om avtal, köp och e-handel har fått ett eget kapitel. En nyhet i denna 16:e upplaga är en genomgång av frågor och problem som kan uppstå vid marknadsföring i sociala medier. I det sista kapitlet finns en kortfattad översikt av de viktigaste lagar som påverkar marknadsföringen.

Den svenska marknadsföringslagstiftningen är lämplig för kurser i marknadsföring och introducerande kurser i juridik. Den är även värdefull i det dagliga arbetet på marknadsavdelningar och hos reklam- och medieföretag.

Sextonde upplagan
Svensk marknadsföringslagstiftning bildar ett rikt förgrenat nät av regler som syftar till en effektiv och tillbörlig konkurrens mellan företag samt ett rimligt skydd för konsumenterna.

I Den svenska marknadsföringslagstiftningen behandlas utförligt marknadsföringslagen och dess praktiska tillämpning. Den EUharmoniserade marknadsföringslagen tillhör givetvis de centrala delarna av det hithörande rättssystemet, tillsammans med den omarbetade konkurrenslagen och produktsäkerhetslagen. Även den köprättsliga lagstiftningen, lotterilagen, lagen om namn och bild i reklam samt reglerna angående mutor och bestickning behandlas, liksom näringslivets egenåtgärder i form av etiska normer för marknadsföring genom den nyinrättade Reklamombudsmannen. Reglerna om avtal, köp och e-handel har fått ett eget kapitel. En nyhet i denna 16:e upplaga är en genomgång av frågor och problem som kan uppstå vid marknadsföring i sociala medier. I det sista kapitlet finns en kortfattad översikt av de viktigaste lagar som påverkar marknadsföringen.

Den svenska marknadsföringslagstiftningen är lämplig för kurser i marknadsföring och introducerande kurser i juridik. Den är även värdefull i det dagliga arbetet på marknadsavdelningar och hos reklam- och medieföretag.

Sextonde upplagan
Begagnad bok
99 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
99 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar