Handläggning inom socialtjänsten; Lars Clevesköld; 2001

Handläggning inom socialtjänsten Upplaga 5

av Lars Clevesköld
Ger en beskrivning av de regler som styr beredning av och beslut i ärenden hos en socialnämnd. Här kommenteras de bestämmelser i förvaltningslagen, socialtjänstlagen, kommunallagen, sekretesslagen och andra författningar som en socialnämnd ska tillämpa. Vänder sig bl.a. till förtroendemän och tjänstemän vid socialnämnderna och socialförvaltningarna. Den femte upplagan beskriver bl.a. den nya lagstiftning som ska motverka s.k. domstolstrots när det gäller stöd och hjälp åt enskilda. En annan nyhet är ett nytt kapitel om kommuns skadeståndsansvar.
Ger en beskrivning av de regler som styr beredning av och beslut i ärenden hos en socialnämnd. Här kommenteras de bestämmelser i förvaltningslagen, socialtjänstlagen, kommunallagen, sekretesslagen och andra författningar som en socialnämnd ska tillämpa. Vänder sig bl.a. till förtroendemän och tjänstemän vid socialnämnderna och socialförvaltningarna. Den femte upplagan beskriver bl.a. den nya lagstiftning som ska motverka s.k. domstolstrots när det gäller stöd och hjälp åt enskilda. En annan nyhet är ett nytt kapitel om kommuns skadeståndsansvar.
Upplaga: 5e upplagan
Utgiven: 2001
ISBN: 9789139104780
Förlag: Norstedts Juridik AB
Format: Inbunden
Språk: Svenska
Sidor: 376 st
16 upplagor
Upplaga 16 (2012)
från 155 kr
Upplaga 15 (2011)
från 199 kr
Upplaga 14 (2010)
från 169 kr
Upplaga 13 (2009)
från 139 kr
Visa alla upplagor
Ger en beskrivning av de regler som styr beredning av och beslut i ärenden hos en socialnämnd. Här kommenteras de bestämmelser i förvaltningslagen, socialtjänstlagen, kommunallagen, sekretesslagen och andra författningar som en socialnämnd ska tillämpa. Vänder sig bl.a. till förtroendemän och tjänstemän vid socialnämnderna och socialförvaltningarna. Den femte upplagan beskriver bl.a. den nya lagstiftning som ska motverka s.k. domstolstrots när det gäller stöd och hjälp åt enskilda. En annan nyhet är ett nytt kapitel om kommuns skadeståndsansvar.
Ger en beskrivning av de regler som styr beredning av och beslut i ärenden hos en socialnämnd. Här kommenteras de bestämmelser i förvaltningslagen, socialtjänstlagen, kommunallagen, sekretesslagen och andra författningar som en socialnämnd ska tillämpa. Vänder sig bl.a. till förtroendemän och tjänstemän vid socialnämnderna och socialförvaltningarna. Den femte upplagan beskriver bl.a. den nya lagstiftning som ska motverka s.k. domstolstrots när det gäller stöd och hjälp åt enskilda. En annan nyhet är ett nytt kapitel om kommuns skadeståndsansvar.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)