Handläggning inom socialtjänsten; Lars Clevesköld, Lars Lundgren, Anders Thunved; 2011
5+ säljare

Handläggning inom socialtjänsten Upplaga 15

av Lars Clevesköld, Lars Lundgren, Anders Thunved
Sedan föregående upplaga har nya lagar trätt i kraft och ett flertal ändringar har gjorts i den lagstiftning som styr socialtjänsten.
En ny skollag gäller fr.o.m. den 1 augusti 2010. Socialförsäkringsbalken, som ersätter ungefär 30 socialförsäkringslagar, trädde i kraft den 1 januari 2011. För LSS-verksamheten har en ny lag om registerkontroll av personal antagits. En ny delgivningslag träder i kraft den 1 april 2011.
En bestämmelse om en nationell värdegrund för äldreomsorgen har skrivits in i SoL. Kommunen har fått möjlighet att lämna kompensation till en enskild person som inte fått bistånd enligt SoL inom skälig tid. Genom ändring i SoL har öppnats möjlighet att under en barnavårdsutredning höra barnet utan vårdnadshavarens samtycke och utan att vårdnadshavaren är närvarande. I LSS har införts krav på tillstånd för att enskilda assistansanordnare skall få bedriva verksamhet med personlig assistans. De s.k. lex Sarah-bestämmelserna får ändrad lydelse fr.o.m. den 1 juli 2011.
I den nya upplagan redovisas, förutom ovan angivna, övriga för handläggningen viktiga författningsändringar samt nytillkomna rättsfall och JO-uttalanden.
Sedan föregående upplaga har nya lagar trätt i kraft och ett flertal ändringar har gjorts i den lagstiftning som styr socialtjänsten.
En ny skollag gäller fr.o.m. den 1 augusti 2010. Socialförsäkringsbalken, som ersätter ungefär 30 socialförsäkringslagar, trädde i kraft den 1 januari 2011. För LSS-verksamheten har en ny lag om registerkontroll av personal antagits. En ny delgivningslag träder i kraft den 1 april 2011.
En bestämmelse om en nationell värdegrund för äldreomsorgen har skrivits in i SoL. Kommunen har fått möjlighet att lämna kompensation till en enskild person som inte fått bistånd enligt SoL inom skälig tid. Genom ändring i SoL har öppnats möjlighet att under en barnavårdsutredning höra barnet utan vårdnadshavarens samtycke och utan att vårdnadshavaren är närvarande. I LSS har införts krav på tillstånd för att enskilda assistansanordnare skall få bedriva verksamhet med personlig assistans. De s.k. lex Sarah-bestämmelserna får ändrad lydelse fr.o.m. den 1 juli 2011.
I den nya upplagan redovisas, förutom ovan angivna, övriga för handläggningen viktiga författningsändringar samt nytillkomna rättsfall och JO-uttalanden.
Upplaga: 15e upplagan
Utgiven: 2011
ISBN: 9789139111658
Förlag: Norstedts Juridik AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 496 st
16 upplagor
Upplaga 16 (2012)
från 155 kr
Upplaga 14 (2010)
från 169 kr
Upplaga 13 (2009)
från 139 kr
Upplaga 12 (2008)
från 329 kr
Visa alla upplagor
Sedan föregående upplaga har nya lagar trätt i kraft och ett flertal ändringar har gjorts i den lagstiftning som styr socialtjänsten.
En ny skollag gäller fr.o.m. den 1 augusti 2010. Socialförsäkringsbalken, som ersätter ungefär 30 socialförsäkringslagar, trädde i kraft den 1 januari 2011. För LSS-verksamheten har en ny lag om registerkontroll av personal antagits. En ny delgivningslag träder i kraft den 1 april 2011.
En bestämmelse om en nationell värdegrund för äldreomsorgen har skrivits in i SoL. Kommunen har fått möjlighet att lämna kompensation till en enskild person som inte fått bistånd enligt SoL inom skälig tid. Genom ändring i SoL har öppnats möjlighet att under en barnavårdsutredning höra barnet utan vårdnadshavarens samtycke och utan att vårdnadshavaren är närvarande. I LSS har införts krav på tillstånd för att enskilda assistansanordnare skall få bedriva verksamhet med personlig assistans. De s.k. lex Sarah-bestämmelserna får ändrad lydelse fr.o.m. den 1 juli 2011.
I den nya upplagan redovisas, förutom ovan angivna, övriga för handläggningen viktiga författningsändringar samt nytillkomna rättsfall och JO-uttalanden.
Sedan föregående upplaga har nya lagar trätt i kraft och ett flertal ändringar har gjorts i den lagstiftning som styr socialtjänsten.
En ny skollag gäller fr.o.m. den 1 augusti 2010. Socialförsäkringsbalken, som ersätter ungefär 30 socialförsäkringslagar, trädde i kraft den 1 januari 2011. För LSS-verksamheten har en ny lag om registerkontroll av personal antagits. En ny delgivningslag träder i kraft den 1 april 2011.
En bestämmelse om en nationell värdegrund för äldreomsorgen har skrivits in i SoL. Kommunen har fått möjlighet att lämna kompensation till en enskild person som inte fått bistånd enligt SoL inom skälig tid. Genom ändring i SoL har öppnats möjlighet att under en barnavårdsutredning höra barnet utan vårdnadshavarens samtycke och utan att vårdnadshavaren är närvarande. I LSS har införts krav på tillstånd för att enskilda assistansanordnare skall få bedriva verksamhet med personlig assistans. De s.k. lex Sarah-bestämmelserna får ändrad lydelse fr.o.m. den 1 juli 2011.
I den nya upplagan redovisas, förutom ovan angivna, övriga för handläggningen viktiga författningsändringar samt nytillkomna rättsfall och JO-uttalanden.
Begagnad bok
209 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
209 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar