Handläggning inom socialtjänsten; Cram101 Textbook Reviews; 2006

Handläggning inom socialtjänsten Upplaga 9

av Cram101 Textbook Reviews
Beskriver de regler som styr beredning och beslut i ärenden hos en socialnämnd. Sedan förra upplagan har ett flertal ändringar gjorts i den lagstiftning som reglerar socialtjänstens verksamhet. Ändringar i LSS ska gälla från den 1 juli 2005. Då dessa ändringar redan nu är kända och hra lämnats utan erinran av lagrådet, redovisas de i denna upplaga. Vidare har denna upplaga utökats med nya rättsfall, uttalanden av JO och uppgifter om allmänna råd från Socialstyrelsen.
Beskriver de regler som styr beredning och beslut i ärenden hos en socialnämnd. Sedan förra upplagan har ett flertal ändringar gjorts i den lagstiftning som reglerar socialtjänstens verksamhet. Ändringar i LSS ska gälla från den 1 juli 2005. Då dessa ändringar redan nu är kända och hra lämnats utan erinran av lagrådet, redovisas de i denna upplaga. Vidare har denna upplaga utökats med nya rättsfall, uttalanden av JO och uppgifter om allmänna råd från Socialstyrelsen.
Upplaga: 9e upplagan
Utgiven: 2006
ISBN: 9789139107590
Förlag: Norstedts Juridik AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 441 st
16 upplagor
Upplaga 16 (2012)
från 155 kr
Upplaga 15 (2011)
från 199 kr
Upplaga 14 (2010)
från 169 kr
Upplaga 13 (2009)
från 139 kr
Visa alla upplagor
Beskriver de regler som styr beredning och beslut i ärenden hos en socialnämnd. Sedan förra upplagan har ett flertal ändringar gjorts i den lagstiftning som reglerar socialtjänstens verksamhet. Ändringar i LSS ska gälla från den 1 juli 2005. Då dessa ändringar redan nu är kända och hra lämnats utan erinran av lagrådet, redovisas de i denna upplaga. Vidare har denna upplaga utökats med nya rättsfall, uttalanden av JO och uppgifter om allmänna råd från Socialstyrelsen.
Beskriver de regler som styr beredning och beslut i ärenden hos en socialnämnd. Sedan förra upplagan har ett flertal ändringar gjorts i den lagstiftning som reglerar socialtjänstens verksamhet. Ändringar i LSS ska gälla från den 1 juli 2005. Då dessa ändringar redan nu är kända och hra lämnats utan erinran av lagrådet, redovisas de i denna upplaga. Vidare har denna upplaga utökats med nya rättsfall, uttalanden av JO och uppgifter om allmänna råd från Socialstyrelsen.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)