Handläggning inom socialtjänsten; Anders Thunved, Lars Lundgren, Lars Clevesköld; 2008
4 säljare

Handläggning inom socialtjänsten Upplaga 12

av Anders Thunved, Lars Lundgren, Lars Clevesköld
Handläggning inom socialtjänsten beskriver de regler som styr beredning av och beslut i ärenden hos en socialnämnd eller annan nämnd som har att fullgöra uppgifter inom socialtjänsten. I boken kommenteras de bestämmelser i förvaltningslag, socialtjänstlag, kommunallag, sekretesslag och andra författningar som en nämnd skall tillämpa.
Sedan föregående upplaga har två ny lagar trätt i kraft.Från och med den 1 juli 2007 gäller lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn. Den 1 januari 2008 träder lagen (2007:606) om utredningar avseende barn som har avlidit i anledning av brott m.m. i kraft. Bestämmelserna om medborgarförslag har ändrats med verkan fr.o.m. den 1 juli 2007.Vidare har ett flertal ändringar gjorts i de lagar som styr socialtjänsten. Vidare föreslås (prop. 2006/07:129, 2007/08:SoU5) flera ändringar i bl.a. SoL och LSS, ändringar som träder i kraft den 1 april 2008. Då förslagen i propositionen har antagits av riksdagen och då dagen för ikraftträdande ligger nära i tiden redovisas bestämmelserna i den nya upplagan.
Utöver de nu angivna redovisas de författningsändringar i övrigt som är av betydelse för handläggningen. Härutöver redogörs för nya rättsfall och uttalanden av JO.

handläggning inom socialtjänsten
Handläggning inom socialtjänsten beskriver de regler som styr beredning av och beslut i ärenden hos en socialnämnd eller annan nämnd som har att fullgöra uppgifter inom socialtjänsten. I boken kommenteras de bestämmelser i förvaltningslag, socialtjänstlag, kommunallag, sekretesslag och andra författningar som en nämnd skall tillämpa.
Sedan föregående upplaga har två ny lagar trätt i kraft.Från och med den 1 juli 2007 gäller lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn. Den 1 januari 2008 träder lagen (2007:606) om utredningar avseende barn som har avlidit i anledning av brott m.m. i kraft. Bestämmelserna om medborgarförslag har ändrats med verkan fr.o.m. den 1 juli 2007.Vidare har ett flertal ändringar gjorts i de lagar som styr socialtjänsten. Vidare föreslås (prop. 2006/07:129, 2007/08:SoU5) flera ändringar i bl.a. SoL och LSS, ändringar som träder i kraft den 1 april 2008. Då förslagen i propositionen har antagits av riksdagen och då dagen för ikraftträdande ligger nära i tiden redovisas bestämmelserna i den nya upplagan.
Utöver de nu angivna redovisas de författningsändringar i övrigt som är av betydelse för handläggningen. Härutöver redogörs för nya rättsfall och uttalanden av JO.

handläggning inom socialtjänsten
Upplaga: 12e upplagan
Utgiven: 2008
ISBN: 9789139109693
Förlag: Norstedts Juridik AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 496 st
16 upplagor
Upplaga 16 (2012)
från 155 kr
Upplaga 15 (2011)
från 209 kr
Upplaga 14 (2010)
från 169 kr
Upplaga 13 (2009)
från 139 kr
Visa alla upplagor
Handläggning inom socialtjänsten beskriver de regler som styr beredning av och beslut i ärenden hos en socialnämnd eller annan nämnd som har att fullgöra uppgifter inom socialtjänsten. I boken kommenteras de bestämmelser i förvaltningslag, socialtjänstlag, kommunallag, sekretesslag och andra författningar som en nämnd skall tillämpa.
Sedan föregående upplaga har två ny lagar trätt i kraft.Från och med den 1 juli 2007 gäller lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn. Den 1 januari 2008 träder lagen (2007:606) om utredningar avseende barn som har avlidit i anledning av brott m.m. i kraft. Bestämmelserna om medborgarförslag har ändrats med verkan fr.o.m. den 1 juli 2007.Vidare har ett flertal ändringar gjorts i de lagar som styr socialtjänsten. Vidare föreslås (prop. 2006/07:129, 2007/08:SoU5) flera ändringar i bl.a. SoL och LSS, ändringar som träder i kraft den 1 april 2008. Då förslagen i propositionen har antagits av riksdagen och då dagen för ikraftträdande ligger nära i tiden redovisas bestämmelserna i den nya upplagan.
Utöver de nu angivna redovisas de författningsändringar i övrigt som är av betydelse för handläggningen. Härutöver redogörs för nya rättsfall och uttalanden av JO.

handläggning inom socialtjänsten
Handläggning inom socialtjänsten beskriver de regler som styr beredning av och beslut i ärenden hos en socialnämnd eller annan nämnd som har att fullgöra uppgifter inom socialtjänsten. I boken kommenteras de bestämmelser i förvaltningslag, socialtjänstlag, kommunallag, sekretesslag och andra författningar som en nämnd skall tillämpa.
Sedan föregående upplaga har två ny lagar trätt i kraft.Från och med den 1 juli 2007 gäller lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn. Den 1 januari 2008 träder lagen (2007:606) om utredningar avseende barn som har avlidit i anledning av brott m.m. i kraft. Bestämmelserna om medborgarförslag har ändrats med verkan fr.o.m. den 1 juli 2007.Vidare har ett flertal ändringar gjorts i de lagar som styr socialtjänsten. Vidare föreslås (prop. 2006/07:129, 2007/08:SoU5) flera ändringar i bl.a. SoL och LSS, ändringar som träder i kraft den 1 april 2008. Då förslagen i propositionen har antagits av riksdagen och då dagen för ikraftträdande ligger nära i tiden redovisas bestämmelserna i den nya upplagan.
Utöver de nu angivna redovisas de författningsändringar i övrigt som är av betydelse för handläggningen. Härutöver redogörs för nya rättsfall och uttalanden av JO.

handläggning inom socialtjänsten
Begagnad bok
329 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
329 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar