Handläggning inom socialtjänsten; Lars Clevesköld, Lars Lundgren, Anders Thunved; 2010
5+ säljare

Handläggning inom socialtjänsten Upplaga 14

av Lars Clevesköld, Lars Lundgren, Anders Thunved
Handläggning inom socialtjänsten beskriver de regler som styr beredning och beslut i ärenden hos en socialnämnd eller annan nämnd som har att fullgöra uppgifter inom socialtjänsten. I boken kommenteras de bestämmelser i förvaltningslag, socialtjänstlag, kommunallag, offentlighets- och sekretesslag samt andra författningar som en nämnd skall tillämpa.
Sedan föregående upplaga har nya lagar trätt i kraft och ett flertal ändringar har gjorts i den lagstiftning som styr socialtjänsten.Offentlighets- och sekretesslagen trädde i kraft den 30 juni 2009. Lagen utgör en omarbetning av sekretesslagen, som samtidigt upphört att gälla. Bland övriga nya lagar märks språklagen, lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt lagen om vissa kommunala befogenheter.Länsstyrelsernas tillsyns- och tillståndsverksamhet enligt SoL och LSS har förts över till Socialstyrelsen och samordnats med Socialstyrelsens tillsyn av hälso- och sjukvården. De övriga uppgifter med nära samband med tillsynen som skall tillkomma Socialstyrelsen har lagts fast. Lagen om samtjänstavtal har ändrats i syfte att underlätta samverkan enligt lagen. Kommuners och landstings skyldigheter i fråga om bl.a. gemensam individuell planering har reglerats i SoL och HSL. Socialnämndens uppgift att erbjuda stöd för dem som vårdar närstående har förtydligats.I den nya upplagan redovisas, förutom ovan angivna, de författningsändringar i övrigt som har gjorts samt nytillkomna rättsfall och JO-uttalanden.
Handläggning inom socialtjänsten beskriver de regler som styr beredning och beslut i ärenden hos en socialnämnd eller annan nämnd som har att fullgöra uppgifter inom socialtjänsten. I boken kommenteras de bestämmelser i förvaltningslag, socialtjänstlag, kommunallag, offentlighets- och sekretesslag samt andra författningar som en nämnd skall tillämpa.
Sedan föregående upplaga har nya lagar trätt i kraft och ett flertal ändringar har gjorts i den lagstiftning som styr socialtjänsten.Offentlighets- och sekretesslagen trädde i kraft den 30 juni 2009. Lagen utgör en omarbetning av sekretesslagen, som samtidigt upphört att gälla. Bland övriga nya lagar märks språklagen, lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt lagen om vissa kommunala befogenheter.Länsstyrelsernas tillsyns- och tillståndsverksamhet enligt SoL och LSS har förts över till Socialstyrelsen och samordnats med Socialstyrelsens tillsyn av hälso- och sjukvården. De övriga uppgifter med nära samband med tillsynen som skall tillkomma Socialstyrelsen har lagts fast. Lagen om samtjänstavtal har ändrats i syfte att underlätta samverkan enligt lagen. Kommuners och landstings skyldigheter i fråga om bl.a. gemensam individuell planering har reglerats i SoL och HSL. Socialnämndens uppgift att erbjuda stöd för dem som vårdar närstående har förtydligats.I den nya upplagan redovisas, förutom ovan angivna, de författningsändringar i övrigt som har gjorts samt nytillkomna rättsfall och JO-uttalanden.
Upplaga: 14e upplagan
Utgiven: 2010
ISBN: 9789139111207
Förlag: Norstedts Juridik AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 474 st
16 upplagor
Upplaga 16 (2012)
från 155 kr
Upplaga 15 (2011)
från 209 kr
Upplaga 13 (2009)
från 139 kr
Upplaga 12 (2008)
från 329 kr
Visa alla upplagor
Handläggning inom socialtjänsten beskriver de regler som styr beredning och beslut i ärenden hos en socialnämnd eller annan nämnd som har att fullgöra uppgifter inom socialtjänsten. I boken kommenteras de bestämmelser i förvaltningslag, socialtjänstlag, kommunallag, offentlighets- och sekretesslag samt andra författningar som en nämnd skall tillämpa.
Sedan föregående upplaga har nya lagar trätt i kraft och ett flertal ändringar har gjorts i den lagstiftning som styr socialtjänsten.Offentlighets- och sekretesslagen trädde i kraft den 30 juni 2009. Lagen utgör en omarbetning av sekretesslagen, som samtidigt upphört att gälla. Bland övriga nya lagar märks språklagen, lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt lagen om vissa kommunala befogenheter.Länsstyrelsernas tillsyns- och tillståndsverksamhet enligt SoL och LSS har förts över till Socialstyrelsen och samordnats med Socialstyrelsens tillsyn av hälso- och sjukvården. De övriga uppgifter med nära samband med tillsynen som skall tillkomma Socialstyrelsen har lagts fast. Lagen om samtjänstavtal har ändrats i syfte att underlätta samverkan enligt lagen. Kommuners och landstings skyldigheter i fråga om bl.a. gemensam individuell planering har reglerats i SoL och HSL. Socialnämndens uppgift att erbjuda stöd för dem som vårdar närstående har förtydligats.I den nya upplagan redovisas, förutom ovan angivna, de författningsändringar i övrigt som har gjorts samt nytillkomna rättsfall och JO-uttalanden.
Handläggning inom socialtjänsten beskriver de regler som styr beredning och beslut i ärenden hos en socialnämnd eller annan nämnd som har att fullgöra uppgifter inom socialtjänsten. I boken kommenteras de bestämmelser i förvaltningslag, socialtjänstlag, kommunallag, offentlighets- och sekretesslag samt andra författningar som en nämnd skall tillämpa.
Sedan föregående upplaga har nya lagar trätt i kraft och ett flertal ändringar har gjorts i den lagstiftning som styr socialtjänsten.Offentlighets- och sekretesslagen trädde i kraft den 30 juni 2009. Lagen utgör en omarbetning av sekretesslagen, som samtidigt upphört att gälla. Bland övriga nya lagar märks språklagen, lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt lagen om vissa kommunala befogenheter.Länsstyrelsernas tillsyns- och tillståndsverksamhet enligt SoL och LSS har förts över till Socialstyrelsen och samordnats med Socialstyrelsens tillsyn av hälso- och sjukvården. De övriga uppgifter med nära samband med tillsynen som skall tillkomma Socialstyrelsen har lagts fast. Lagen om samtjänstavtal har ändrats i syfte att underlätta samverkan enligt lagen. Kommuners och landstings skyldigheter i fråga om bl.a. gemensam individuell planering har reglerats i SoL och HSL. Socialnämndens uppgift att erbjuda stöd för dem som vårdar närstående har förtydligats.I den nya upplagan redovisas, förutom ovan angivna, de författningsändringar i övrigt som har gjorts samt nytillkomna rättsfall och JO-uttalanden.
Begagnad bok
169 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
169 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar