Handläggning inom socialtjänsten; Lars Clevesköld, Lars Lundgren, Anders Thunved; 2009
5+ säljare

Handläggning inom socialtjänsten Upplaga 13

av Lars Clevesköld, Lars Lundgren, Anders Thunved
Handläggning inom socialtjänsten beskriver de regler som styr beredning och beslut i ärenden hos en socialnämnd eller annan nämnd som har att fullgöra uppgifter inom socialtjänsten. I boken kommenteras de bestämmelser i förvaltningslag, socialtjänstlag, kommunallag, sekretesslag och andra författningar som en nämnd skall tillämpa.
Sedan föregående upplaga har fyra nya lagar trätt i kraft: lagen om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen, patientdatalagen, diskrimineringslagen och lagen om valfrihetssystem.
Därutöver har ett flertal ändringar gjorts i den lagstiftning som styr socialtjänsten. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade har ändrats i syfte att stärka rättssäkerheten för personer som beviljats insatser enligt lagen. Nya bestämmelser om personlig assistans har införts för att säkerställa att assistansersättningen används på ett ändamålsenligt sätt. Vissa ändringar har gjorts bl.a. i 11 kap. SoL för att möjliggöra ett utökat elektroniskt informationsutbyte mellan myndigheter.
I den nya upplagan redovisas, förutom de nu angivna, de författningsändringar i övrigt som har gjorts samt nytillkomna rättsfall och JO-uttalanden
Handläggning inom socialtjänsten beskriver de regler som styr beredning och beslut i ärenden hos en socialnämnd eller annan nämnd som har att fullgöra uppgifter inom socialtjänsten. I boken kommenteras de bestämmelser i förvaltningslag, socialtjänstlag, kommunallag, sekretesslag och andra författningar som en nämnd skall tillämpa.
Sedan föregående upplaga har fyra nya lagar trätt i kraft: lagen om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen, patientdatalagen, diskrimineringslagen och lagen om valfrihetssystem.
Därutöver har ett flertal ändringar gjorts i den lagstiftning som styr socialtjänsten. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade har ändrats i syfte att stärka rättssäkerheten för personer som beviljats insatser enligt lagen. Nya bestämmelser om personlig assistans har införts för att säkerställa att assistansersättningen används på ett ändamålsenligt sätt. Vissa ändringar har gjorts bl.a. i 11 kap. SoL för att möjliggöra ett utökat elektroniskt informationsutbyte mellan myndigheter.
I den nya upplagan redovisas, förutom de nu angivna, de författningsändringar i övrigt som har gjorts samt nytillkomna rättsfall och JO-uttalanden
Upplaga: 13e upplagan
Utgiven: 2009
ISBN: 9789139110231
Förlag: Norstedts Juridik AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 496 st
16 upplagor
Upplaga 16 (2012)
från 155 kr
Upplaga 15 (2011)
från 209 kr
Upplaga 14 (2010)
från 169 kr
Upplaga 12 (2008)
från 329 kr
Visa alla upplagor
Handläggning inom socialtjänsten beskriver de regler som styr beredning och beslut i ärenden hos en socialnämnd eller annan nämnd som har att fullgöra uppgifter inom socialtjänsten. I boken kommenteras de bestämmelser i förvaltningslag, socialtjänstlag, kommunallag, sekretesslag och andra författningar som en nämnd skall tillämpa.
Sedan föregående upplaga har fyra nya lagar trätt i kraft: lagen om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen, patientdatalagen, diskrimineringslagen och lagen om valfrihetssystem.
Därutöver har ett flertal ändringar gjorts i den lagstiftning som styr socialtjänsten. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade har ändrats i syfte att stärka rättssäkerheten för personer som beviljats insatser enligt lagen. Nya bestämmelser om personlig assistans har införts för att säkerställa att assistansersättningen används på ett ändamålsenligt sätt. Vissa ändringar har gjorts bl.a. i 11 kap. SoL för att möjliggöra ett utökat elektroniskt informationsutbyte mellan myndigheter.
I den nya upplagan redovisas, förutom de nu angivna, de författningsändringar i övrigt som har gjorts samt nytillkomna rättsfall och JO-uttalanden
Handläggning inom socialtjänsten beskriver de regler som styr beredning och beslut i ärenden hos en socialnämnd eller annan nämnd som har att fullgöra uppgifter inom socialtjänsten. I boken kommenteras de bestämmelser i förvaltningslag, socialtjänstlag, kommunallag, sekretesslag och andra författningar som en nämnd skall tillämpa.
Sedan föregående upplaga har fyra nya lagar trätt i kraft: lagen om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen, patientdatalagen, diskrimineringslagen och lagen om valfrihetssystem.
Därutöver har ett flertal ändringar gjorts i den lagstiftning som styr socialtjänsten. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade har ändrats i syfte att stärka rättssäkerheten för personer som beviljats insatser enligt lagen. Nya bestämmelser om personlig assistans har införts för att säkerställa att assistansersättningen används på ett ändamålsenligt sätt. Vissa ändringar har gjorts bl.a. i 11 kap. SoL för att möjliggöra ett utökat elektroniskt informationsutbyte mellan myndigheter.
I den nya upplagan redovisas, förutom de nu angivna, de författningsändringar i övrigt som har gjorts samt nytillkomna rättsfall och JO-uttalanden
Begagnad bok
139 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
139 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar