Handläggning inom socialtjänsten; Lars Clevesköld; 2006
4 säljare

Handläggning inom socialtjänsten Upplaga 10

av Lars Clevesköld
Beskriver de regler som styr beredning och beslut i ärenden hos en socialnämnd. Sedan förra upplagan har med verkan från och med den 1 juli 2005 flera för ärendehandläggningen viktiga förändringar skett.

LSS har tillförts regler o dokumentaion, rätt till insyn i dokumentationen, förvaring av handlingar, gallriing och omhändertagande av personakter i enskild verksamhet. I LVM har syftet med vården preciserats, polisens befogenhet att besluta om omedelbart omhändertagande upphört. En proportionalitetsprincip införts i LVM och LVU. Möjligheterna att kontrollera drogpåverkan har vidgats. I båda vårdlagarna har tagits in sekretessbrytande en regel.
Vidare redovisas i denna nya upplaga även de författningsändringar i övrigt som har gjorts samt de nya rättsfall och uttalanden av JO som har betydelse för handläggningen.
Beskriver de regler som styr beredning och beslut i ärenden hos en socialnämnd. Sedan förra upplagan har med verkan från och med den 1 juli 2005 flera för ärendehandläggningen viktiga förändringar skett.

LSS har tillförts regler o dokumentaion, rätt till insyn i dokumentationen, förvaring av handlingar, gallriing och omhändertagande av personakter i enskild verksamhet. I LVM har syftet med vården preciserats, polisens befogenhet att besluta om omedelbart omhändertagande upphört. En proportionalitetsprincip införts i LVM och LVU. Möjligheterna att kontrollera drogpåverkan har vidgats. I båda vårdlagarna har tagits in sekretessbrytande en regel.
Vidare redovisas i denna nya upplaga även de författningsändringar i övrigt som har gjorts samt de nya rättsfall och uttalanden av JO som har betydelse för handläggningen.
Upplaga: 10e upplagan
Utgiven: 2006
ISBN: 9789139108368
Förlag: Norstedts Juridik AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 449 st
16 upplagor
Upplaga 16 (2012)
från 155 kr
Upplaga 15 (2011)
från 199 kr
Upplaga 14 (2010)
från 169 kr
Upplaga 13 (2009)
från 139 kr
Visa alla upplagor
Beskriver de regler som styr beredning och beslut i ärenden hos en socialnämnd. Sedan förra upplagan har med verkan från och med den 1 juli 2005 flera för ärendehandläggningen viktiga förändringar skett.

LSS har tillförts regler o dokumentaion, rätt till insyn i dokumentationen, förvaring av handlingar, gallriing och omhändertagande av personakter i enskild verksamhet. I LVM har syftet med vården preciserats, polisens befogenhet att besluta om omedelbart omhändertagande upphört. En proportionalitetsprincip införts i LVM och LVU. Möjligheterna att kontrollera drogpåverkan har vidgats. I båda vårdlagarna har tagits in sekretessbrytande en regel.
Vidare redovisas i denna nya upplaga även de författningsändringar i övrigt som har gjorts samt de nya rättsfall och uttalanden av JO som har betydelse för handläggningen.
Beskriver de regler som styr beredning och beslut i ärenden hos en socialnämnd. Sedan förra upplagan har med verkan från och med den 1 juli 2005 flera för ärendehandläggningen viktiga förändringar skett.

LSS har tillförts regler o dokumentaion, rätt till insyn i dokumentationen, förvaring av handlingar, gallriing och omhändertagande av personakter i enskild verksamhet. I LVM har syftet med vården preciserats, polisens befogenhet att besluta om omedelbart omhändertagande upphört. En proportionalitetsprincip införts i LVM och LVU. Möjligheterna att kontrollera drogpåverkan har vidgats. I båda vårdlagarna har tagits in sekretessbrytande en regel.
Vidare redovisas i denna nya upplaga även de författningsändringar i övrigt som har gjorts samt de nya rättsfall och uttalanden av JO som har betydelse för handläggningen.
Begagnad bok
119 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
119 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar