Handläggning inom socialtjänsten; Lars Clevesköld; 2002

Handläggning inom socialtjänsten Upplaga 6

av Lars Clevesköld
Ger en beskrivning av de regler som styr beredning av och beslut i ärenden hos en socialnämnd. Här kommenteras de bestämmelser i förvaltningslagen, socialtjänstlagen, kommunallagen, sekretesslagen och andra författningar som en socialnämnd ska tillämpa. Sedan den förra upplagan har omfattande ändringar skett i lagstiftningen för socialtjänsten i coh med att en ny socialtjänstlag har antagits. Sedan föregående upplaga har omfattande ändringar gjorts i sociallagstiftningen. Den 1 januari 2002 träder en ny socialtjänstlag i kraft. Den nya lagen är kapitelindelad och språkligt moderniserad. Bland de materiella ändringar som gjorts kan nämnas att rätten till bistånd har vidgats och den enskildes rätt att överklaga har utsträckts. Länsstyrelserna har fått utökat tillsynsinstrument. En skyldighet att upprätta vårdplaner när barn och unga ska vårdas utanför det egna hemmet har införts. Vissa ändringar har genomförts i LVM och LVU. En ny lag om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten har trätt i kraft. Vidare redovisas de förslag till bestämmelser om högkostnadsskydd och förbehållsbelopp inom äldre- och handikappomsorgen som ska träda i kraft den 1 juli 2002.
Ger en beskrivning av de regler som styr beredning av och beslut i ärenden hos en socialnämnd. Här kommenteras de bestämmelser i förvaltningslagen, socialtjänstlagen, kommunallagen, sekretesslagen och andra författningar som en socialnämnd ska tillämpa. Sedan den förra upplagan har omfattande ändringar skett i lagstiftningen för socialtjänsten i coh med att en ny socialtjänstlag har antagits. Sedan föregående upplaga har omfattande ändringar gjorts i sociallagstiftningen. Den 1 januari 2002 träder en ny socialtjänstlag i kraft. Den nya lagen är kapitelindelad och språkligt moderniserad. Bland de materiella ändringar som gjorts kan nämnas att rätten till bistånd har vidgats och den enskildes rätt att överklaga har utsträckts. Länsstyrelserna har fått utökat tillsynsinstrument. En skyldighet att upprätta vårdplaner när barn och unga ska vårdas utanför det egna hemmet har införts. Vissa ändringar har genomförts i LVM och LVU. En ny lag om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten har trätt i kraft. Vidare redovisas de förslag till bestämmelser om högkostnadsskydd och förbehållsbelopp inom äldre- och handikappomsorgen som ska träda i kraft den 1 juli 2002.
Upplaga: 6e upplagan
Utgiven: 2002
ISBN: 9789139105404
Förlag: Norstedts juridik
Format: Häftad
Språk: Svenska
16 upplagor
Upplaga 16 (2012)
från 155 kr
Upplaga 15 (2011)
från 199 kr
Upplaga 14 (2010)
från 169 kr
Upplaga 13 (2009)
från 139 kr
Visa alla upplagor
Ger en beskrivning av de regler som styr beredning av och beslut i ärenden hos en socialnämnd. Här kommenteras de bestämmelser i förvaltningslagen, socialtjänstlagen, kommunallagen, sekretesslagen och andra författningar som en socialnämnd ska tillämpa. Sedan den förra upplagan har omfattande ändringar skett i lagstiftningen för socialtjänsten i coh med att en ny socialtjänstlag har antagits. Sedan föregående upplaga har omfattande ändringar gjorts i sociallagstiftningen. Den 1 januari 2002 träder en ny socialtjänstlag i kraft. Den nya lagen är kapitelindelad och språkligt moderniserad. Bland de materiella ändringar som gjorts kan nämnas att rätten till bistånd har vidgats och den enskildes rätt att överklaga har utsträckts. Länsstyrelserna har fått utökat tillsynsinstrument. En skyldighet att upprätta vårdplaner när barn och unga ska vårdas utanför det egna hemmet har införts. Vissa ändringar har genomförts i LVM och LVU. En ny lag om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten har trätt i kraft. Vidare redovisas de förslag till bestämmelser om högkostnadsskydd och förbehållsbelopp inom äldre- och handikappomsorgen som ska träda i kraft den 1 juli 2002.
Ger en beskrivning av de regler som styr beredning av och beslut i ärenden hos en socialnämnd. Här kommenteras de bestämmelser i förvaltningslagen, socialtjänstlagen, kommunallagen, sekretesslagen och andra författningar som en socialnämnd ska tillämpa. Sedan den förra upplagan har omfattande ändringar skett i lagstiftningen för socialtjänsten i coh med att en ny socialtjänstlag har antagits. Sedan föregående upplaga har omfattande ändringar gjorts i sociallagstiftningen. Den 1 januari 2002 träder en ny socialtjänstlag i kraft. Den nya lagen är kapitelindelad och språkligt moderniserad. Bland de materiella ändringar som gjorts kan nämnas att rätten till bistånd har vidgats och den enskildes rätt att överklaga har utsträckts. Länsstyrelserna har fått utökat tillsynsinstrument. En skyldighet att upprätta vårdplaner när barn och unga ska vårdas utanför det egna hemmet har införts. Vissa ändringar har genomförts i LVM och LVU. En ny lag om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten har trätt i kraft. Vidare redovisas de förslag till bestämmelser om högkostnadsskydd och förbehållsbelopp inom äldre- och handikappomsorgen som ska träda i kraft den 1 juli 2002.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)