Handläggning inom socialtjänsten; Lars Clevesköld; 1997

Handläggning inom socialtjänsten Upplaga 3

av Lars Clevesköld
Upplaga: 3e upplagan
Utgiven: 1997
ISBN: 9789139100751
Förlag: Norstedts Juridik AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 366 st
16 upplagor
Upplaga 16 (2012)
från 155 kr
Upplaga 15 (2011)
från 199 kr
Upplaga 14 (2010)
från 169 kr
Upplaga 13 (2009)
från 139 kr
Visa alla upplagor
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)