Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2022; Lars Lundgren, Per-Anders Sunesson; 2022
5+ säljare

Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2022 Upplaga 35

av Lars Lundgren, Per-Anders Sunesson
Nya sociallagarna ger en komplett redovisning av de fyra lagar som socialtjänsten vilar på: Socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagarna presenteras med utförliga kommentarer. Vidare beskrivs i valda delar central lagstiftning av betydelse för socialtjänsten, t.ex. föräldrabalken, offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och hälso­ och sjukvårdslagen.

I den nya upplagan redovisas viktiga författningsändringar. Här ska nämnas bl.a. följande.

Det har införts ändringar i SoL och LVU som innebär att när ett barn varit placerat i ett familjehem under tre år, så ska socialnämnden årligen överväga frågan om vårdnadsöverflyttning enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken. Det har också förtydligats vad socialnämnden särskilt ska beakta vid sådana överväganden.

Det har gjorts ett tillägg i SoL om att den enskilde vid behov ska delta i sfi eller motsvarande för att anses stå till arbetsmarknadens förfogande.

Det har vidare gjorts lagändringar som syftar till att stärka barnrättsperspektivet i vårdnadsprocessen, skapa bättre förutsättningar för föräldrar att nå samförståndslösningar och stärka skyddet för barn som riskerar att fara illa.

Det har införts en bestämmelse i SoL om att det hör till socialnämndens uppgifter att verka för att personer som utsätter närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende. En ny bestämmelse i OSL gör det möjligt för socialtjänsten och hälso- och sjukvården att under vissa förutsättningar lämna uppgifter till polisen i syfte att förebygga allvarliga brott mot närstående.

Det har gjorts ändringar i LSS och socialförsäkringsbalken som bl.a. ger lagstöd för att neka utbetalning av ersättning för personlig assistans som utförts inom en yrkesmässig verksamhet utan tillstånd enligt 23 § LSS.
Nya sociallagarna ger en komplett redovisning av de fyra lagar som socialtjänsten vilar på: Socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagarna presenteras med utförliga kommentarer. Vidare beskrivs i valda delar central lagstiftning av betydelse för socialtjänsten, t.ex. föräldrabalken, offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och hälso­ och sjukvårdslagen.

I den nya upplagan redovisas viktiga författningsändringar. Här ska nämnas bl.a. följande.

Det har införts ändringar i SoL och LVU som innebär att när ett barn varit placerat i ett familjehem under tre år, så ska socialnämnden årligen överväga frågan om vårdnadsöverflyttning enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken. Det har också förtydligats vad socialnämnden särskilt ska beakta vid sådana överväganden.

Det har gjorts ett tillägg i SoL om att den enskilde vid behov ska delta i sfi eller motsvarande för att anses stå till arbetsmarknadens förfogande.

Det har vidare gjorts lagändringar som syftar till att stärka barnrättsperspektivet i vårdnadsprocessen, skapa bättre förutsättningar för föräldrar att nå samförståndslösningar och stärka skyddet för barn som riskerar att fara illa.

Det har införts en bestämmelse i SoL om att det hör till socialnämndens uppgifter att verka för att personer som utsätter närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende. En ny bestämmelse i OSL gör det möjligt för socialtjänsten och hälso- och sjukvården att under vissa förutsättningar lämna uppgifter till polisen i syfte att förebygga allvarliga brott mot närstående.

Det har gjorts ändringar i LSS och socialförsäkringsbalken som bl.a. ger lagstöd för att neka utbetalning av ersättning för personlig assistans som utförts inom en yrkesmässig verksamhet utan tillstånd enligt 23 § LSS.
Upplaga: 35e upplagan
Utgiven: 2022
ISBN: 9789139024569
Förlag: Norstedts Juridik
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 686 st
36 upplagor
Upplaga 37 (2024)
från 499 kr
Upplaga 36 (2023)
från 305 kr
Upplaga 34 (2021)
från 119 kr
Upplaga 33 (2020)
från 119 kr
Visa alla upplagor
Nya sociallagarna ger en komplett redovisning av de fyra lagar som socialtjänsten vilar på: Socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagarna presenteras med utförliga kommentarer. Vidare beskrivs i valda delar central lagstiftning av betydelse för socialtjänsten, t.ex. föräldrabalken, offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och hälso­ och sjukvårdslagen.

I den nya upplagan redovisas viktiga författningsändringar. Här ska nämnas bl.a. följande.

Det har införts ändringar i SoL och LVU som innebär att när ett barn varit placerat i ett familjehem under tre år, så ska socialnämnden årligen överväga frågan om vårdnadsöverflyttning enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken. Det har också förtydligats vad socialnämnden särskilt ska beakta vid sådana överväganden.

Det har gjorts ett tillägg i SoL om att den enskilde vid behov ska delta i sfi eller motsvarande för att anses stå till arbetsmarknadens förfogande.

Det har vidare gjorts lagändringar som syftar till att stärka barnrättsperspektivet i vårdnadsprocessen, skapa bättre förutsättningar för föräldrar att nå samförståndslösningar och stärka skyddet för barn som riskerar att fara illa.

Det har införts en bestämmelse i SoL om att det hör till socialnämndens uppgifter att verka för att personer som utsätter närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende. En ny bestämmelse i OSL gör det möjligt för socialtjänsten och hälso- och sjukvården att under vissa förutsättningar lämna uppgifter till polisen i syfte att förebygga allvarliga brott mot närstående.

Det har gjorts ändringar i LSS och socialförsäkringsbalken som bl.a. ger lagstöd för att neka utbetalning av ersättning för personlig assistans som utförts inom en yrkesmässig verksamhet utan tillstånd enligt 23 § LSS.
Nya sociallagarna ger en komplett redovisning av de fyra lagar som socialtjänsten vilar på: Socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagarna presenteras med utförliga kommentarer. Vidare beskrivs i valda delar central lagstiftning av betydelse för socialtjänsten, t.ex. föräldrabalken, offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och hälso­ och sjukvårdslagen.

I den nya upplagan redovisas viktiga författningsändringar. Här ska nämnas bl.a. följande.

Det har införts ändringar i SoL och LVU som innebär att när ett barn varit placerat i ett familjehem under tre år, så ska socialnämnden årligen överväga frågan om vårdnadsöverflyttning enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken. Det har också förtydligats vad socialnämnden särskilt ska beakta vid sådana överväganden.

Det har gjorts ett tillägg i SoL om att den enskilde vid behov ska delta i sfi eller motsvarande för att anses stå till arbetsmarknadens förfogande.

Det har vidare gjorts lagändringar som syftar till att stärka barnrättsperspektivet i vårdnadsprocessen, skapa bättre förutsättningar för föräldrar att nå samförståndslösningar och stärka skyddet för barn som riskerar att fara illa.

Det har införts en bestämmelse i SoL om att det hör till socialnämndens uppgifter att verka för att personer som utsätter närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende. En ny bestämmelse i OSL gör det möjligt för socialtjänsten och hälso- och sjukvården att under vissa förutsättningar lämna uppgifter till polisen i syfte att förebygga allvarliga brott mot närstående.

Det har gjorts ändringar i LSS och socialförsäkringsbalken som bl.a. ger lagstöd för att neka utbetalning av ersättning för personlig assistans som utförts inom en yrkesmässig verksamhet utan tillstånd enligt 23 § LSS.
Begagnad bok
175 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
175 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar